Próbna matura z matematyki na poziomie rozszerzonym

Próbna matura z matematyki na poziomie rozszerzonym

Próbna matura z matematyki na poziomie rozszerzonym

20.12.2022

Matura próbna z matematyki na poziomie rozszerzonym

W poniedziałek, 19 grudnia, rozpoczął się ostatni tydzień próbnych matur. W sesji porannej, zdający podchodzili do egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym. Jakie zadania znalazły się w arkuszu egzaminacyjnym?

Punktualnie o godzinie 9:00 uczniowie otworzyli arkusze egzaminacyjne i przystąpili do zadań, na rozwiązanie których przeznaczono 180 minut.

 

sprawdź 

matura próbna 2022/2023 - harmonogram

harmonogram matur 2023

 

Za prawidłowe rozwiązanie wszystkich zadań mogli uzyskać maksymalnie 50 punktów. O czym należało pamiętać podczas egzaminu? Co oczywiste, najważniejsze podczas udzielania odpowiedzi jest skupienie i dokładność, ale warto przypomnieć, że pisemny egzamin z matematyki posiada kilka zasad, do których trzeba się dostosować. O jakich zasadach mowa?

Przede wszystkim, uczniowie mogą używać długopisu lub pióra wyłącznie z czarnym tuszem i zabronione jest używanie korektora – błędne zapisy należy wyraźnie przekreślić. Ponadto, pominięcie argumentacji lub istotnych obliczeń w rozwiązaniu zadania otwartego może spowodować, że za to rozwiązanie nie otrzyma się pełnej liczby punktów.

Arkusz egzaminacyjny

Arkusz egzaminacyjny z matematyki na poziomie rozszerzonym składał się z 12 zadań. Wszystkie posiadały formę otwartą i opracowane zostały na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które sprawdzały przede wszystkim: sprawność rachunkową, wykorzystanie i tworzenie informacji, wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji oraz rozumowanie i argumentację.

Podczas egzaminu uczniowie mogli korzystać z wybranych wzorów matematycznych, a także cyrkla, linijki oraz kalkulatora prostego. Z jakimi poleceniami mierzyli się zdający? Zawarte w arkuszu zadania dotyczyły między innymi: liczb rzeczywistych, funkcji, rozwiązywania nierówności oraz prawdopodobieństwa. Przykład? Zadanie numer 4, za które można było uzyskać maksymalnie 3 punkty:

Maszyna napełnia torebki herbatą. Każda torebka ma zostać napełniona 200 g herbaty. Torebkę, która zawiera mniej niż 200 g herbaty, nazywamy torebką z niedowagą. Prawdopodobieństwo tego, że pojedyncza torebka napełniona przez tę maszynę jest z niedowagą, jest równe 0,1. Kontroli poddano masę herbaty w torebkach napełnianych przez tę maszynę danego dnia. Do kontroli wybrano losowo 20 torebek.

Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że wśród tych 𝟐𝟎 losowo wybranych torebek znajdą się co najwyżej dwie torebki z niedowagą.

Zapisz obliczenia. Wynik zapisz w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.

Zobacz jak wyglądał arkusz z matematyki na poziomie rozszerzonym

Arkusz egzaminacyjny

Dlaczego warto zdawać matematykę na poziomie rozszerzonym?

Jak wiemy, „królowa nauk” jest przedmiotem, który budzi skrajne emocje. Jest też przedmiotem, który wybierają maturzyści jako przedmiot dodatkowy nie tylko dlatego, że są nim zainteresowani lub sprawia im łatwość, ale również dlatego, że dobre wyniki z matematyki na poziomie rozszerzonym stanowią przepustkę do ciekawych i perspektywicznych studiów, przede wszystkim z obszaru nauk ścisłych.

Mówiąc dokładniej, o jak najlepsze wyniki powinny zadbać te osoby, które marzą między innymi o studiach technicznych, czy informatycznych, a zatem o takich kierunkach jak: informatyka, matematyka, automatyka i robotyka, mechatronika, czy mechanika i budowa maszyn.

Dowiedz się więcej

Kiedy odbędzie się główny egzamin maturalny z matematyki?

Maturalny maraton rozpocznie się w czwartek, 4 maja, egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym. W poniedziałek, 8 maja, zdający przystąpią do egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym, natomiast egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym odbędzie się w piątek, 12 maja.

Sprawdź

matura z matematyki - arkusze

arkusze maturalne

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

  • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
  • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
  • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
  • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
  • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
  • Kampus SGGW, Warszawa https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ7Uo9z5gyGUcRIDBkBgu0pYo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/54566-sggw-kierunki.jpg Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie