PSYCHODIETETYKA

PSYCHODIETETYKA

PSYCHODIETETYKA

Studia w Łodzi

psychodietetyka

 

Odkryj studia psychodietetyka w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Psychodietetyka studia Łódź - specjalność / ścieżka kształcenia

Psychodietetyka dogłębnie wiąże dietę ze zdrowiem i chorobami dietozależnymi i podkreśla znaczenie czynników psychologicznych w walce z nadwagą, otyłością lub niedoborami masy ciała. Specjaliści w tej dziedzinie dążą do zmiany nawyków żywieniowych u swoich klientów.

Studenci zapoznają się z przyczynami zaburzeń odżywania i chorobami, które są ich skutkiem. Szczegółowo zgłębiają informacje na temat anoreksji, bulimii, cukrzycy, miażdżycy, chorób serca. Program kształcenia zwraca także uwagę na czynniki psychologiczne, takie jak niskie poczucie własnej wartości, stres, lęki, nieradzenie sobie z trudnymi sytuacjami. Plan zajęć przewiduje zapoznanie się z mechanizmami zaburzeń psychosomatycznych, które pojawiają się w chorobach cywilizacyjnych.

Absolwenci psychodietetyki zajmują się oceną stanu i sposobu odżywiania, dobieraniem odpowiedniego postępowania, które ma zapobiegać chorobom żywieniowo-zależnym. Zatrudniani są przede wszystkim w przychodniach i gabinetach specjalistycznych, w placówkach służby zdrowia, które zajmują się pacjentami z zaburzeniami psychosomatycznymi, w zakładach żywienia zbiorowego, w organizacjach konsumenckich.

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest specjalność / ścieżka kształcenia PSYCHODIETETYKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Jednostka prowadząca

Dietetyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online

Komentarze (0)