Praca w korporacji daje stabilizację i pewność zatrudnienia ...

Znajomość języków bramą do kariery

Mateusz Adamczyk - urodził się w Barlinku, miejscowości położonej w województwie zachodniopomorskim. Ukończył filologię germańską na Uniwersytecie Szczecińskim, studiował także nauki polityczne, historię Europy Wschodniej oraz germanistykę w ramach kierunku Język, kultura, literatura na Uniwersytecie Justusa Liebiga w Gießen (Niemcy). Od sierpnia pełni obowiązki Senior Team Leadera w firmie Conduent w dziale obsługi klienta dla międzynarodowego kontrahenta z branży motoryzacyjnej.
 
Marta Matyja: Jak zaczęła się Twoja kariera w firmie Conduent?
Mateusz Adamczyk: Pracę w firmie Conduent rozpocząłem w kwietniu 2014 r. – po powrocie do Polski szukałem takich ofert, które dawałyby szansę dalszego rozwoju, możliwość wykorzystania znajomości języków obcych w codziennych obowiązkach oraz ustawicznego podnoszenia kwalifikacji. Jednym z potencjalnych pracodawców, który znalazł się w obszarze moich zainteresowań był Conduent (wtedy znany w Łodzi jeszcze jako oddział firmy Xerox) proponujący angaż w stosunkowo nieznanej dla mnie dziedzinie – finansach i księgowości. Oczywiście targały mną wątpliwości, czy moja wiedza będzie wystarczająca, jednak potraktowałem tę możliwość jako wyzwanie i jednocześnie szansę na rozwój.
Do podjęcia pracy właśnie w Conduencie przekonały mnie perspektywy, które przyszły pracodawca stwarzał dla osób stosunkowo spoza branży – chciałbym również nadmienić, że format oraz sam przebieg rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej w sympatycznej atmosferze, a mimo to bardzo rzeczowej i merytorycznej rozwiał moje początkowe obawy. Istotną kwestią była też lokalizacja firmy w ścisłym centrum Łodzi z dobrymi połączeniami komunikacyjnymi.
Z dzisiejszej perspektywy mogę powiedzieć, iż wszelkie moje oczekiwania na początku pracy zostały spełnione – dzięki szkoleniom i wsparciu kolegów i koleżanek szybko uzupełniłem wiedzę z zakresu finansów, a po kilkunastu miesiącach wziąłem udział w rekrutacji wewnętrznej na stanowisko Junior Team Leadera w nowotworzonym dziale, gdzie niedawno otrzymałem też kolejny awans.
 
MM: Czy praca w firmie Conduent jest Twoją pierwszą pracą w zawodzie? Czy starałeś się zbierać doświadczenie już w trakcie studiów?
MA: Nie jestem pewien, czy obecnie wykonywane obowiązki mogę określić mianem pracy w zawodzie, niemniej znajomość j. obcych z pewnością stanowi atut w środowisku finansów i rachunkowości; jeśli chodzi o obszar księgowości jest to moja pierwsza praca. Ze względu na odmienne systemy nauczania nie było łatwo pogodzić studiów w Polsce z obowiązkami na uczelni w Gießen, niemniej w miarę możliwości starałem się zbierać doświadczenie zawodowe poprzez wybór takich aktywności, które umożliwiałyby rozwój osobisty i procentowałyby w przyszłości. W obecnej sytuacji, jeśli w ciągu roku akademickiego nie mamy możliwości podjęcia zatrudnienia, ciekawą alternatywą jest z pewnością perspektywa aplikowania i uczestnictwa w stażach wakacyjnych, które umożliwiają zdobycie doświadczenia w dużym środowisku, zaznajomienie się z procedurami obowiązującymi w przedsiębiorstwach oraz poznanie struktur i procesów w branżach – myślę, iż jest to dodatkowy istotny argument na rynku pracy, który z pewnością zwiększy nasze szanse w procesach rekrutacyjnych.
 
