Architektura

Architektura

Architektura – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie 2021

Studia na kierunku architektura w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku architektura znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • historia sztuki
 • konstrukcje budowlane
 • techniki komputerowe w projektowaniu architektonicznym
 • geodezja
 • kartografia
 • instalacje budowlane
 • etyka zawodu architekta
 • prawo budowlane i warunki techniczne

 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie to 12 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Architektura, prowadzona na studiach inżynierskich. Celem kształcenia jest przygotowanie do twórczej pracy w dziedzinie projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Architektura w WSPA to połączenie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi, dzięki czemu kształtowani są specjaliści znający przepisy techniczno- budowlane, organizację procesu inwestycyjnego, czy prawo budowlane.

W gronie przedmiotów do zaliczenia w trakcie nauki znajdują się, między innymi: historia sztuki, konstrukcje budowlane, techniki komputerowe w projektowaniu architektonicznym, geodezja, kartografia, instalacje budowlane, etyka zawodu architekta, prawo budowlane i warunki techniczne.

Forma studiów na kierunku Architektura w WSPA w Lublinie zakłada praktyczne kształcenie oraz kreatywne nabywanie kwalifikacji. Przykład stanowi Koło Naukowe „Kwadrat”, organizujące wystawy, spotkania, wykłady, czy wycieczki, dzięki którym naocznie poznaje się historię sztuki.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Architektury w WSPA mogą wykorzystać w branży architektonicznej w zakresie projektowania urbanistycznego i projektowania obiektów architektury wraz z ich otoczeniem oraz w wykonawstwie i nadzorze budowlanym.

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie opinie? Krzysiek, student Architektury mówi:

„Dlaczego studiuję Architekturę? Bo chciałbym tworzyć jak Frank Lloyd Wright. A dlaczego studiuję właśnie w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie? Bo tutaj mogę rozwijać swoje pasje oraz zdobyć szerokie wykształcenie, dzięki któremu będę mógł mierzyć jak najwyżej.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Architekturę:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • przepisów techniczno - budowlanych dotyczących budownictwa,
 • posługiwania się warsztatem malarskim i elementami rzeźbiarskimi,
 • geodezji i kartografii,
 • projektowania obiektów wielko kubaturowych przeznaczonych dla użyteczności publicznej,
 • wykonywania inwentaryzacji budowlanych,
 • analizowania i przygotowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • uwarunkowań prawnych dotyczących infrastruktury technicznej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Architektura:

Absolwent kierunku Architektura w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • biurach projektowych,
 • biurach architektonicznych,
 • instytucjach wystawienniczych,
 • agencjach reklamowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia architektoniczne wybrać

Studia na kierunku architektura - wszystko co musisz wiedzieć

Studia architektoniczne w Lublinie

WSPA w Lublinie kierunki

Jakie są kierunki architektoniczne w Lublinie

Co zdawać na maturze

 

Komentarze (0)