Przecieki z języka polskiego z egzaminu ósmoklasisty 2023 – "Balladyna" Juliusza Słowackiego

Przecieki z języka polskiego z egzaminu ósmoklasisty 2023 – "Balladyna" Juliusza Słowackiego

Advertisement

Przecieki z języka polskiego z egzaminu ósmoklasisty 2023 –

23.05.2023

Przecieki z języka polskiego z egzaminu ósmoklasisty 2023 – "Balladyna" Juliusza Słowackiego

Dzisiaj ponad półmiliona uczniów klas ósmych przystąpi do egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie w tym roku zmierzą się z trzema przedmiotami: językiem polskim, matematyką oraz językiem obcym nowożytnym, którym w większości przypadków jest angielski.

Choć nie obowiązuje żaden próg zdawalności (czyli uczeń nie może nie zdać tego egzaminu) to dla wielu młodych ludzi jest to bardzo stresujący czas. Wynik z egzaminu ósmoklasisty wpływa na to, czy młodemu człowiekowi uda się dostać do wybranej przez siebie placówki.

Warto wspomnieć o tym, że z powodu dużej liczby kandydatów w tamtym roku było to bardzo utrudnione. Dlatego naprawdę istotne jest odpowiednie przygotowanie uczniów i powtórzenie najważniejszych zagadnień z danego przedmiotu.

Dla niektórych uczniów egzamin ósmoklasisty z języka polskiego bywa prawdziwą zmorą. Wynika to z tego, że pojawia się na nim obowiązek napisania długiej formy wypowiedzi. Drugą rzeczą, z którą zmagają się uczniowie, jest czytanie lektur – większość uczniów tego po prostu nie lubi i niestety nie robi. Dlatego niektórzy ósmoklasiści w ostatniej chwili szukali w internecie "przecieków", czyli informacji dotyczących tego, co pojawi się w arkuszu podczas tego "najważniejszego sprawdzianu" po szkole podstawowej. W sieci wszyscy szukali jednej lektury - zobacz jakiej w dalszej części artykułu.

Przecieki - "Balladyna" na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego w 2023 roku

Na samym początku należy zauważyć, że "przecieki" są niedozwolone i surowo karane. Przecieki podczas egzaminu ósmoklasisty to sytuacje, w których uczniowie otrzymują nielegalne informacje lub odpowiedzi dotyczące egzaminu w trakcie jego trwania. "Przecieki" publikują oszuści, którzy próbują wyłudzić pieniądze (a często też dane wrażliwe od uczniów).

To nieuczciwe działanie, które daje niektórym uczniom niesprawiedliwą przewagę i narusza zasady uczciwości egzaminacyjnej. To z kolei może prowadzić do unieważnienia egzaminu ósmoklasisty. W takiej sytuacji uczniowie będą go musieli pisać ponownie. Uczniowie, którzy zostaną przyłapani na korzystaniu z przecieków, mogą zostać zdyskwalifikowani z egzaminu. Oznacza to, że ich wynik będzie anulowany, a do egzaminu będą musieli przystąpić ponownie.

Ważne jest, aby uczniowie zdawali sobie sprawę z powagi przecieków i unikali takich nieuczciwych praktyk. Dodatkowo szkoły mają zazwyczaj swoje własne zasady i regulaminy dotyczące egzaminów. Uczniowie, którzy sięgnęli po przecieki, mogą ponieść konsekwencje ze strony swojej szkoły, takie jak kary dyscyplinarne, obniżenie ocen, etc.

Uczniowie, którzy korzystają z przecieków, tracą wiarygodność i zaufanie zarówno w oczach nauczycieli, jak i innych uczniów. To z kolei może mieć negatywny wpływ na ich reputację i relacje w szkole.

Co powtórzyć przed egzaminem ósmoklasisty z języka polskiego w 2023 roku?

Zdecydowanie należy unikać nielegalnych praktyk pozyskiwania informacji o tym, co znajdzie się w arkuszu egzaminacyjnym z języka polskiego. Należy również pamiętać o tym, że w sieci w większości przypadków działają oszuści, którzy sprzedają nieprawdziwe informacje.