mateusz adamczyk conduent
 
MM: Dlaczego zdecydowałeś się studiować germanistykę? Był to wybór podyktowany Twoją pasją do języka niemieckiego czy był to wybór z rozsądku?
MA: Pochodzę z Pomorza Zachodniego, ukończyłem liceum ogólnokształcące w Szczecinie i tam też podjąłem studia – ze względu na geopolityczne położenie miasta i regionu język niemiecki i jego dobra znajomość jest cennym atutem. W moim wypadku była to pasja połączona z pragmatyzmem – filologia germańska, wbrew obiegowym opiniom, nie ogranicza się jedynie do nauki języka obcego; daje też dużo większe możliwości poznawcze w zakresie języka, kultury, historii czy bieżących wydarzeń w krajach niemieckojęzycznych, a także wspiera rozwój osobisty studenta chociażby poprzez ofertę wyjazdów zagranicznych, czego jestem przykładem – germanistyka dała mi możliwość uczestnictwa w wymianie studenckiej w Niemczech w ramach programu Socrates/Erasmus i finalnie pozwoliła mi podjąć studia na uczelni zagranicznej. Do dziś staram się wykorzystywać zdobytą wiedzę nie tylko podczas pełnienia codziennych obowiązków, ale również poza nimi, chociażby poprzez różne projekty tłumaczeniowe.
 
MM: Czy umiejętności zdobyte podczas studiów okazały się przydatne w pracy?
MA: Studia są dla każdego z nas swoistą szkołą życia dającą możliwość zdobycia nowych umiejętności oraz zebrania doświadczeń, które będą procentować w przyszłości. Na pewno uczestnictwo w zajęciach i praca w grupach w ramach projektów będzie pożądaną cechą – uczymy się wtedy interakcji z innymi, podczas tzw. burz mózgów wybieramy najciekawsze pomysły i idee, które chcemy zrealizować, a także rzeczowo argumentować nasze stanowiska.
Wyjazdy zagraniczne w ramach programów studenckich również pozwalają nam rozszerzyć horyzonty w kwestii relacji międzyludzkich, a także są inwestycją w nas samych poprzez naukę języków obcych – z perspektywy dzisiejszych pracodawców jest to pożądany kierunek.
Uważam, iż w moim przypadku powyższe czynniki znalazły odzwierciedlenie w karierze zawodowej i są przydatne w codziennych obowiązkach.
 
MM: Czy w trakcie studiów należałeś do stowarzyszeń studenckich lub brałeś czynny udział w życiu studenckim?
MA: Studia w trybie 5-letnim z dużą ilością zajęć obligatoryjnych były dość absorbujące – większą styczność ze stowarzyszeniami studenckimi miałem podczas wyjazdu zagranicznego, najpierw w ramach programu Socrates/Erasmus, a następnie w trakcie regularnych studiów.
Czynnie uczestniczyłem w organizacji i przeprowadzaniu wyborów do parlamentu studenckiego, gdzie miałem możliwość współpracy z wieloma osobami na różnych płaszczyznach, ponadto brałem udział w inicjatywach propagujących integrację i przenikanie się różnych kultur – z dzisiejszej perspektywy wspominam to jako bardzo cenne doświadczenia.
 
MM: Wielu studentów obawia się procesu rekrutacji w dużych firmach. Jak wyglądało to w Twoim przypadku?
MA: Procesy rekrutacyjne na pierwszy rzut oka mogą wyglądać skomplikowanie – liczne procedury oraz dokumentacja, którą trzeba wypełnić, kilkuetapowa rekrutacja nierzadko prowadzona w języku obcym oraz wydłużony czas oczekiwania na wyniki – wszystko to może negatywnie wpływać na postrzeganie ewentualnego pracodawcy zwłaszcza, że w dzisiejszych czasach ważnym czynnikiem determinującym nasze decyzje jest prostota, szybkość i dostępność. Niemniej w moim odczuciu tego typu procesy stanowią nowe doświadczenia, pozwalają nam oswoić się z atmosferą takich spotkań i z tej perspektywy warto wziąć w nich udział. Uczestnicząc w różnych rekrutacjach oczywiście starałem się zaprezentować swoją kandydaturę jak najlepiej – w przypadku Conduenta rozmowa kwalifikacyjna utwierdziła mnie jedynie w przekonaniu, iż będzie to dobry wybór – spotkanie, mimo swoich formalnych wymogów przebiegło w bardzo sympatycznej atmosferze; osoby przeprowadzające rekrutację były w stanie odpowiedzieć na wszystkie moje pytania, a także swoją postawą i zaangażowaniem rozwiać wszelkie obawy.
 
