I.PEWU

I.PEWU jest Miesięcznikiem Kulturalnym Studentów Politechniki Warszawskiej. Jest to magazyn, który nie boi się iść pod prąd i wyznaczać nowych trendów. Wyróżnia nas oryginalność oraz wierność ustalonego profilu pisma.

Misją i.pewu jest szerzenie wśród studentów szeroko rozumianej kultury oraz możliwości, jakie daje im uczelnia, a także inicjowanie dyskusji na tematy bliskie egzystencji braci studenckiej. Każdy kolejny numer magazynu cechuje oryginalna myśl przewodnia, której różnych obliczy doszukują się nasi redaktorzy. I.pewu jest obecne na najważniejszych imprezach kulturalnych (o zasięgu studenckim, warszawskim, jak również ogólnopolskim) m.in. Doc Review, Oskariada, FAMA, GAPA, Juwenalia...

Magazyn powstał w kwietniu 2004 roku. Od tego czasu przeszedł prawdziwą rewolucję. Z czterostronicowego czarno-białego tygodnika informacyjnego, kolejno ewoluował na 8-miu i 12-sto stronicowy kolorowy dwutygodnik, aż w końcu od 2006 roku przybrał formę, 28-mio stronicowego kolorowego miesięcznika. Transformacji uległo wszystko: jakość tekstów, szata graficzna, skład redakcji i zasięg naszego oddziaływania. Mamy własną siedzibę i wciąż się rozwijamy. Aktywnie współpracujemy z pozostałymi Mediami Politechniki Warszawskiej (portal - polibuda.info, radio - Radio Aktywne, telewizja - TVPW), jak również z wieloma innymi instytucjami kulturalnymi m.in. teatry, kina, kluby, domy kultury, galerie itd.

Skład redakcji tworzą studenci Politechniki Warszawskiej, ale również UW, UKSW, AM i SGGW. Jest to grupa młodych zapaleńców, pełnych niebanalnych pomysłów, działających non-profit.

I.pewu drukowane jest miesięcznie w nakładzie 2 tys. egzemplarzy. Magazyn dystrybuowany jest na firmowych standach na wszystkich wydziałach i akademikach Politechniki Warszawskiej, a także w klubie studenckim "Stodoła". Lista punktów dystrybucji pisma rozszerza się o niektóre warszawskie kina i teatry. I.pewu dostępne jest również w formie elektronicznej na naszej stronie internetowej www.ipewu.pl.

Magazyn i.pewu jest tworzony przez studentów i dla studentów. Chętnie promujemy każdy przejaw studenckiej działalności w dziedzinie kultury.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

Komentarze (0)