Budownictwo studia I stopnia - Wrocław

Budownictwo studia I stopnia - Wrocław

Budownictwo studia I stopnia - Wrocław

Studia I stopnia we Wrocławiu

budownictwo

Odkryj budownictwo we Wrocławiu i i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Budownictwo studia I stopnia Wrocław | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku budownictwo we Wrocławiu to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych - Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, Politechnice Wrocławskiej oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Budownictwo studia I stopnia - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek budownictwo

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Budownictwo stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku budownictwo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Budownictwo stopień: (I), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku budownictwo

Politechnika Wrocławska

Jednostka prowadząca

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek budownictwo we Wrocławiu?

Jeśli rozważasz studia we Wrocławiu na kierunku budownictwo, musisz spełnić określone wymagania rekrutacyjne. Ważne są wyniki z obowiązkowych egzaminów maturalnych (język polski, matematyka, język obcy nowożytny), jednak istotniejsza jest ilość punktów, którą możesz uzyskać z egzaminów dodatkowych (warto je zdawać na poziomie rozszerzonym).

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku budownictwo we Wrocławiu najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • język polski,
 • fizyka,
 • język obcy,
 • matematyka

 

Rozważ matematykę, fizykę, informatykę. Wykaz przedmiotów, które uwzględnia kwalifikacja, znajdziesz na stronie wybranej uczelni. Pamiętaj, że dodatkowych punktów może dostarczyć Ci udział w olimpiadach bądź konkursach przedmiotowych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Budownictwo w mieście Wrocławiu - zasady rekrutacji

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BUDOWNICTWO?

Budownictwo to bardzo odpowiedzialny kierunek, który w dużej mierze skupia się na projektowaniu i konstruowaniu budowli. Wymaga od kandydatów samodzielności, zorganizowania, a także umiejętności kierowniczych, które pozwolą sprawnie zarządzać utrzymaniem i eksploatacją infrastruktury budowlanej.

Studia architektoniczne w zakresie budownictwa są idealne dla osób, które interesują się naukami ścisłymi, mają dryg projektowy i zdolności manualne. Nie da się ukryć, że kierunek wymaga przestrzennego myślenia i kreatywności, która pozwoli iść za postępującymi trendami. Najważniejsze jest jednak bezpieczeństwo i solidność konstrukcji. Budownictwo może być ogólne, wodne, ziemne, a nawet podziemne. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, w czym może stać się najlepszy.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku budownictwo możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku budownictwo we Wrocławiu realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają od 3,5 roku do 4 lat. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od 1,5 roku do 2 lat.

Uczelnie we Wrocławiu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

2. Program studiów i przedmioty

Interdyscyplinarne wykształcenie, które gwarantuje kierunek budownictwo we Wrocławiu, skupia się przede wszystkim na projektowaniu obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich. Studia tego typu umożliwiają zdobycie niezbędnych kompetencji do nadzorowania procesów budowlanych, a co za tym idzie umiejętności zarządzania tymi procesami przy wykorzystaniu nowoczesnych technik komputerowych.

Program kształcenie przewiduje kształcenie z najważniejszych dla kierunku przedmiotów matematycznych, fizycznych i projektowych. W zależności od wybranej uczelni studenci uczęszczają na takie zajęcia, jak na przykład:

 • geometria wykreślna
 • fizyka budowli
 • technologia robót budowlanych
 • instalacje budowlane i sanitarne
 • ekonomika budownictwa
 • mechanika budowli
 • konstrukcje betonowe

 

Plan zajęć wypełniony jest przedmiotami obowiązkowymi i specjalnościowymi.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku budownictwo we Wrocławiu, w zależności od typu studiów trwają od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Kierunki studiów we Wrocławiu takie jak budownictwo są realizowane w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Stopień pierwszy to studia inżynierskie, które trwają siedem lub osiem semestrów i kończą się egzaminem inżynierskim.

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BUDOWNICTWO?

Absolwenci budownictwa we Wrocławiu potrafią pracować w zespole, a co najważniejsze z pełną świadomością odpowiadają za bezpieczeństwo swoje i współpracowników. Gruntowne wykształcenie przygotowuje ich do kierowania wykonawstwem różnego typu obiektów budowlanych. Absolwenci niejednokrotnie także projektują obiekty użyteczności publicznej, obiekty przemysłowe i infrastruktury transportowej.

Studia we Wrocławiu na kierunku budownictwo umożliwiają organizowanie produkcji elementów budowlanych, a także nadzór wykonawstwa budowlanego. To umożliwia zatrudnienie w: 

 • przedsiębiorstwach wykonawczych
 • nadzorze budowlanym
 • wytwórniach betonu i elementów budowlanych
 • w przemyśle materiałów budowlanych
 • jednostkach administracji państwowej i samorządowej, które związane są z budownictwem i architekturą

Gdzie studiować na kierunku budownicwto (I stopnia) we Wrocławiu?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek budownictwo (I stopnia) we Wrocławiu:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

Kierunki architektura i budownictwo w mieście Wrocławiu

Komentarze (0)