Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne - Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie 2021

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne znajdziesz takie przedmioty jak np.:

  • Nauki o bezpieczeństwie
  • Kryminologia i kryminalistyka
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne w UE
  • Przestępczość ekonomiczna w Polsce
  • Prawo karne

 

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa kształci w najpopularniejszych kierunkach, związanych z biznesem, administracją i prawem. Wśród nich znajduje się Bezpieczeństwo wewnętrzne, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne w WSPiA w Rzeszowie to połączenie zagadnień z zakresu nauk społecznych i prawnych, będących podstawą poprawnego analizowania zjawisk związanych z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej. Studenci poznają zasady funkcjonowania państwa- jego ustroju i struktury, a także zadania administracji publicznej i problematykę zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej dzielą się na następujące specjalności: Cyberbezpieczeństwo, Służby ochrony bezpieczeństwa publicznego, Kryminalistyka i kryminologia, Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej, Zarządzanie kryzysowe, Bezpieczeństwo narodowe. Realizowane specjalności mają za zadanie poprowadzić do konkretnych obszarów zawodowych, na przykład: specjalność Cyberbezpieczeństwo to przygotowanie do pracy w charakterze specjalisty w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji. Studenci uczą się wskazywać zagrożenia w cyberprzestrzeni, zwalczać je i przeciwdziałać.   

 

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczenia?

Na przykład: Nauki o bezpieczeństwie, Kryminologia i kryminalistyka, Zarządzanie kryzysowe, Bezpieczeństwo wewnętrzne w UE, Przestępczość ekonomiczna w Polsce, Prawo karne , konstytucyjne, administracyjne, Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, Bezpieczeństwo informatyczne i cyberprzestępczość, Bezpieczeństwo w miejscach publicznych, Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów, Bezpieczeństwo komunikacyjne, Patologie społeczne, Strategia walki z korupcją.

 

A co po studiach?

Absolwenci Bezpieczeństwa wewnętrznego znajdą zatrudnienie w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Wojsku, Krajowej Administracji Skarbowej, Służbie Więziennej, Służbach Specjalnych: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Śledcze, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Inspekcji Transportu Drogowego, Służbie Ochrony Kolei, Firmach Ochrony Osób i Mienia, Firmach Detektywistycznych, urzędzie wojewódzkim i miejskim: wydziały zarządzania kryzysowego.

Okres wyboru studiów bywa nierzadko bardzo stresujący. Kandydaci na studia szukają, porównują, sprawdzają – wszystko po to, by potem nie żałować swojej decyzji.

 

Jakie ma WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa opinie

Bartek, student Bezpieczeństwa wewnętrznego mówi:

Studiowanie Bezpieczeństwa wewnętrznego w WSPiA to nauka, przygoda i prawdziwa przyjemność. Zajęcia odbywają się w profesjonalnym laboratorium kryminalistycznym, albo elektronicznej strzelnicy. Tak właśnie powinno wyglądać kształcenia praktyczne i rzeczywiste przygotowanie do zawodu. Jeśli ktoś chce studiować Bezpieczeństwo wewnętrzne, to tylko tutaj.”

 

Koncepcję kształcenia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” oparliśmy o założenie, iż w przyszłości, jako nasz absolwent, powinieneś wykazywać się zarówno wiedzą teoretyczną, jak i praktycznymi umiejętnościami przydatnymi w przyszłym zawodzie. Dlatego też na tym kierunku wykładowcami są zarówno znakomici pracownicy naukowi, jak i liczni przedstawiciele instytucji i służb bezpieczeństwa wewnętrznego, którzy równolegle sprawują istotne funkcje służbowe. Takie „uzawodowienie” kształcenia gwarantuje naszym absolwentom większe szanse w znalezieniu pracy po ukończeniu studiów.

 

PRZYGOTOWANIE FIZYCZNE

Stawiamy także na to, abyś miał jak najlepsze przygotowanie fizyczne do przyszłej służby „w mundurze”. W związku z tym zajęcia z zakresu użycia siły fizycznej jako środka przymusu bezpośredniego oraz na profesjonalnym torze przeszkód na wzór toru na egzaminie sprawnościowym do służb mundurowych, a także na strzelnicy elektronicznej prowadzą czynni funkcjonariusze Oddziału Antyterrorystycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

 

WSPÓŁPRACA Z KOMENDĄ GŁÓWNĄ POLICJI

Jesteśmy pierwszą uczelnią z Podkarpacia, która podpisała (w 2011 r.) porozumienie z Komendą Główną Policji. Dzięki niemu absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”, którzy zostaną przyjęci do służby w Policji, mogą odbywać krótsze szkolenie podstawowe.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Przyjmowanie kandydatów na kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - wszystko co musisz wiedzieć

WSPiA Rzeszów kierunki

Jakie są kierunki ochrony i bezpieczeństwa w Rzeszowie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)