Mechatronika

Mechatronika

Mechatronika

06.07.2022

Mechatronika – Politechnika Warszawska rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku mechatronika na Politechnice Warszawskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku mechatronika w PW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 180
 • studia stacjonarne II stopnia: 65

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku mechatronika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • algebra
 • materiały konstrukcyjne
 • równania różniczkowe
 • modelowanie geometryczne
 • mechanika ogólna
 • metrologia i zamienność
 • mechanika płynów
 • termodynamika
 • systemy automatyki
 • napędy elektryczne

 

Politechnika Warszawska oferuje szeroki wachlarz kierunków kształcenia, specjalności i specjalizacji dyplomowych. Jakie kierunki czekają na kandydatów? Między innymi Mechatronika, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
 

Nabywane Umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z wielu dziedzin, wśród których wyróżnić można mechanikę, elektronikę i elektrotechnikę, informatykę, inżynierię sterowania, analizę sygnałów. Studenci uczą się planować konstrukcję urządzeń mechatronicznych i przeprowadzać eksperymenty. Mechatronika na Politechnice Warszawskiej to także wiedza z obszaru wykorzystywania narzędzi komputerowych, sterowania mikroprocesorowego, czy sensoryki urządzeń. Kierunek, na Wydziale Mechatroniki, prowadzony jest także w języku angielskim. 
 
Sprawdź

Politechnika Warszawska kierunki studiów

Politechnika Warszawska rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

W programie nauczania znajdują się takie przedmioty jak: algebra, materiały konstrukcyjne, równania różniczkowe, modelowanie geometryczne, mechanika ogólna, metrologia i zamienność, mechanika płynów, termodynamika, systemy automatyki, napędy elektryczne, maszyny robocze, konstrukcje inteligentne. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Mechatroniki na Politechnice Warszawskiej będą mogli wykorzystać w zakładach zajmujących się konstruowaniem, wytwarzaniem oraz eksploatacją maszyn i urządzeń precyzyjnych, przedsiębiorstwach automatyzujących procesy wytwarzania, zakładach produkcyjnych, jednostkach, które wytwarzają i eksploatują sprzęt medyczny i laboratoryjny.
 
 

Opinie

Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności. Jakie ma Politechnika Warszawska opinie? Sebastian, student Mechatroniki mówi:
„Wybrałem studia na Politechnice Warszawskiej, aby uzyskać dyplom prestiżowej uczelni, czyli taki, który otworzy mi wiele drzwi do wymarzonej drogi zawodowej.”
 
 
 
 
STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

MECHATRONIKA - ważne informacje

Mechatronika studia Warszawa

Mechatronika studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Mechatronikę na Politechnice Warszawskiej:

Absolwent kierunku Mechatronika na Politechnice Warszawskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • doboru materiałów inżynierskich do zastosowań technicznych,
 • automatyki i robotyki z teorią sterowania,
 • wdrażania innowacyjnych rozwiązań mechatronicznych,
 • konstrukcji maszyn i grafiki inżynierskiej,
 • opisu i rozumienia istoty działania oraz budowy złożonych, zintegrowanych układów mechaniczno- elektroniczno- informatycznych,
 • rozwiązywania problemów technicznych w oparciu o prawa mechaniki oraz wykonywania analiz wytrzymałościowych elementów maszyn i urządzeń mechatronicznych,
 • odwzorowania i wymiarowania elementów maszyn,
 • projektowania i analizy elektrycznych układów napędowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Mechatronika:

