Politechnika Łódzka — zmiany w harmonogramie drugiej tury rekrutacji

Politechnika Łódzka — zmiany w harmonogramie drugiej tury rekrutacji

Studia Łódź - Politechnika Łódzka

15.09.2023

Politechnika Łódzka — zmiany w harmonogramie drugiej tury rekrutacji 

Nabór uzupełniający na studia pierwszego stopnia realizowane w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na Politechnikę Łódzką rozpoczął się 16 sierpnia 2023 r. Kandydaci mieli czas do 11 września 2023 r. na dokonanie elektronicznej rejestracji oraz uiszczenie opłaty rekrutacyjnej. 14 września 2023 r. zostały ogłoszone listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia oraz listy rezerwowe. Uczelnia poinformowała o zmianach, jakie zaszły w harmonogramie dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 

Druga tura rekrutacji 

Rekrutacja uzupełniająca na Politechnikę Łódzką na studia pierwszego stopnia odbyła się na 54 kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Liczba wolnych miejsc zależna była od wybranego kierunku, np.: architektura w języku angielskim (stacjonarnie) - 3 miejsca, elektrotechnika (niestacjonarnie) - 13 miejsc, czy nanotechnologia (stacjonarnie) - 64 miejsca. Kandydaci w drugiej turze rekrutacji 2023/2024 na PŁ mogli aplikować na 54 kierunki studiów stacjonarnych oraz 7 kierunków niestacjonarnych. 
Politechnika Łódzka na rok akademicki 2023/2024 przygotowała dla kandydatów przeszło 4100 miejsc na 60 różnorodnych kierunkach studiów. W pierwszej turze rekrutacji udział wzięło ponad 9,6 tys. kandydatów, którzy najliczniej aplikowali na: informatykę, informatykę stosowaną, automatykę i robotykę, computer science oraz architekturę. Największa konkurencja, pod względem stosunku ilości kandydatów na jedno miejsce, panowała na kierunkach takich jak: computer science, business studies, information technology, zarządzanie oraz business, society and technology. 
 

Zmiany w harmonogramie rekrutacji 2023/2024 na PŁ

Politechnika Łódzka poinformowała o zmianach, które zaszły w harmonogramie drugiej tury rekrutacji na studia pierwszego stopnia. Mianowicie, wyznaczony został dodatkowy termin składania dokumentów przez absolwentów szkół średnich, którzy znaleźli się na listach rezerwowych 22 września 2023 r.
Poniżej prezentujemy harmonogram dalszego postępowania rekrutacji dodatkowej na PŁ po naniesieniu zmian przez uczelnię:
  • 21.09.2023 r. o godzinie 15:00: publikacja list kandydatów przyjętych na studia oraz list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych
  • 22.09.2023 r. w godzinach 8:00-15:00: składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych z list rezerwowych
  • 25.09.2023 r. o godzinie 15:00: publikacja list kandydatów przyjętych na studia z list rezerwowych i zakończenie II tury rekrutacji
UWAGA! Należy pamiętać, że niezłożenie kompletu wymaganych dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia będzie równoważne z rezygnacją ze studiów na kierunku, na który złożona została aplikacja.

Komentarze (0)