MM: Czy w perspektywie kilku lat nadal myślisz o pracy w korporacji czy marzysz o założeniu własnej działalności gospodarczej?
MA: Praca w korporacji daje stabilizację i pewność zatrudnienia (jeżeli w ogóle możemy mówić o pewności w dzisiejszych czasach), lecz mimo tego często bywa postrzegana negatywnie, natomiast własna działalność gospodarcza jawi się w wyobrażeniach wielu jako forma zatrudnienia nienarzucająca żadnych zasad i pozwalająca dostosować się do prowadzonego życia. Z doświadczenia wiem, iż nierzadko wymaga ona większego poświęcenia i nakładu pracy oraz środków finansowych – nie jest też łatwo utrzymać się na
wymagającym rynku. Nie chciałbym zawężać pytania do podjęcia konkretnej decyzji w kwestii wyboru drogi kariery, gdyż jest to indywidualna sprawa – w moim przypadku
Conduent jest miejscem, w którym mogę się rozwijać i dobrze się czuję; doświadczenie zdobyte w dużych, międzynarodowych korporacjach i poznanie zasad w nich panujących z pewnością pozwoli nam na lepsze zrozumienie rynku oraz umiejętne prowadzenie działalności. 
 
MM: Jak oceniasz obecny rynek pracy w Łodzi? Jak zmienił się na przestrzeni kilku lat?
MA: Z racji czynnego zaangażowania w procesy rekrutacyjne mam możliwość obserwacji zmian zachodzących na rynku pracy, a także w świadomości kandydatów – z pewnością Łódź jest już dziś zupełnie innym miastem kojarzonym dotychczas jedynie z upadkiem przemysłu włókienniczego z początku lat 90-tych; inwestycje w infrastrukturę, rewitalizację przestrzeni miejskiej pozwalają przyciągać pracodawców oraz międzynarodowych inwestorów i tworzyć nowe stanowiska pracy – wiele osób postrzega to miasto jako miesjce, w którym mogą uzyskać stabilność w perspektywie kariery zawodowej oraz dobrze się tutaj czuć i wiązać z nim swoją przyszłość.
 
MM: Studenci których kierunków najczęściej znajdują zatrudnienie w firmie Conduent? Jakich kompetencji szukacie w trakcie procesu rekrutacji?
MA: Conduent jest międzynarodową korporacją oferującą zatrudnienie zarówno dla osób z dużym doświadczeniem, jak i tych, które dopiero rozpoczynają karierę zawodową. Z racji szerokiego profilu naszej działalności jesteśmy zainteresowani nie tylko zatrudnieniem absolwentów ekonomii oraz kierunków pokrewnych, lecz jesteśmy otwarci na współpracę również z osobami kończącymi studia lingwistyczne lub studentami innych kierunków władającymi językami obcymi. Do najbardziej pożądanych kompetencji należy w szczególności znajomość języka angielskiego, ponieważ nim posługujemy się na co dzień oraz dodatkowego języka obcego, np. francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego czy włoskiego. Innymi atutami, o czym wspomniałem już wcześniej, z pewnością będą umiejętność pracy w grupie, chęć rozwoju i kształcenia, a także komunikatywność.
Brak wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości nie musi być przeszkodą w podjęciu zatrudnienia – Conduent zapewnia szeroki zakres szkoleń wewnętrznych, jak i zewnętrznych w zależności od stanowiska i pełnionych obowiązków.
 
MM: Dziękuję za wywiad życząc wielu sukcesów.
MA: Dziękuję.