O Uczelni

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej „Horyzont”

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej jest jedną z najlepszych niepublicznych uczelni na Dolnym Śląsku. Prowadzi studia pierwszego stopnia na kierunkach: Informatyka, Automatyka i Robotyka, Bioinformatyka, Bioinformatics i Computer Science, a także studia drugiego stopnia na kierunkach: Informatyka, Automatyka i Robotyka oraz Computer Science. WWSIS jest również organizatorem prestiżowych kursów w ramach Akademii Cisco, a także jedyną uczelnią w Europie organizującą kursy Fluke Networks.

Misją Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej jest przede wszystkim realizowanie kształcenia odpowiadającego zapotrzebowaniu współczesnego rynku pracy, w szczególności w obszarze Dolnego Śląska. Co istotne, oprócz specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności studenci nabywają cech niezbędnych do samodzielnego prowadzenia kariery zawodowej.

STUDIA

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej realizuje kształcenie pierwszego i drugiego stopnia, a także kształcenie w ramach studiów podyplomowych. Atutem uczelni są zajęcia wyrównawcze dla studentów, intensywne kursy językowe na najwyższym poziomie, jak również możliwość odbycia części studiów oraz praktyk studenckich w krajach Unii Europejskiej w ramach popularnego programu Erasmus+.

Ponadto, uczelnia oferuje swoim studentom różnorodne formy pomocy finansowej. W ich ramach studenci mogą ubiegać się o stypendia socjalne i stypendia rektora, stypendia fundowane oraz kredyty studenckie. 

WYKŁADOWCY

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej prowadzi kształcenie w oparciu o nowoczesne programy nauczania. Nad ich realizacją czuwa kadra złożona z wysoce wykwalifikowanych specjalistów w swoich dziedzinach.

INFRASTRUKTURA

Siedziba Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej mieści się przy ulicy Marcina Lutra 4. Najważniejszym aspektem lokalizacji uczelni jest łatwy dojazd środkami komunikacji, a także fakt, iż położona jest zaledwie dwa przystanki od stacji PKP Mikołajów.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej

Komentarze (0)