Inżynieria chemiczna i procesowa

Inżynieria chemiczna i procesowa

Inżynieria chemiczna i procesowa

21.03.2022

Inżynieria chemiczna i procesowa – Politechnika Warszawska rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa na Politechnice Warszawskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa w PW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka
 • chemia
 • fizyka
 • technologia
 • grafika inżynierska
 • podstawy obliczeń inżynierskich

 

 

Politechnika Warszawska oferuje studentom szeroki zakres tematyki studiów, obejmujący niemal wszystkie dziedziny techniki. Jakie kierunki kształcenia czekają na kandydatów? Na przykład Inżynieria chemiczna i procesowa, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
 

Nabywane Umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy dotyczącej procesów chemicznego i fizycznego przetwarzania surowców w użyteczne formy produktów rynkowych. Studenci poznają metody projektowania reaktorów chemicznych i realizacji procesów chemicznych, metody projektowania i prowadzenia procesów rozdzielania mieszanin gazowych i ciekłych, metody projektowania wspomaganego komputerowo przy użyciu oprogramowania CAD, a także metody matematyczne analizy kosztów realizacji procesów przemysłowych. Inżynieria chemiczna i procesowa na Politechnice Warszawskiej to także przygotowanie do samodzielnego zarządzania procesami przemysłu przetwórczego, czy też prowadzenia procesów wytwarzania farmaceutyków i produktów biomedycznych.
 
Sprawdź

Politechnika Warszawska kierunki studiów

Politechnika Warszawska rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

W programie nauczania widnieją takie przedmioty jak: matematyka, grafika inżynierska, chemia fizyczna, chemia analityczna, mechanika płynów, fizyka, kinetyka procesowa, modelowanie układów rozproszonych, mikroreaktory, procesy rozdzielania, inżynieria reaktorów chemicznych, elektrotechnika i elektronika, komputerowy rysunek techniczny. A co po studiach? Absolwenci Inżynierii chemicznej i procesowej na Politechnice Warszawskiej znajdą zatrudnienie w firmach przemysłu chemicznego, przemysłu spożywczego, biurach projektowych, biurach rozwojowo- badawczych, fabrykach kosmetyków, jednostkach administracji państwowej, instytutach naukowo- badawczych, przemyśle farmaceutycznym.
 

Opinie

Zanim wybierze się konkretny kierunek studiów, warto zapytać: Jakie ma Politechnika Warszawska opinie? Malwina, studentka Inżynierii chemicznej i procesowej mówi:
„Studia na Politechnice Warszawskiej to spełnienie marzeń. Nauka na jednej z najlepszych uczelni w kraju daje mnóstwo energii, motywuje do działania i , co ważne, daje perspektywy na przyszłość.”
 
 
 
 
STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA - ważne informacje

Inżynieria chemiczna i procesowa studia Warszawa

Inżynieria chemiczna i procesowa studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Inżynierię chemiczną i procesową na Politechnice Warszawskiej:

Absolwent kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa na Politechnice Warszawskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • projektowania technologii wytwarzania produktów rynkowych w przemyśle przetwórczym,
 • prowadzenia i nadzorowania procesów produkcyjnych w fabrykach zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, ekologii i ochrony środowiska,
 • stosowania metod opisu matematycznego przebiegu procesów chemicznych i fizycznych,
 • projektowania aparatury przemysłowej,
 • stosowania zasad bezpieczeństwa procesowego z wykorzystaniem układów automatyki przemysłowej,
 • nadzorowania pracy układów regulacji automatycznej w instalacjach przemysłowych,
 • projektowania bioreaktorów i procesów przemysłowych stosowanych do wytwarzania bioproduktów,
 • projektowania i prowadzenia procesów rozdzielania mieszanin gazowych i ciekłych,
 • pracy badawczej z mikroorganizmami i substancjami bioaktywnymi.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa:

Absolwent kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa na Politechnice Warszawskiej może znaleźć zatrudnienie w:
 • firmach przemysłu chemicznego,
 • firmach przemysłu spożywczego,
 • biurach projektowych,
 • biurach rozwojowo- badawczych,
 • fabrykach kosmetyków,
 • firmach przemysłu farmaceutycznego,
 • jednostkach administracji państwowej,
 • instytutach naukowo- badawczych,
 • instytutach rozwojowych. 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

Komentarze (0)