Zarządzanie - Białystok

Zarządzanie - Białystok

Dodaj do ulubionych

Zarządzanie studia Białystok | woj. podlaskie

Dla kogo ten kierunek?

Ricky W. Griffin zarządzanie definiuje następująco: „Zestaw działań (obejmujący planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie, tj. kierowanie ludźmi, i kontrolowanie), skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe i informacyjne) i wykonywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny”. Zarządzanie skupia się na podejmowaniu decyzji i różnego rodzaju działań, dlatego wymaga silnych osobowości, które nie mają problemu z kierowaniem, menedżerowaniem czy nadzorowaniem pracy innych ludzi.

Idealni kandydaci na studia zarządzanie nie mogą mieć problemów z nauką przedmiotów ścisłych. Ważne, aby kandydaci byli zorganizowani, temperamentni i kreatywni. Jeśli masz predyspozycje przywódcze i potrafisz pracować w grupie, kierunek zarządzanie w Białymstoku jest właśnie dla Ciebie.

Program studiów i gdzie studiować

Kierunek zarządzanie w Białymstoku możesz realizować zarówno na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, jak i na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Uczelnie w Białymstoku dbają o interdyscyplinarne wykształcenie w zakresie najpopularniejszych kierunków studiów.

Program kształcenia opiera się na naukach ścisłych i społeczno-politycznych. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: trening umiejętności interpersonalnych, zachowania konsumentów, podstawy zarządzania strategicznego, zarządzanie produkcją i usługami, gospodarka o obiegu zamkniętym, zarządzanie bezpieczeństwem informacji, polityka bilansowa i sprawozdawczość finansowa, zarządzanie w środowisku wielokulturowym, zarządzanie regionalne, analiza rynku, konflikt i negocjacje w organizacji i wiele innych.

Praca po studiach

Studia w Białymstoku na kierunku zarządzanie zapewniają bardzo wiele możliwości pracy i rozwoju. Studenci przygotowywani są do pracy na stanowiskach menadżerów średniego i wyższego szczebla, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, specjalistów w systemie zarządzania, prowadzą także własne działalności gospodarcze.

Abiturienci zajmują się zarządzaniem procesami w organizacjach, księgowością, negocjacjami, marketingiem, dzięki czemu bez problemu znajdują pracę w działach zarządzania zasobami ludzkimi, w firmach konsultingowych, w działach logistyki, w działach jakości, w działach public relations, w agencjach marketingowych i reklamowych, w przedsiębiorstwach. Bardzo chętnie obejmują stanowiska analityczne, kierownicze, operacyjne w instytucjach finansowych, przedsiębiorstwach, jednostkach administracji gospodarczej.

czytaj dalej wszystko o Zarządzanie - Białystok

Zobacz, na jakich uczelniach w Białymstoku jest kierunek zarządzanie

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku

Jednostka prowadząca

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Politechnika Białostocka

Jednostka prowadząca

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie zarządzanie jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Białostocka

Jednostka prowadząca

Gospodarka przestrzenna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku gospodarka przestrzenna

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek zarządzanie w Białymstoku?

Kierunki studiów w Białymstoku takie jak zarządzanie są jednymi z najczęściej wybieranych, a wpływ na to mają uniwersalność i praktyczność kierunku. Kandydatów na jedno miejsce jest bardzo wielu, ale liczba osób, które zostaną przyjęte, jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, powinieneś zdawać wybrane przedmioty dodatkowe: historię, geografię, fizykę, wiedzę o społeczeństwie, informatykę, matematykę. W zależności od wybranej uczelni przedmioty uwzględniane w rekrutacji będą inne.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Zarządzanie w Białymstoku - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE BIAŁYSTOK STUDIA I STOPNIA

ZARZĄDZANIE BIAŁYSTOK STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE BIAŁYSTOK STUDIA STACJONARNE

ZARZĄDZANIE BIAŁYSTOK STUDIA NIESTACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie w Białymstoku

Jak wyglądają studia na kierunku zarządzanie w Białymstoku?

 

Uczelnie w Białymstoku dążą do zapewnienia komfortu studiowania, dlatego kierunek zarządzanie możesz realizować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Jeśli bardziej odpowiada Ci regularny tryb studiowania i systematyczne spotkania, warto rozważyć studia dzienne. Jeśli jednak nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w tygodniu, warto wybrać spotkania weekendowe i studia zaoczne. Pamiętaj jednak o tym, że nawet na uczelniach publicznych studia niestacjonarne są płatne.

Program kształcenia skupia się na naukach ścisłych i społecznych. W siatce zajęć znajdziesz na przykład takie przedmioty jak:

 • nowoczesne koncepcje zarządzania,
 • trening umiejętności interpersonalnych,
 • podstawy zarządzania strategicznego,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • decyzje menedżerskie,
 • zarządzanie w środowisku wielokulturowym,
 • zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego,
 • korespondencja handlowa,
 • konflikt i negocjacje w organizacji
 • i wiele innych.

Studenci mają możliwość realizowania swoich zainteresowań w ramach wybranych specjalizacji, które uzależnione są od wybranej uczelni. W ofercie specjalizacyjnej znajdują się na przykład takie specjalności jak: zarządzanie przedsiębiorstwem, psychologia w zarządzaniu, informatyka gospodarcza i logistyka, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie sprzedażą, zarządzanie biznesem na rynkach wschodnich i wiele innych. Oferty specjalizacyjne warto śledzić na stronach internetowych uczelni w Białymstoku, ponieważ są one zmienne i zależą od zainteresowań studentów.

