PW w interaktywnym rankingu U-Multirank

Współpraca międzynarodowa i regionalne zaangażowanie to największe plusy Politechniki Warszawskiej według najnowszego i największego rankingu U-Multirank.

W rankingu stworzonym na zlecenie Komisji Europejskiej na uwagę zasługuje wysoka liczba programów prowadzonych w językach obcych w Politechnice Warszawskiej oraz ścisłe powiązanie lokalnego rynku pracy ze studentami i absolwentami naszej uczelni.

Ranking U-Multirank to największy ranking uniwersytetów, który zawiera informacje o ponad 850 uczelniach wyższych z 70 państw świata, w tym 34 uczelniach z Polski. Jedna lista rankingowa została zastąpiona interaktywnym systemem umożliwiającym wyszukiwanie i porównywanie uczelni według potrzeb użytkowników. Narzędzie pozwala sprawdzić mocne i słabe strony danego uniwersytetu pod kątem 30 różnych kryteriów, dotyczących jakości kształcenia, współpracy międzynarodowej, transferu wiedzy, zaangażowania w regionie oraz badań.

Oprócz porównań na poziomie ogólnouniwersyteckim w systemie dostępne są również porównania kierunków powiązanych z inżynierią mechaniczną, inżynierią elektryczną oraz fizyką.

Polska to 10 kraj na świecie pod względem systemów edukacji według rankingu Pearsona, a Politechnika Warszawska to uczelnia znajdująca się w pierwszej setce rankingu U-Multirank. 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

Komentarze (0)