Wybierz swoją ścieżkę kształcenia – WSIiZ

Wybierz swoją ścieżkę kształcenia – WSIiZ

Advertisement

Studia Warszawa - Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

25.05.2023

Wybierz swoją ścieżkę kształcenia –  WSIiZ

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie to uczelnia zawodowa, kształcąca na kierunkach o profilu praktycznym. W ofercie edukacyjnej uczelni znajdziemy osiem kierunków studiów, każdy określany mianem innowacyjnego, wśród nich znajduje się Inżynieria Ochrony Zdrowia i Promocji. W ramach realizacji kierunku kandydat może obrać wybraną ścieżkę kształcenia Bezpieczeństwo Żywności lub Bezpieczeństwo Produktu Kosmetycznego.
Dwoma, głównymi czynnikami wpływające na nasze zdrowie są żywność i kosmetyki. Jako konsumenci korzystamy z obydwóch typów produktów na co dzień, od momentu przebudzenia do zaśnięcia. Wstając rano myjemy zęby i jemy śniadania, przed położeniem się spać jemy kolację i bierzemy prysznic. Pragniemy dbać o własne zdrowie, używać jak najmniej szkodliwej chemii oraz jeść jak najmniej przetworzone produkty. Wiedza na temat "wellness" jest ostatnio w centrum naszego zainteresowania, sami stajemy się bardziej świadomi zagrożeń płynących ze złej diety i złego trybu życia. Zdrowie prywatne i publiczne jest coraz gorętszym tematem, kultywuje je niemal każdy, jednak specjalistów wciąż brakuje. 
 

Realizacja kierunku Inżynieria Ochrony Zdrowia i Promocji

Kierunek Inżynieria Ochrony Zdrowia i Promocji, realizowany na WSIiZ zapewni ci interdyscyplinarne przygotowanie zawodowe. Na początku swojej 3,5 rocznej nauki zapoznasz się z tematyką z zakresu m.in. podstawowe przedmioty biologiczno-chemiczne, psychologię zdrowia i jakości życia, public relations i wystąpienia publiczne oraz zarządzanie bezpieczeństwem i ryzykiem w usługach medycznych. Student będzie kształcił się w ramach zakrojonych modułów. 
W skład programu modułu ogólnego wchodzą m.in. podstawy prawa, język obcy kierunkowy, ekonomika zdrowia i bezpieczeństwo danych medycznych. Za pośrednictwem kształcenia kierunkowego studenci zostaną wyposażeni w wiedzę o promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, bezpieczeństwie zdrowotnym i prawami konsumenta. Nauczą się również analizy potrzeb, podstaw nadzoru, i wreszcie zagadnień związanych ze zdrowiem publicznym. 
Moduł fakultatywny stanowi uzupełnienie kształcenia specjalistycznego na wybranej  ścieżce: Bezpieczeństwo Żywności lub Bezpieczeństwo Produktu Kosmetycznego. W ramach ich realizacji student zdobędzie obszerne spektrum wiedzy z zakresu chemii, mikrobiologii, toksykologii, towaroznawstwa, aparatury i technologii produkcji, służące badaniu i kontroli jakości żywności i kosmetyków.
 

WSIiZ kształci specjalistów

Program studiów został przygotowany przy współpracy z przedstawicielami świata biznesu z największych i najbardziej rozpoznawalnych firm z branży spożywczej i kosmetycznej na rynku, będącymi jednocześnie członkami organu doradczego uczelni oraz wykładowcami WSIiZ. Zakres przekazywanej wiedzy został zaprojektowany w taki sposób, aby odpowiadać dokładnym i realnym oczekiwaniom pracodawców, dotyczących umiejętności przyszłych pracowników. Absolwent kierunku Inżynieria Ochrony Zdrowia i Promocji stanie się pożądanym kandydatem na rynku pracy, o którego walczyć będzie nie jedna firma. 
Studenci WSIiZ większość czasu spędzają na praktycznej nauce. Przesiadują w laboratoriach, w których mogą przełożyć teorię na praktykę. Interdyscyplinarność kierunku sprawia, że wiedza przekazywana podczas seminariów, nawet w odniesieniu do zagadnień bardziej złożonych i skomplikowanych, takich jak np. chemia organiczna czy mikrobiologia, będzie łatwo przyswajalna, ponieważ studenci będą mogli ją od razu przetestować w praktyce. 
 

Studia, studia... i co dalej?

Realizacja jednej z innowacyjnych ścieżek kształcenia – Bezpieczeństwo Żywności lub Bezpieczeństwo Produktu Kosmetycznego – w ramach kierunku Inżynieria Ochrony Zdrowia i Promocja zaowocuje uzyskaniem ważnego na rynku pracy tytułu inżyniera. Studia przygotowują do podjęcia pracy w wysokodochodowym sektorze spożywczym lub kosmetycznym. Absolwent będzie mógł podjąć pracę na:
  • Stanowisku menadżerskim w przedsiębiorstwach i międzynarodowych koncernach, zajmujących się produkcją i oceną bezpieczeństwa produktów żywnościowych i kosmetycznych.
  • W jednostkach administracji samorządowej i państwowej wykonujące zadania z zakresu zdrowia publicznego, laboratoria kontroli jakości i badania bezpieczeństwa produktów kosmetycznych/produktów żywnościowych, stacje sanitarno-epidemiologiczne i podmioty lecznicze.
Inżynier będzie mógł również rozpocząć własną działalność w branży ochrony zdrowia m.in. w ramach start-up’u. Za pośrednictwem własnej firmy absolwent będzie mógł dotrzeć do społeczeństwa z własnymi produktami lub usługami. Dlatego tak istotne jest zdobycie wiedzy, dotyczącej badania jakości żywności czy kosmetyków oraz promowania zdrowego styl życia, ponieważ na rynku konsumenckim zapotrzebowanie nieustannie rośnie.

Komentarze (0)