Bezpieczeństwo narodowe studia II stopnia - Wrocław

Bezpieczeństwo narodowe studia II stopnia - Wrocław

Bezpieczeństwo narodowe studia II stopnia - Wrocław

Studia II stopnia we Wrocławiu

bezpieczeństwo nardowe

Odkryj bezpieczeństwo narodowe we Wrocławiu i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Bezpieczeństwo narodowe studia II stopnia Wrocław | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe we Wrocławiu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych - Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, Uniwersytecie Wrocławskim oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. 

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Bezpieczeństwo narodowe studia II stopnia - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek bezpieczeństwo narodowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo narodowe

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Jednostka prowadząca

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek bezpieczeństwo narodowe we Wrocławiu?

Postępowanie rekrutacyjne jest uzależnione od wybranej uczelni. Jeśli marzą Ci się studia we Wrocławiu w zakresie bezpieczeństwa narodowego, musisz spełnić określone wymogi kwalifikacyjne.

Przede wszystkim kandydat na studia drugiego stopnia musi mieć tytuł licencjata, inżyniera bądź magistra z tego samego lub pokrewnego kierunku studiów, to znaczy z bezpieczeństwa narodowego, inżynierii bezpieczeństwa, stosunków międzynarodowych i tym podobne.

Kandydaci muszą dostarczyć odpis dyplomu i przedstawić średnią z ocen uzyskanych podczas kształcenia na studiach pierwszego stopnia. Szczegółowe informacje odnoszące się do rekrutacji znajdziesz na stronach internetowych wrocławskich uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Bezpieczeństwo narodowe w mieście Wrocławiu - zasady rekrutacji

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE?

Bezpieczeństwo narodowe w ramach drugiego stopnia kształcenia uzupełnia wiedzę zdobytą na studiach pierwszego stopnia, a tym samym pozwala studentom zdobywać nowe umiejętności. Wielowymiarowy charakter kształcenia ma umożliwić absolwentom rozwiązywanie problemów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w różnego typu sytuacjach. Studenci zgłębiają zasady prawne i zapoznają się z procedurami bezpieczeństwa w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej.

Studia humanistyczne są idealne dla osób komunikatywnych i otwartych, które potrafią pracować w zespole i nie boją się negocjować. Ważne są umiejętności kierownicze, a także odpowiedzialność i racjonalność myślenia. W tym zawodzie musisz być decyzyjny/a i zorganizowany/a. Rynek pracy poszukuje osób nie tylko wykształconych, ale także zmotywowanych do pracy i samoświadomych, ponieważ umożliwia to profesjonalną współpracę.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku bezpieczeństo narodowe we Wrocławiu realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie we Wrocławiu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

2. Program studiów i przedmioty

Kierunek bezpieczeństwo narodowe we Wrocławiu w ramach drugiego stopnia uzupełnia wiedzę zdobywaną w trakcie studiów pierwszego stopnia. Program kształcenia jest skonstruowany w taki sposób, że umożliwia rozwinięcie zagadnień zapoczątkowanych na studiach licencjackich, a także wdraża nowe terminy i pozwala zdobyć nowe umiejętności.

Studenci mogą realizować wybrane specjalizacje, które dostarczają niezbędnych kompetencji do pełnego działania w wymarzonym zawodzie. W zależności od wybranej uczelni plan zajęć może przygotować Cię do działania w zakresie międzynarodowych stosunków politycznych i wojskowych czy bezpieczeństwa globalnego, regionalnego i lokalnego. Wśród najważniejszych przedmiotów znajdują się między innymi:

 • rozwiązywanie konfliktów na poziomie lokalnym
 • terroryzm i jego zwalczanie
 • ochrona informacji niejawnych
 • zarządzanie strategiczne
 • informacja w systemie bezpieczeństwa państwa

 

Interdyscyplinarny kierunek łączy nauki społeczne, polityczne, prawne i nauki z zakresu zarządzania.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe we Wrocławiu, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Kierunek bezpieczeństwo narodowe we Wrocławiu możesz realizować w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Studia drugiego stopnia stanowią uzupełnienie dla studiów pierwszego stopnia. Trwają dwa lata i kończą się egzaminem magisterskim. 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE?

Studia humanistyczne we Wrocławiu na kierunku bezpieczeństwo narodowe przygotowują studentów do zajmowania się zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych oraz do wykonywania projektów, serwisów, usług w systemach bezpieczeństwa w zgodzie z potrzebami instytucji resortu obrony narodowej, krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i ratownictwa medycznego, służb i organów administracyjnych.

Absolwenci zatrudniani są na stanowiskach specjalistów, operatorów i analityków bezpieczeństwa w:

 • strukturach administracji publicznej
 • organizacjach i instytucjach, które zajmują się problematyką bezpieczeństwa obywateli i podmiotów gospodarczych
 • zespołach reagowania kryzysowego

 

Najbardziej wykwalifikowani specjaliści mają szansę na pracę w instytucjach wojskowych, Straży Granicznej, administracji rządowej lub samorządowej. Wielu absolwentów decyduje się na karierę zawodową w instytucjach naukowo-badawczych, placówkach kulturalno-oświatowych, w sektorach przemysłu obronnego.

Gdzie studiować na kierunku bezpieczeństwo narodowe (studia II stopnia) we Wrocławiu?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek bezpieczeństwo narodowe (studia II stopnia) we Wrocławiu:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

Kierunki ochrona i bezpieczeństwo w mieście Wrocławiu

Komentarze (0)