Studenci zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu zarządzania i ekonomii, aspektów prawnych, które funkcjonują w przypadku przedsiębiorstw, zarządzania strategicznego i analizy ekonomicznej. Wykształcone umiejętności pozwalają zarządzać studentom zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi. Studenci rozwijają także umiejętności komunikacyjne i współpracy w grupie, jak również kształcą się w zakresie językowym.

Ile trwają studia na kierunku zarządzanie w Białymstoku?

Kierunki studiów w Białymstoku takie jak zarządzanie podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia. Oznacza to, że studia zarządzanie możesz realizować zarówno na pierwszym, jak i na drugim stopniu. Stopień pierwszy trwa sześć semestrów, czyli trzy lata, i kończy się egzaminem licencjackim. Tytuł licencjata umożliwia podjęcie pracy w zawodzie, a także pozwala na kontynuowanie edukacji na studiach drugiego stopnia.

Studia drugiego stopnia trwają dwa lata, czyli cztery semestry, i kończą się egzaminem magisterskim. Stopień drugi ma poszerzać i usystematyzować wiedzę zdobytą na studiach licencjackich. Warto zaznaczyć, że studia magisterskie mogą realizować absolwenci także pokrewnych zarządzaniu kierunków, którzy mają już tytuł licencjata bądź magistra.

Jaka praca po kierunku zarządzanie w Białymstoku?

Kierunek zarządzanie w Białymstoku zapewnia bardzo wiele możliwości pracy i rozwoju. Studenci są przygotowywani do zarządzania procesami w organizacjach, do pracy na stanowiskach specjalistycznych w systemie zarządzania, pracy na stanowiskach menedżerów średniego i wyższego szczebla, księgowych, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym. Wielu absolwentów prowadzi własną działalność gospodarczą, współpracuje z działami sprzedaży i marketingu, zajmuje się działalnością analityczną w przedsiębiorstwach i podmiotach, które specjalizują się w consultingu.

Abiturienci często są zatrudniani w instytucjach finansowych, w bankach, w organizacjach pozarządowych, w ośrodkach pomocy społecznej, w agencjach konsultingowych, w public relations, w przemyśle, usługach, sprzedaży, doradztwie, w biurach karier, biznesie, Human Resources, w agencjach pośrednictwa pracy, w firmach szkoleniowych, w agencjach marketingowych i reklamowych. Bardzo często pracują jako specjaliści w agencjach konsultingowych, jako eksperci na rynku inwestycji i nieruchomości, menedżerowie w instytucjach, fundacjach i stowarzyszeniach, pracownicy urzędów administracji państwowej i samorządowej, specjaliści w korporacjach międzynarodowych i przedsiębiorstwach.

Absolwenci specjalizują się w zarządzaniu przedsiębiorstwem, zarządzaniu sprzedażą, zarządzaniu zasobami ludzkimi, zarządzaniu usługami turystycznymi, zarządzaniu zasobami ludzkimi, w rachunkowości i zarządzaniu finansami i tym podobne. Zajmują się negocjacjami, mediacją, podejmowaniem decyzji gospodarczych w sferze organizacji, marketingu, finansów i inwestycji, pracują jako kierownicy, analitycy i operatorzy w instytucjach finansowych, jednostkach administracji gospodarczej, przedsiębiorstwach.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek zarządzanie w Białymstoku?

Studia zarządzanie w Białymstoku są jednymi z najbardziej popularnych, ponieważ uchodzą za praktyczne i uniwersalne na ryku pracy. Nie każdy jednak się na nich odnajdzie. Nim zdecydujesz o rekrutacji, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy masz silną osobowość, potrafisz zarządzać, a także współpracować w grupie?
 • Czy jesteś osobą kreatywną i energiczną z masą świetnych pomysłów?

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, studia w Białymstoku na kierunku zarządzanie są właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak o tym, że kandydatów na jedno miejsce jest bardzo wielu, ale liczba osób, które zostaną przyjęte, jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, powinieneś zdawać wybrane przedmioty dodatkowe: historię, geografię, fizykę, wiedzę o społeczeństwie, informatykę, matematykę. W zależności od wybranej uczelni przedmioty uwzględniane w rekrutacji będą inne. Maksymalnej ilości punktów może dostarczyć Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści zajmują najwyższe miejsca na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił na przykład w Olimpiadzie Historycznej lub w Olimpiadzie Geograficznej.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje podania i oświadczenia, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, świadectwa dojrzałości, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu, zaświadczeń o istotnych osiągnięciach w konkursach i olimpiadach, jeśli brałeś/aś w nich udział. Szczegóły postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Białymstoku.

Jakie opinie mają studia na kierunku zarządzanie w Białymstoku?

Studia zarządzanie uchodzą za jedne z najbardziej popularnych i praktycznych.

Julia, studentka trzeciego roku studiów licencjackich na Politechnice Białostockiej, stwierdziła:

Zarządzanie to zbiór użytecznych wiadomości, których znajomość sprawdza się w każdej pracy. Specjalizuję się w zarządzaniu zasobami ludzkimi, a dzięki temu rozwijam predyspozycje kierownicze i umiejętność pracy w zespole. Są to kwestie, na które współczesny rynek pracy szczególnie zwraca uwagę. Kierunek jest na tyle uniwersalny, że sprawdzi się w każdej branży. Polecam.

Popularne kierunki zarządzanie i marketing w Białymstoku

Kierunki zarządzanie i marketing w Białymstoku


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W BIAŁYMSTOKU NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK ZARZĄDZANIE

Komentarze (0)