Absolwent kierunku Mechatronika na Politechnice Warszawskiej może znaleźć zatrudnienie w:
 • przedsiębiorstwach automatyzujących procesy wytwarzania,
 • jednostkach, które wytwarzają i eksploatują sprzęt medyczny i laboratoryjny, 
 • zakładach produkcyjnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechatronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest analiza dokumentów oraz rozmowa kwalifikacyjna.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Niejeden maturzysta zastanawia się nad tym, jak dostać się na wymarzone studia? Wbrew pozorom, nie jest to takie trudne. Wystarczy wykonać kilka ruchów i czekać na pozytywny wynik. Chcąc studiować Mechatronikę na Politechnice Warszawskiej należy założyć indywidualne konto w specjalnym systemie rekrutacyjnym. Dzięki niemu możemy zapisać się na kierunek i poprowadzić wszystkie działania, które nas do niego przybliżą. Proces kwalifikacyjny rusza zazwyczaj późną wiosną; w maju, bądź czerwcu, a w lipcu ogłaszane są już wyniki naboru. Należy jednak trzymać rękę na pulsie, gdyż proces rekrutacji może ulegać zmianie.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Każda osoba zakwalifikowana na studia zobowiązana jest do złożenia pakietu dokumentów. Co warto podkreślić, bez nich nie zostaniemy przyjęci w poczet nowych studentów. Jak dowiedzieć się o jakie dokumenty chodzi i gdzie należy je złożyć? Wystarczy tylko zalogować się na nasze konto rekrutacyjne. Do dokumentów należą:

 • świadectwo dojrzałości i jego kserokopia,
 • dwie aktualne fotografie,
 • dyplomy lub zaświadczenia o tym, że jesteśmy laureatami albo finalistami konkursów i olimpiad,
 • dowód tożsamości.

Co istotne, dokumentów rekrutacyjnych nie wysyłamy pocztą, czy kurierem. Musimy je zanieść do dziekanatu, najlepiej osobiście. A jeśli z jakiegoś powodu nie możemy tego zrobić, osoba składająca dokumenty w naszym imieniu musi posiadać stosowne upoważnienie.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Na wstępie należy wspomnieć, że opłaty rekrutacyjne nie mają nic wspólnego z opłatami na studia. Takie opłaty obowiązują wszystkich kandydatów, niezależnie od wybranego kierunku i trybu studiowania. To w pewnym sensie opłata za to, że przystępujemy do postępowania kwalifikacyjnego i ubiegamy się o przyjęcie na studia. Wszystkie szczegóły, wraz z kwotą i numerem konta bankowego odnajdziemy oczywiście na naszym indywidualnym koncie internetowym.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

Nie będzie dla nikogo zaskoczeniem, że studenci Mechatroniki charakteryzują się pokaźną wiedzą matematyczną. Chcąc stać się jednym z nich również musimy doskonalić te umiejętności. Naturalnie, nie zwalnia nas to z obowiązku zdawaniu pozostałych przedmiotów, czyli języka polskiego i języka obcego.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Punkty można zbierać nie tylko w zawodach sportowych, lecz także w postępowaniu rekrutacyjnym na studia. Każdy kandydat może obliczyć swoje punkty, które doprowadzą go do bycia studentem. Służy do tego specjalnie określony wzór.

PK (Punkty Kwalifikacyjne) = Pmat ×Wmat + Pwyb ×W + Pjo × Wjo

Pmat – punkty z matematyki;,

Pwyb – punkty z przedmiotu do wyboru, lub średnia arytmetyczna ocen z egzaminów kwalifikacyjnych potwierdzających kwalifikacje zawodowe na poziomie technika;,

Pjo – punkty z języka obcego;,

Wmat – współczynnik wagowy dla oceny z matematyki;,

W – współczynnik wagowy dla oceny z przedmiotu do wyboru lub dla średniej arytmetycznej z egzaminów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika;  na tym samym kierunku studiów współczynnik ten może zależeć od wybranego przedmiotu lub zawodu technika;.

Wjo – współczynnik wagowy dla oceny z języka obcego.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

Z olimpiadami i konkursami wiedzy związane są nie tylko nagrody i intensywna nauka, lecz także ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym. Jakie są olimpiady i konkursy uprawniające do przyjęcia na studia bez postępowania kwalifikacyjnego opartego na wynikach egzaminu maturalnego? Na przykład:

 • Olimpiada Astronomiczna,
 • Olimpiada Biologiczna,
 • Olimpiada Chemiczna,
 • Olimpiada Fizyczna,
 • Olimpiada Filozoficzna,
 • Olimpiada Informatyczna,
 • Olimpiada Matematyczna,
 • Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości,
 • Olimpiada Lingwistyki Matematycznej,
 • Olimpiada Statystyczna,
 • Olimpiada Wiedzy Technicznej,
 • Konkurs Fizyczny Politechniki Warszawskiej,
 • Konkurs Matematyczny Politechniki Warszawskiej.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

Komentarze (0)