PW kształci wysoko wynagradzaną kadrę

XI Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń jednoznacznie wskazuje Politechnikę Warszawską jako uczelnię techniczną, której absolwenci  zarabiają najwięcej.

"Mediana wynagrodzeń całkowitych brutto osób, które ukończyły studia na danej uczelni w PLN" wyniosła 7100 zł, co dało naszej Uczelni drugą lokatę w rankingu.

Do udziału w badaniu zaproszono absolwentów 25 uczelni wyższych, niezależnie od ich stażu pracy.

W zestawieniu "Mediana wynagrodzeń całkowitych brutto absolwentów o stażu pracy nieprzekraczającym 1 roku (pierwsza praca)" Politechnika Warszawska zajęła trzecie miejsce z wynikiem 3500 zł.

W rankingu pod uwagę brani są absolwenci, którzy ukończyli studia magisterskie (w tym  magisterskie inżynierskie) 19 różnych uczelni.

W obliczeniach wzięto pod uwagę dane 108 184 osób.
Ranking Sedlak & Sedlak: http://www.wynagrodzenia.pl

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

Komentarze (0)