Jutro ósmoklasiści napiszą język angielski

Jutro ósmoklasiści napiszą język angielski

Advertisement

Jutro ósmoklasiści napiszą język angielski

24.05.2023

Jutro ósmoklasiści napiszą język angielski

W czwartek, 24 maja o godzinie 9:00 uczniowie zasiądą do egzaminu z języka obcego nowożytnego. Zdecydowana większość zdających zdecydowała się na przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najchętniej wybieranym językiem jest niemiecki. Na rozwiązanie arkusza ósmoklasiści będą mieć 90 minut.

Z trzech obowiązkowych egzaminów ósmoklasisty ten z języka angielskiego uważany jest za najprostszy. Język obcy nowożytny przysparza zdającym najmniej problemu, a w efekcie stres przed tym egzaminem jest minimalny. W arkuszu można spodziewać się części rozumienia ze słuchu, analizy tekstu oraz wypowiedzi pisemnej. Polecenia będą sprawdzać m.in. znajomość środków językowych, bogactwo słownictwa oraz gramatykę.

 

Ostatni dzwonek na przedegzaminacyjne powtórki

Na egzaminie ósmoklasiści muszą wykazać się wiedzą z zakresu budowania zdań twierdzących, pytających i przeczących w różnych czasach, takich jak: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous i Future Simple.

Uczniowie nie mogą zapomnieć o rzeczownikach policzalnych i niepoliczalnych, które w języku angielskim występują nieco inaczej niż w polskim. Należy równieź pamiętać o czasownikach modalnych: "can, could, may, must", czasownikach złożonych: "wait for it" czy "get up" oraz bezokolicznikach np.: "to be" czy "to work".

"Pamiętajcie o stopniowaniu przymiotników oraz użyciu "so", "such" oraz "what" – mówią nauczyciele. Ósmoklasiści muszą wykazać się również umiejętnością stosowania przysłówka w zdaniu oraz znajomością liczebników głównych i porządkowych. Każdy uczeń musi sprawnie posługiwać się zaimkami, takimi jak: "which, yourself, those, a few", etc. i znać zastosowanie poszczególnych przyimków, przykładowo: "on" używamy z dniami tygodnia, a "in" z miesiącami.

 

Pewniaki egzaminacyjne

Corocznym pewniakiem jest wypowiedź pisemna, to z nią będą musieli zmierzyć się uczniowie w ostatnim zdaniu arkusza. Tekst napisany przez ósmoklasistów powinien zmieścić się w przedziale 50-120 słów.

Jakich form pisemnych należy się spodziewać? Zazwyczaj pojawiają się: e-mail, ogłoszenie oraz zaproszenie. Zadanie pisemne może mieć narzucony charakter nieformalny bądź formalny. Najczęściej zdający proszeni są o "napisanie e-maila do kolegi z Anglii", króluje więc nieformalny charakter wypowiedzi.

Warto powtórzyć sobie zwroty wykorzystywane w mailach/listach, do tych nieformalnych należą m.in.:" How are you?", "Have a nice day", "You can't miss it", "Guess what!" i "Take care". Do formalnych zaliczamy przykładowo: "We reget to inform you that" , "I would like to know more details about" oraz "I am contacting you regarding".

Ósmoklasisto, przed egzaminem radzimy:

  • Przeanalizuj arkusze z ubiegłych lat.
  • Przećwicz pisanie wypowiedzi pisemnej, zarówno e-mail, ogłoszenia oraz zaproszenia.
  • Przesłuchaj kilka przykładowych zadań z słuchania tekstu mówionego.
  • Przeczytaj kilka przykładowych tekstów z arkuszy, które znajdziesz na stronie CKE, postaraj się odpowiedzieć na zawarte do nich pytanie.
  • Sięgnij do swojego podręcznika bądź repetytorium i przypomnij sobie słownictwo.

 

czytaj dalej

egzamin ósmoklasisty 2023 z języka angielskiego

jak się przygotować do egzaminu ósmoklasisty

co można wnieść na egzamin ósmoklasisty

arkusze CKE egzamin ósmoklasisty

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia