Bezpieczeństwo narodowe studia II stopnia - Łódź

Bezpieczeństwo narodowe studia II stopnia - Łódź

Bezpieczeństwo narodowe studia II stopnia - Łódź

Studia II stopnia w Łodzi

bezpieczeństwo narodowe

Odkryj bezpieczeństwo narodowe w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Bezpieczeństwo narodowe studia II stopnia (magisterskie) Łódź - 2021 | woj. łódzkie

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym  lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Bezpieczeństwo narodowe studia II stopnia - Łódź

Jakie wymagania przy rekrutacji na kierunek bezpieczeństwo narodowe w Łodzi?

Studenci, którzy zdecydują się aplikować na studia magisterskie na kierunku bezpieczeństwo narodowe, będą musieli przedstawić dyplom ukończenia dowolnych studiów wyższych. Wszyscy kandydaci będą zobowiązani do terminowego dostarczenia wymaganych dokumentów. Ich dokładną listę znajdziesz na oficjalnej stronie internetowej uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Bezpieczeństwo narodowe w Łodzi - zasady rekrutacji

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE?

 

Bezpieczeństwo narodowe to według definicji, stan uzyskany w wyniku odpowiednio zorganizowanej ochrony i obrony przed wszelkimi zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Zapewnienie stabilnej sytuacji kraju oraz bezpieczeństwa obywateli jest jednym z ważniejszych elementów polityki państwowej. Jednak, aby zapewnić ten pożądany stan pokoju, potrzebni są specjaliści posiadający wiedzę z obszaru szeroko pojętego bezpieczeństwa oraz umiejętność zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Ich kształceniem zajmuje się kierunek bezpieczeństwo narodowe w Łodzi.

Osoby, które zdecydują się aplikować na studia powinny interesować się naukami politycznymi, społecznymi, gospodarczymi czy prawnymi. Dużym atutem będzie posiadanie, takich cech jak: odwaga, zaangażowanie, zdolności przywódcze czy odpowiedzialność. Jeżeli spełniasz powyższe warunki, to kierunek bezpieczeństwo narodowe powinien być twoim wyborem.

 

1. Typ i tryb studiów:

 

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

2. Program studiów i przedmioty

Studia, ze względu na długą tradycję i praktyczny wymiar nauczania, cieszą się dużym zainteresowaniem wśród studentów. Kierunek bezpieczeństwo narodowe można obecnie znaleźć w ofertach większości dużych ośrodków akademickich, także w Łodzi. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, na jakich łódzkich uczelniach zrealizujesz ten kierunek, przeczytaj dział poniżej.

Tematyka zajęć na kierunku bezpieczeństwo narodowe będzie bezpośrednio związana z naukami:

 • politycznymi
 • gospodarczymi
 • o zarządzaniu
 • o bezpieczeństwie

 

Studenci będą mieli okazję zdobyć specjalistyczną wiedzę na temat bezpieczeństwa krajowego i międzynarodowego oraz poznać techniki zarządzania w sytuacjach zagrożenia. Oprócz wiedzy teoretycznej, wykształcisz także umiejętności praktyczne, które zdobędziesz podczas wizyt studyjnych w jednostkach służb mundurowych, zajęć informatycznych czy obowiązkowych praktyk studenckich. Ponadto, wszyscy studenci będą musieli dokonać wyboru specjalizacji. Ich aktualną listę znajdziesz na oficjalnej stronie internetowej wybranej uczelni.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe trwają dwa lata, czyli cztery semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra, który daje wiele możliwości rozwoju zawodowego.

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE?

Uczelnie w Łodzi, dzięki swoim nowoczesnym i dopasowanym do realiów obecnego rynku pracy programom nauczania, kształcą specjalistów doskonale przygotowanych do rozpoczecia kariery zawodowej. Dlatego też, po ukończeniu studiów magisterskich na kierunku bezpieczeństwo narodowe będziesz miał wiele możliwości rozwoju.

Przede wszystkim, będziesz mógł związać swoją przyszłość z pracą w służbach mundurowych, między innymi w:

 • Policji
 • Straży Granicznej i Miejskiej
 • Służbie Celnej
 • Służbie Więziennej

 

Ponadto, idealnie odnajdziesz się jako pracownik administracji rządowej, szczególnie Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego czy Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Równie ciekawą i przyszłościową opcją może być praca w agencjach ochrony osób i mienia, firmach detektywistycznych lub ośrodkach doradczych. Abiturienci często decydują się na założenia własnej działalności gospodarczej o profilu dopasowanym do swojego wykształcenia.

Gdzie studiować na kierunku bezpieczeństwo narodowe (studia II stopnia) w Łodzi?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek bezpieczeństwo narodowe (studia II stopnia) w Łodzi

 • Uniwersytet Łódzki
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

Kierunki ochrona i bezpieczeństwo w Łodzi

Popularne kierunki ochrona i bezpieczeństwo niestacjonarne w Łodzi

POZOSTAŁE UCZELNIE W ŁODZI NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Komentarze (0)