Zarządzanie

Zarządzanie

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu - kierunki studiów

Zarządzanie – Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu 2021

Studia na kierunku zarządzanie w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zarządzanie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • mikroekonomia
 • makroekonomia
 • warsztaty handlowe
 • prezentacje biznesowe
 • finansowanie projektów
 • zarządzanie strategiczne
 • prawo w biznesie
 • ekonomia menedżerska

 

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu to nowoczesne podejście do kształcenia biznesowego. W ofercie dydaktycznej nie mogło zabraknąć kierunku Zarządzanie, który prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Zarządzanie w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu zakłada naukę zarządzania przedsiębiorstwem i zasad jego funkcjonowania. Studenci pozyskują wiedzę z zakresu działania rynków finansowych i mechanizmów gospodarki, tworzenia strategii i rozpoznawania środowiska biznesowego firmy. Ponadto, w ramach kształcenia proponowane są dwa lektoraty, z języka angielskiego i niemieckiego, a także kładziony jest nacisk na zdobycie tzw. miękkich kompetencji, które rozwijają kreatywność, komunikatywność, przywództwo i umiejętności zarządzania kryzysem.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania kierunku Zarządzanie w WSH? Na przykład: mikroekonomia, makroekonomia, warsztaty handlowe, prezentacje biznesowe, finansowanie projektów, zarządzanie strategiczne, prawo w biznesie, ekonomia menedżerska, psychologia w zarządzaniu, analiza i badania rynku, marketing międzynarodowy. A jaka praca czeka na absolwentów tego kierunku? Absolwent Zarządzania w WSH we Wrocławiu znajdzie zatrudnienie jako przedstawiciel handlowy, lider zespołu, analityk biznesowy, menedżer do spraw sprzedaży, audytor, menedżer HR, menedżer do spraw bezpieczeństwa.

 

Opinie

Przed podjęciem ostatecznej decyzji związanej z nauką, kandydaci na studia zadają sobie wiele pytań, porównują oferty kształcenia, sprawdzają programy nauczania. Aby pozbyć się wszelakich wątpliwości, należy zadać proste pytanie: Jakie ma Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu opinie? Piotrek, student Zarządzania mówi:

„Studia na kierunku Zarządzanie w Wyższej Szkole Handlowej to otwieranie wielu drzwi do kariery zawodowej. Tutaj każdy z nas staje się specjalistą w konkretnej dziedzinie. „

 

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

Kierunki studiów we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

 

 

ZARZĄDZANIE - ważne informacje

Zarządzanie studia Wrocław

Zarzadzanie studia

Zarządzanie studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu:

Absolwent Zarządzania w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • mechanizmów funkcjonowania organizacji,
 • mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego w państwie,
 • interpretowania i stosowania prawa w praktyce,
 • definiowania i planowania projektów,
 • rozwiązywania problemów zarządzania zasobami ludzkimi,
 • stosowania narzędzi badań marketingowych,
 • analizowania i planowania finansowego w przedsiębiorstwie,
 • pozyskiwania środków finansowych,
 • natury i źródeł zagrożeń bezpieczeństwa.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie:

Absolwent kierunku Zarządzanie w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu może znaleźć zatrudnienie :

 • jako analityk finansowy,
 • jako menedżer HR,
 • jako audytor,
 • jak przedstawiciel handlowy,
 • jako menedżer do spraw bezpieczeństwa,
 • jako menedżer do spraw sprzedaży,
 • jako lider zespołu,
 • jako koordynator projektów,
 • w służbach specjalnych,
 • w policji,
 • w straży granicznej,
 • w wojsku.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzanie wybrać

Studia na kierunku Zarządzanie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzanie we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu kierunki

Jakie są kierunki zarządzanie we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)