Studia prawnicze Kielce

Studia prawnicze Kielce

Studia prawnicze Kielce

Największy wybór studiów

prawniczych w Kielcach

Odkryj kierunki prawnicze i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Studia prawnicze Kielce | woj. świętkorzyskie

Studia prawnicze w Kielcach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

STUDIA PRAWNICZE I ADMINISTRACJA W KIELCACH - KIERUNKI STUDIÓW

Uczelnia
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Administracja stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Administration stacjonarne I stopnia
Kryminologia stosowana stacjonarne, niestacjonarne I stopnia
Prawo stacjonarne, niestacjonarne jednolite

Zobacz, na jakich uczelniach w Kielcach są studia prawnicze

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI PRAWNICZE I ADMINISTRACJA W KIELCACH

SORTOWANIE:

Niestety, nic nie znaleziono

Rekrutacja i wymagania na studia prawnicze

Aby dostać się na studia prawnicze w Kielcach należy przejść przez ujednolicony dla wszystkich kierunków proces rekrutacji. Warto jednak pamiętać o corocznym obłożeniu list rekrutacyjnych przez dziesiątki tysięcy osób, czyli średnio przez kilkanaście osób na jedno miejsce.

To sprawia, że na prawo wcale nie jest tak łatwo się dostać i należy się pochwalić bardzo dobrymi wynikami z matury. Uczelnie różnią się od siebie, jeśli chodzi o ustalanie progów i przeliczników, natomiast przedmioty maturalne, które są uwzględniane przy rekrutacji, w większości przypadków są ujednolicone.

Dlatego każdy, kto chce dostać się na studia prawnicze, na maturze powinien szczególną uwagę przykładać do nauki i zdobycia jak najlepszych wyników z matury pisemnej z języka polskiego i języka obcego, oraz jednego z dodatkowych przedmiotów do wyboru. Przedmiotami opcjonalnymi są tutaj: historia, WOS, matematyka, geografia, chemia, biologia albo fizyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Studia prawnicze niestacjonarne w Kielcach

Studia prawnicze należą do najbardziej wymagających, lecz nie przeszkadza to, aby w rankingach popularności zajmowały wysokie pozycje. Duże zainteresowanie kierunkami z obszaru prawa widoczne jest w Kielcach, gdzie każdy kandydat otrzyma wybór nie tylko ścieżki kształcenia, lecz także jej formy. Niestacjonarne studia prawnicze bywają nierzadko tematem dyskusji.

Niektórzy są zdania, że pojęcie tak obszernego programu możliwe jest wyłącznie w ramach studiów stacjonarnych, kiedy każdego dnia przebywamy na zajęciach i od poniedziałku do piątku, od samego rana wsłuchujemy się w wykładowcę. Trudno powiedzieć w jaki sposób narodziła się taka opinia, lecz możemy być pewni tego, iż jest daleka od rzeczywistości. Jak najbardziej można zgłębiać zagadnienia prawnicze na studiach niestacjonarnych i nie jest to szczególnie trudne, czy karkołomne zadanie.

W nauce najważniejsze jest zaangażowanie. Fakt, iż studiuje się w trybie dziennym nie oznacza, że tego zaangażowanie jest więcej. Nic podobnego. Stacjonarne oraz niestacjonarne studia prawnicze realizowane są na podstawie tego samego programu, a kształcenie prowadzić ma do osiągnięcia tych samych celów i efektów.

Różnica występuje tylko w częstotliwości zajęć i charakterze nauki. Druga różnica może występować jeszcze wtedy, gdy zdecydujemy się na studia w uczelni publicznej. Wtedy to za nasze kształcenie będziemy musieli zapłacić. To wszystko. Studia prawnicze niestacjonarne to nic, z czym nie można sobie poradzić. Trzeba tylko chcieć.

czytaj dalej studia prawnicze niestacjonarne (zaoczne) w Kielcach

KIERUNKI PRAWNICZE I ADMINISTRACJA W KIELCACH

STUDIA PRAWNICZE W KIELCACH - PODYPLOMOWE

Jak wyglądają studia prawnicze w Kielcach?

Prawo, jako kierunek, jest jednym z nielicznych, które nie zostały zmodyfikowane w systemie bolońskim (rozdzielność na licencjat i studia magisterskie), dlatego wszyscy, którzy zdecydują się na zdawanie na studia prawnicze w Kielcach powinni zdawać sobie sprawę, że wybierają kierunek jednolitych i to bardzo wymagających studiów magisterskich.

Studia prawnicze nie są związane wyłącznie z potrzebą nauczenia się setek norm prawnych, ale także ze stałym trzymaniem ręki na pulsie, jeśli chodzi o wydarzenia w kraju i na świecie. Każde nowe rozporządzenie, każda kolejna ustawa może zmienić kilka miesięcy nauki, dlatego studia prawnicze stworzone są dla ludzi nie tylko ze świetną pamięcią, ale także wielkimi ambicjami, zdolnością koncentracji i szybkiego przyswajania nowych informacji.

Wykonując zawód związany z prawem należy również posiadać ogładę w mowie i piśmie, pewność siebie oraz rozwagę w działaniu. Nieco inaczej przedstawia się sytuacja tych, którzy zdecydują się na studiowanie administracji, uważanej przez wielu za łatwiejsze studia prawnicze. Administracja, jak większość wykładanych kierunków, podzielona jest już na studia trzyletnie i dwuletnie.

