Biotechnologia

Biotechnologia

Biotechnologia

13.03.2023

Biotechnologia – Politechnika Warszawska rekrutacja 2023/2024

Studia na kierunku biotechnologia na Politechnice Warszawskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku biotechnologia w PW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku lub 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Program kształcenia na kierunku Biotechnologia opracowany jest w taki sposób, aby pozyskać wiedzę i umiejętności umożliwiające poruszanie się na styku technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej. W toku studiów studenci zaznajamiają się z zagadnieniami dotyczącymi wykonywania prac badawczych z użyciem materiału biologicznego, obsługi aparatury badawczej, a także, za sprawą realizowanych specjalności, projektowania i wytwarzania produktów farmaceutycznych i kosmetycznych, analitycznej kontroli bioprocesów, czy wytwarzania i charakteryzacji materiałów biokompatybilnych. Bogaty harmonogram zawiera przedmioty reprezentujące różne dziedziny. Można w nim odnaleźć między innymi biologię komórki, fizykę i biofizykę, czy chemię ogólną i nieorganiczną.

Absolwenci studiów na kierunku Biotechnologia wyróżniają się wiedzą i umiejętnościami, dzięki którym odnajdą się między innymi w biurach projektowych, firmach konsultingowych, a przede wszystkim w zapleczu badawczo- naukowym firm z obszaru przemysłu biotechnologicznego.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku biotechnologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka
 • chemia ogólna i nieorganiczna
 • informatyka
 • biochemia
 • inżynieria bioprocesowa
 • biologia komórki
 • fizyka i biofizyka
 • chemia fizyczna
 • chemia organiczna
 • mechanika płynów

 

 

Politechnika Warszawska to największy w Polsce potencjał naukowo-badawczy w dziedzinie nauk technicznych. Szeroki wachlarz dydaktyczny to prawie pięćdziesiąt kierunków kształcenia, a w nim Biotechnologia, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
 
 

Nabywane Umiejętności

Najważniejszym założeniem kształcenia jest przygotowanie do opracowywania i wdrażania nowoczesnych biotechnologii, projektowania i technicznego wyposażania linii produkcyjnych oraz ich eksploatacji w różnych gałęziach przemysłu biotechnologicznego, spożywczego, chemicznego, farmaceutycznego, jak i w ochronie środowiska. Biotechnologia na Politechnice Warszawskiej to poznanie różnorodnych technik laboratoryjnych, analitycznych i statystycznych, które będą stanowiły podstawę kariery w szerokim przemyśle biotechnologicznym.
 
Sprawdź

Politechnika Warszawska kierunki studiów

Politechnika Warszawska rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

Jakie przedmioty widnieją w programie nauczania? Na przykład: matematyka, fizyka i biofizyka, enzymologia, chemia organiczna, chemia analityczna, genetyka ogólna, biologia molekularna, systemy zapewniania jakości, kosmetologia, metodyka pracy doświadczalnej, zarządzanie przedsiębiorstwem. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Biotechnologii na Politechnice Warszawskiej znajdą zatrudnienie w przemyśle spożywczym, chemicznym, farmaceutycznym, ochrony środowiska.
 
 

Opinie

Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności. Jakie ma Politechnika Warszawska opinie? Honorata, studentka Biotechnologii mówi:
„Studia na Politechnice Warszawskiej to nie tylko okazja do zdobycia świetnego wykształcenia. To także, po prostu, fajna przygoda i możliwość poznania ciekawych ludzi.”
 

Jednostka prowadząca

Studia na kierunku biotechnologia prowadzone są przez Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej zlokalizowany przy ul. Noakowskiego 3 w Warszawie.

Kontakt:

tel. 22 234 57 34

www.ch.pw.edu.pl

 
 
STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

BIOTECHNOLOGIA - ważne informacje

Biotechnologia studia Warszawa

Biotechnologia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Biotechnologię na Politechnice Warszawskiej:

Absolwent kierunku Biotechnologia na Politechnice Warszawskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • projektowania i wytwarzania produktów farmaceutycznych i kosmetycznych,
 • prowadzenia procesów biosyntezy i biotransformacji,
 • zarządzania bezpieczeństwem produktu,
 • prawa patentowego,
 • ochrony własności przemysłowej,
 • zarządzania jakością.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Biotechnologia:

Absolwent kierunku Biotechnologia na Politechnice Warszawskiej może znaleźć zatrudnienie w:
 • przemyśle produkcji żywności,
 • przemyśle chemicznym,
 • przemyśle farmaceutycznym,
 • laboratoriach analitycznych, 
 • laboratoriach kontrolnych,
 • laboratoriach diagnostycznych,
 • ochronie środowiska,

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

Komentarze (0)