Biogospodarka

Biogospodarka

Biogospodarka

21.03.2022

Biogospodarka – Politechnika Warszawska rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku biogospodarka na Politechnice Warszawskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku biogospodarka w PW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku biogospodarka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka
 • chemia ogólna
 • fizyka
 • podstawy biogospodarki
 • podstawy ekonomii
 • materiałoznawstwo

 

Politechnika Warszawska to największa i najstarsza uczelnia techniczna w Polsce. W bogatej ofercie dydaktycznej, pod literą „B”, kandydaci odnajdą kierunek Biogospodarka, prowadzony na studiach pierwszego stopnia.
 
 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu przetwórstwa spożywczego, inżynierii środowiska, bioenergetyki oraz technologii i procesów przemysłowych. Studenci zapoznają się ze źródłami finansowania działań proinnowacyjnych, a także zasadami wspierania, kreowania wiedzy i świadomości innowacyjnej przedsiębiorców oraz społeczeństwa.
 
Sprawdź

Politechnika Warszawska kierunki studiów

Politechnika Warszawska rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

W gronie realizowanych przedmiotów w toku nauki znajdziemy, między innymi, takie zagadnienia jak: mikrobiologia, mechanika płynów, podstawy termodynamiki, chemia ogólna, fizyka, metrologia i systemy pomiarowe, matematyka, chemia bioorganiczna, zarządzanie produkcją. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Biogospodarki na Politechnice Warszawskiej będą mogli wykorzystać w przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących odnawialne zasoby naturalne, przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją, magazynowaniem, transportowaniem i dystrybucją bioproduktów, przedsiębiorstwach zajmujących się recyklingiem i odzyskiem energii, administracji państwowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych. 
 
 

Opinie

Okres rekrutacji na studia to czas, w którym kandydaci zadają sobie wiele pytań. Która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie oraz dobry start w przyszłość? Jakie ma Politechnika Warszawska opinie? Dominika, studentka Biogospodarki mówi:
„Politechnika Warszawska to uczelnia, której nie trzeba przedstawiać i każdy wie, że dyplom jej ukończenia znaczy bardzo dużo na rynku zatrudnienia. „
 
 
 
STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

BIOGOSPODARKA - ważne informacje

Biogospodarka studia Warszawa

Biogospodarka studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Biogospodarkę na Politechnice Warszawskiej:

Absolwent kierunku Biogospodarka na Politechnice Warszawskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • realizacji procesów produkcyjnych i technologicznych przetwarzania odnawialnych zasobów naturalnych i ich wykorzystania do produkcji żywności, wyrobów przemysłowych, energii i biopaliw,
 • inżynierii i technologii chemicznej,
 • budowy i eksploatacji maszyn,
 • zrównoważonego gospodarowania surowcami naturalnymi,
 • wykorzystywania odnawialnych źródeł energii,
 • tworzenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Biogospodarka:

Absolwent kierunku Biogospodarka na Politechnice Warszawskiej może znaleźć zatrudnienie w:
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących odnawialne zasoby naturalne,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją, magazynowaniem, transportowaniem i dystrybucją bioproduktów,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się recyklingiem i odzyskiem energii,
 • administracji państwowej i samorządowej,
 • organizacjach pozarządowych zajmujących się zarządzaniem biogospodarką.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biogospodarka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest analiza dokumentów oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

Komentarze (1)

Karola odpowiedz

Jestem studentką Biogospodarki na PŁ i część programu studiów I stopnia ( inżynierskich) jest realizowana na PW. Szczerze polecam ten kierunek studiów, ponieważ nie ogranicza się na nim do jednej dziedziny. Po studiach staje się specjalistą o bardzo szerokim zakresie wiedzy i bardzo łatwo się przebranżowić, ponieważ posiada się mocne podstawy w wielu dziedzinach życia związanych z wykorzystaniem zasobów naturalnych. Z pewnością jest to dobry wybór. Najbardziej zachęca perspektywa otrzymania dyplomu 3 uczelni ( PŁ, PW i WAT), co jest dużym atutem na rynku pracy.