Język polski – pewniaki na egzamin ósmoklasisty 2023: jakie zadania mogą się pojawić?

Język polski – pewniaki na egzamin ósmoklasisty 2023: jakie zadania mogą się pojawić?

Język polski – pewniaki na egzamin ósmoklasisty 2023: jakie zadania mogą się pojawić?

22.05.2023

Język polski – pewniaki na egzamin ósmoklasisty 2023: jakie zadania mogą się pojawić?

23 maja 2023 roku rozpoczną się egzaminy ósmoklasistów. Uczniowie będą musieli zmierzyć się z trzema przedmiotami: językiem polskim, matematyką oraz językiem obcym nowożytnym, którym zazwyczaj jest język angielski.

Choć nie istnieje próg zdawalności w przypadku tego "najważniejszego sprawdzianu" po szkole podstawowej, to wynik z tego egzaminu jest bardzo ważny.

Jest on brany pod uwagę podczas rekrutacji do szkoły średniej i to właśnie on w dużej mierze może zdecydować o tym, czy uczeń dostanie się do wymarzonej placówki.

Egzamin ósmoklasisty ma za zadanie sprawdzić wiedzę uczniów, którą zdobyli podczas wszystkich lat nauki w szkole podstawowej. Choć czasu na powtórki było naprawdę bardzo dużo, to część uczniów zabrała się za nie dopiero tteraz – kilka dni przed rozpoczęciem testów. Ósmoklasiści szukają wtedy informacji o "pewniakach" – czyli zadaniach, które z dużym prawdopodobieństwem pojawią się na egzaminie ósmoklasisty w 2023 roku.

Poniżej przedstawiamy takie "pewniaki" z języka polskiego. Nie należy ich jednak mylić z "przeciekami", które są nielegalną formą.

Pewniaki na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego 2023

Przede wszystkim uczniowie powinni zapoznać się wymaganiami opublikowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Można je znaleźć na stronie CKE w Informatorze do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego w 2023 roku (należy go czytać razem z Aneksem).

Pewniaki na egzaminie ósmoklasisty to rodzaj zadań, który powtarza się co roku. Wynikają one właśnie z wymagań, które stawia przed uczniami Centralna Komisja Egzaminacyjna. Pewniakiem na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego jest napisanie dłuższej formy wypowiedzi – każdy uczeń będzie musiał zmierzyć się z wypracowaniem (rozprawka lub opowiadanie).

W swoim wypracowaniu uczeń może odnieść się do lektur, które znajdują się na liście lektur obowiązkowych w 2023 roku, a także do lektur, których uczeń nie ma obowiązku czytać, ale może zrobić to z własnej woli, czyli lektur uzupełniających. Za kolejny pewniak możemy uznać krótszą formę wypowiedzi – ona również co roku pojawia się na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego. Uczeń musi napisać zaproszenie, ogłoszenie lub opis postaci. Dlatego właśnie przećwiczenie tych umiejętności jest tak ważne przed przystąpieniem do egzaminu.

Dowiedz się więcej

Jak napisać zaproszenie

Jak napisać charakterystykę i opis postaci

Jak napisać opowiadanie

Jak napisać ogłoszenie

W arkuszu na pewno pojawią się również zadania typu prawda/fałsz. Na podstawie podanego wcześniej fragmentu tekstu uczeń będzie musiał określić, czy dane zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe. Tutaj również niezbędna jest umiejętność czytania ze zrozumieniem, którą uczniowie powinni nabyć podczas wszystkich lat nauki.

Takie zadanie w teorii nie powinny im więc sprawić trudności. Często pojawiają się również zadania z elementami grafiki lub plakatu, w których uczeń będzie musiał wychwycić konkretne elementy odwołujące do jakiejś lektury obowiązkowej.

Co jeszcze zdaje się być pewnym rodzajem zadań na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego i z dużym prawdopodobieństwem pojawi się również w tym roku? Są to zadania otwarte krótszej wypowiedzi. Uczeń na podstawie podanego fragmentu tekstu musi udzielić poprawnej odpowiedzi – nie musi być ona jednak długa, zazwyczaj ogranicza się jedynie do kilku zdań.

Na egzaminie zapewne będzie też sprawdzana wiedza dotycząca gramatyki, leksyki, interpunkcji czy ortografii (nie tylko w dłuższych wypowiedziach pisemnych, ale również w zadaniach zamkniętych).

Lektury szkolne na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego 2023

W arkuszu CKE z języka polskiego bardzo często pojawia się fragment jakiejś lektury obowiązkowej, dlatego tak bardzo ważne jest zapoznanie się z nią i znajomość całego kontekstu danego dzieła.

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) co roku publikuje dokładny wykaz lektur, które obowiązują na egzaminie ósmoklasisty. Znajduje się on w aneksie do Informatora o egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego. Lista lektur obowiązkowych na egzamin ósmoklasisty z języka polskiego w 2023 roku.

Najważniejsze informacje o egzaminie ósmoklasisty 2023 z języka polskiego

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego w 2023 roku odbędzie się 23 maja o godzinie 9. Będzie miał formę pisemną, uczniowie będą musieli zmierzyć się z zadaniami otwartymi oraz zamkniętymi, a także wypracowaniem.

Łączna liczba zadań będzie wynosić około 20 i będzie oparta na dwóch tekstach źródłowych – ta część ma na celu sprawdzenie umiejętności czytania ze zrozumieniem wśród uczniów klas ósmych. Każdy uczeń będzie musiał też napisać wypracowanie na wybrany przez siebie temat.

Do wyboru będą dwa tematy: rozprawka lub opowiadanie. W pierwszej części arkusza uczeń może zdobyć 25 pkt (w tym ok. 50% za zadania otwarte), w drugiej części arkusza – 20 pkt. Za cały egzamin z języka polskiego uczeń może zdobyć łącznie 45 punktów.

Na egzaminie ósmoklasisty ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów, czyli z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, uczeń może zdobyć łącznie 100 punktów.

czytaj dalej

egzamin ósmoklasisty 2023 z języka polskiego

co trzeba umieć na egzamin z języka polskiego

jak się przygotować do egzaminu ósmoklasisty

co można wnieść na egzamin ósmoklasisty

arkusze CKE egzamin ósmoklasisty

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia