Centrum Współpracy Międzynarodowej

Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Warszawskiej prowadzi działalność organizacyjną, informacyjną, doradczą i promocyjną, integrującą i koordynującą działania Uczelni w zakresie współpracy międzynarodowej. Celem jego działania jest stymulowanie rozwoju oraz organizowanie i wspomaganie współpracy międzynarodowej Politechniki Warszawskiej w sferze badań oraz w sferze kształcenia, z zachowaniem edukacyjnych i badawczych standardów międzynarodowych, w szczególności standardów Unii Europejskiej.

W zakres zadań Centrum wchodzą sprawy związane z międzynarodowymi programami badawczymi i edukacyjnymi, międzynarodowymi grantami, międzyuczelnianymi umowami bilateralnymi, stypendiami zagranicznymi pracowników i studentów Uczelni, wyjazdami zagranicznymi pracowników i studentów Uczelni, przyjazdami pracowników i studentów zagranicznych uczelni oraz przyjazdami innych gości Uczelni, a także gromadzeniem, przetwarzaniem i upowszechnianiem informacji o współpracy międzynarodowej, w tym z prowadzeniem bazy danych dotyczących uczestnictwa jednostek organizacyjnych i pracowników Uczelni w międzynarodowych programach badawczych i edukacyjnych.

W skład Centrum wchodzą między innymi: Uczelniany Punkt Kontaktowy Europejskich Programów Badawczych (UPK) oraz Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych (UAPE). Uczelniany Punkt Kontaktowy Europejskich Programów Badawczych prowadzi działalność dotyczącą Europejskich Programów Badawczych, a w szczególności Programów Ramowych Badań i Rozwoju Unii Europejskiej, natomiast Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych - w zakresie międzynarodowych programów edukacyjnych, zwłaszcza Socrates i Leonardo.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

Komentarze (0)