Tutaj również wymagana jest zdolność do przyswajania informacji prawniczych oraz logicznego i szybkiego rozumowania i łączenia faktów. Jednak studenci administracji mają łatwiejszy start w zawodzie urzędniczym lub zarządzającym, niż prawnicy, którzy mają przed sobą nie tylko pięcioletnie studia, ale i późniejsze aplikacje.

 

Praca po studiach prawniczych

Studia prawnicze w Kielcach nie oznaczają wyłącznie pracy w charakterze prawnika. Absolwenci Prawa i Administracji mogą pracować jako urzędnicy sądowi, sędziowie, prokuratorzy, notariusze, adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi, księgowi rachunkowi, sprawozdawcy finansowi, urzędnicy skarbowi, doradcy prawni, urzędnicy więzienni, pracownicy kancelarii, urzędnicy służby cywilnej, doradcy inwestycyjni, konsultanci w działach prawnych, referenci ds. windykacji, specjaliści ds. roszczeń, negocjatorzy, agenci celni, specjaliści ds. egzekucji komorniczych lub specjaliści ds. umów.

POZOSTAŁE UCZELNIE W KIELCACH NA KTÓRYCH SĄ STUDIA PRAWNICZE I ADMINISTRACJA

9 uczelni w Kielcach

Chciałbyś zacząć studia w Kielcach? To może być strzał w dziesiątkę! W Kielcach znajduje się 9 dynamicznie rozwijających się uczelni, w tym dwie uczelnie publiczne: Uniwersytet Jana Kochanowskiego i Politechnika Świętokrzyska oraz siedem uczelni niepublicznych

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują kieleckie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Kielcach

 

 

WARTO WIEDZIEĆ

 


UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO STUDIA PRAWNICZE

Jedną z uczelni, na którą można zdawać na studia prawnicze jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Tutaj, na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania otwarty jest kierunek Administracja (studia I stopnia), ze specjalnościami: Administracja gospodarki komunalnej i finansów publicznych oraz Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Naukę można kontynuować na kierunku Administracja (studia II stopnia), ze specjalnościami: Administracja bezpieczeństwa oraz Procedury w administracji. Drugim kierunkiem prawniczym uruchomionym na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach jest Bezpieczeństwo Narodowe (studia licencjackie I stopnia) ze specjalnościami: Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej, System obronny RP oraz Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności. Na kierunku Kryminologia stosowana (studia licencjackie I stopnia) na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym można studiować na specjalnościach: Diagnostyka kryminologiczna oraz Kryminologia ekologiczna. Dodatkowo, można kontynuować naukę na studiach prawniczych na poziomie podyplomowym, na kierunku Płace i prawo pracy.

dowiedz się więcej>

 


WYŻSZA SZKOŁA ADMNISTRACJI PUBLICZNEJ STUDIA PRAWNICZE

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach kształci na poziomie wyższych studiów zawodowych (studia pierwszego stopnia) w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunku Administracja, ze specjalnościami: Administracja Publiczna i E-Administracja. Od 2004 roku WSAP w Kielcach współpracuje z Uniwersytetem Jagiellońskim; dzięki tej kooperacji Uniwersytet Jagielloński zapewnia absolwentom kierunku licencjackiego administracji Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach, możliwość kontynuowania studiów magisterskich na wydziale Prawa i Administracji UJ. WSAP w Kielcach prowadzi nabór na studia podyplomowe na kierunkach: Administracja z elementami e-administracji, Administracja bezpieczeństwem w jednostkach samorządu terytorialnego, Administracja i zarządzanie publiczne, E-Administracja, Master of public administration (MPA), Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych oraz Prawo w biznesie.

 


WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII, PRAWA I NAUK MEDYCZNYCH STUDIA PRAWNICZE

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach prowadzi studia prawnicze na kierunkach:

  • Administracja (studia I stopnia licencjackie - trzyletnie, stacjonarne i niestacjonarne; profil praktyczny) ze specjalnościami: Administracja publiczna, Administracja gospodarcza oraz Administracja jednostek samorządu terytorialnego.
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne (studia I stopnia licencjackie - trzyletnie stacjonarne i niestacjonarne; profil praktyczny) ze specjalnościami: Bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz Zarządzanie kryzysowe.
  • Prawo (studia jednolite magisterskie pięcioletnie - stacjonarne dzienne i niestacjonarne)

W Akademickim Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach uruchomione są również studia podyplomowe: Administracja Państwowa i Samorządowa, Kryminalistyka, Mediacje, Prawo Gospodarcze, Prawo Medyczne, Prawo Ochrony Środowiska i Gospodarka Odpadami, Prawo Podatkowe i Podatki, Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz Prawo Zamówień Publicznych.

 


WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA STUDIA PRAWNICZE

Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach prowadzi zajęcia na Wydziale Nauk Społecznych na kierunku prawnym: Bezpieczeństwo wewnętrzne. Są to studia trzyletnie, zakończone licencjatem. Na Bezpieczeństwie wewnętrznym studenci mają do wyboru specjalizacje: Administrowanie systemami bezpieczeństwa, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona, Pożarnictwo, Logistyka systemów bezpieczeństwa, Zarządzanie kryzysowe, Bezpieczeństwo systemów informatycznych oraz Inżynieria systemów bezpieczeństwa. Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne można kontynuować na dwuletnich studiach uzupełniających magisterskich.

 TEMATY POWIĄZANE

 

Studia na Wydziale Prawa, Admnistracji i Zarządzania UJK

Komentarze (0)