Co zatem powtórzyć przed egzaminem z języka polskiego? Oto najważniejsze zagadnienia, na które każdy ósmoklasista powinien zwrócić uwagę:

 • obowiązkowe lektury
 • części mowy i zdania
 • liryka, epika i dramat
 • zasady pisania opowiadania, rozprawki, zaproszenia i ogłoszenia
 • zasady interpunkcji
 • wyraz pochodny, podstawowy, formanty, podstawa słowotwórcza, wyrazy złożone
 • rodzaje i gatunki literackie
 • równoważniki zdania, zdanie pojedyncze, złożone współrzędnie i podrzędnie, imiesłowowy równoważnik zdania
 • związki frazeologiczne
 • mowa zależna i niezależna.

Ósmoklasiści podczas egzaminu będą musieli najpierw rozwiązać część, która będzie sprawdzać ich umiejętność czytania ze zrozumienie. Prawdopodobnie pojawią się także zadania dotyczące gramatyki i języka.

Na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego w 2023 roku pojawiła się "Balladyna"

Choć nikt nie wie, jaka dokładnie lektura pojawi się na egzaminie ósmoklasisty w 2023 roku, to wśród uczniów pojawiło się wiele spekulacji. Niektórzy trafnie obstawiali "Balladynę".

czytaj dalej jaka lektura będzie na egzaminie ósmoklasisty 2023

Tak naprawdę jednak to, z jaką lekturą przyszło się zmierzyć uczniom, okazało się dopiero w dniu egzaminu, gdy ósmoklasiści otworzyli swoje arkusze.

Dlatego należało przeczytać wszystkie lektury obowiązkowe. Dobrze jest także zajrzeć do tych z listy uzupełniających, ponieważ szersza wiedza i kontekst może pomóc podczas pisania wypracowania. Jeśli nie przeczytaliście wymaganych książek – zapoznajcie się przynajmniej ze streszczeniami lektur, powtórzcie najważniejsze zagadnienia, czas i miejsce akcji oraz głównych bohaterów.

Czytanie lektur jest istotne ze względu na wypracowanie, które będą musieli napisać uczniowie. Musi mieć ono co najmniej 200 wyrazów i odnosić się do jednej z lektur. Rok temu tematem rozprawki było odniesienie się do stwierdzenia, że "z przyjacielem łatwiej pokonywać trudności". Uczniowie mogli też napisać opowiadanie o spotkaniu z jednym z bohaterów wybranej lektury obowiązkowej. 

Uczniowie podają, że na egzaminie ósmoklasisty 2023 pojawiły się następujące tematy: 

 • rozprawka, na temat "czy to jakimi jesteśmy ludźmi zależy od nas samych?"
 • opowiadanie, na temat "czy ten, kto dąży do celu, go otrzymuje"

Dowiedz się więcej

Lektury na egzaminie ósmoklasisty 2023

Jak napisać zaproszenie

Jak napisać charakterystykę i opis postaci

Jak napisać opowiadanie

Jak napisać ogłoszenie

Jak dobrze przygotować się do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego?

Jednym z najważniejszych elementów egzaminu ósmoklasisty jest umiejętność czytania ze zrozumieniem. Ćwicz czytanie i rozumienie tekstów różnego typu, analizuj ich strukturę i cel, aby lepiej przygotować się do egzaminu. Szalenie ważne jest też powtórzenie sobie najważniejszych informacji z lekcji języka polskiego. Przypomnij sobie podstawowe zasady gramatyki i ortografii.

Powtórz zasady pisowni, interpunkcji i poprawnego użycia czasów. Staraj się unikać błędów i pamiętaj o poprawności językowej w swoich odpowiedziach. Ćwicz także rozwiązywanie zadań w określonym czasie, aby nauczyć się efektywnego zarządzania dostępnym czasem podczas egzaminu.

czytaj dalej

egzamin ósmoklasisty 2023 z języka polskiego

co trzeba umieć na egzamin z języka polskiego

jak się przygotować do egzaminu ósmoklasisty

co można wnieść na egzamin ósmoklasisty

arkusze CKE egzamin ósmoklasisty

 

Komentarze (1)

Osmoklasista odpowiedz

,,TRZECIA część dziadów" przecież to dopiero liceum jest więc jak ma być na egzaminie

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia