Technologia chemiczna

Technologia chemiczna

Technologia chemiczna

14.03.2023

Technologia chemiczna – Politechnika Warszawska rekrutacja 2023/2024

Studia na kierunku technologia chemiczna na Politechnice Warszawskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku technologia chemiczna w PW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku technologia chemiczna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • biotechnologia
 • chemia analityczna
 • chemia nieorganiczna
 • ekotoksykologia
 • podstawy nauki o materiałach
 • matematyka
 • inżynieria reaktorów chemicznych
 • metody badania materiałów
 • projektowanie procesów technologicznych
 • technologie specjalne
 • zarządzanie jakością i produktami chemicznymi
 • elektrochemia techniczna

 

Politechnika Warszawska oferuje szeroki wachlarz kierunków kształcenia, specjalności i specjalizacji dyplomowych. Jakie kierunki czekają na kandydatów? Między innymi Technologia chemiczna, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z obszaru nauk chemicznych i technicznych, jak również chemicznych procesów technologicznych. Studenci uczą się posługiwać różnymi technikami laboratoryjnymi w zakresie syntezy, wydzielania, analizy związków chemicznych, czy oceny surowców. Technologia chemiczna na Politechnice Warszawskiej to także nauka planowania procesów technologicznych, a także dostrzegania ich aspektów pozatechnicznych.
 
Sprawdź

Politechnika Warszawska kierunki studiów

Politechnika Warszawska rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

Jakie przedmioty składają się na program nauczania kierunku Technologia chemiczna? Na przykład: biotechnologia, inżynieria reaktorów chemicznych, metody badania materiałów, projektowanie procesów technologicznych, technologie specjalne, zarządzanie jakością i produktami chemicznymi, elektrochemia techniczna, metody badań materiałów wysokoenergetycznych. A co po studiach? Absolwenci Technologii chemicznej na Politechnice Warszawskiej znajdą zatrudnienie w firmach farmaceutycznych, laboratoriach, biurach projektowych, jednostkach naukowo-badawczych, przemyśle elektronicznym, przemyśle motoryzacyjnym, przemyśle lotniczym.
 

Opinie

Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności. Jakie ma Politechnika Warszawska opinie? Basia, studentka Technologii chemicznej mówi:
„Studiowanie na Politechnice Warszawskiej napawa dumą. To świetna uczelnia, na której uczą i studiują świetni ludzie.”
 

Jednostka prowadząca

Studia na kierunku technologia chemiczna prowadzone są przez Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej zlokalizowany przy ul. Noakowskiego 3 w Warszawie.

Kontakt:

tel. 22 234 6417

www.ch.pw.edu.pl

 
 
STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

TECHNOLOGIA CHEMICZNA - ważne informacje

Technologia chemiczna studia 

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Technologię chemiczną na Politechnice Warszawskiej:

Absolwent kierunku Technologia chemiczna na Politechnice Warszawskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • analizy strukturalnej związków organicznych,
 • opisu surowców stosowanych w technologii chemicznej i materiałów,
 • określania właściwości fizycznych, chemicznych, mechanicznych i termicznych materiałów,
 • określania kierunku przebiegu reakcji na podstawie parametrów termodynamicznych,
 • bezpiecznego stosowania, składowania, transportu oraz utylizacji chemikaliów,
 • oceny zagrożeń i ryzyka w przemyśle chemicznym,
 • wykonywania obliczeń reaktorowych.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Technologia chemiczna:

Absolwent kierunku Technologia chemiczna na Politechnice Warszawskiej może znaleźć zatrudnienie w:
 • firmach farmaceutycznych,
 • laboratoriach,
 • biurach projektowych,
 • jednostkach naukowo- badawczych,
 • przemyśle elektronicznym,
 • przemyśle motoryzacyjnym,
 • przemyśle lotniczym. 

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA
Wydział Chemiczny PW

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA I STOPNIA
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii - Oddział w Płocku

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku technologia chemiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA
Wydział Chemiczny PW

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA II STOPNIA
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii - Oddział w Płocku

Podstawą kwalifikacji jest analiza dokumentów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

Komentarze (0)