PSYCHOLOGIA KLINICZNA

PSYCHOLOGIA KLINICZNA

PSYCHOLOGIA KLINICZNA

Studia w Bydgoszcz

psychologia kliniczna

 

Odkryj studia psychologia kliniczna w Bydgoszcz i sprawdź gdzie możesz studiować

Psychologia kliniczna studiaBydgoszcz - specjalność / ścieżka kształcenia

Psychologia kliniczna to propozycja, która odpowiada na oczekiwania współczesnego rynku pracy. Moduł kształcenia umożliwia zgłębianie zastosowań psychologii w odniesieniu zarówno do dzieci z zaburzeniami rozwoju, jak i stricte osób chorych psychicznie, neurologicznie, somatycznie czy też osób z tzw. problemami osobistymi.

Studenci mają okazję uczęszczać na najważniejsze przedmioty, które pozwolą zdobyć wiedzę z zakresu różnych nurtów psychologii: psychoanalizy, teorii uczenia się, interakcjonizmu, teorii poznawczych, systemowych. Zdobędziesz najważniejsze umiejętności odnoszące się do kontaktu klinicznego, wyboru metod diagnostyki, terapii psychologicznej stosowanej w stosunku do jednostki i otoczenia społecznego.

Absolwenci zatrudniani są przede wszystkim w służbie zdrowia, szpitalach ogólnych, szpitalach psychiatrycznych, w poradniach zdrowia psychicznego. Mogą podjąć pracę w sektorze oświaty i wychowania, w administracji rządowej bądź ośrodkach naukowo-badawczych, poradniach specjalistycznych, ośrodkach rehabilitacyjnych.

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest specjalność / ścieżka kształcenia PSYCHOLOGIA KLINICZNA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Komentarze (0)