Kulturoznawstwo międzynarodowe

Kulturoznawstwo międzynarodowe

Kulturoznawstwo międzynarodowe

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunki studiów

Kulturoznawstwo międzynarodowe – Uniwersytet Jagielloński 2021

Studia na kierunku kulturoznawstwo międzynarodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku kulturoznawstwo międzynarodowe znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • filozofia
 • główne tendencje w dziejach sztuki
 • religie świata
 • historia kina światowego
 • dzieje obyczajów
 • dzieje kultury starożytnej
 • geografia regionów
 • zagadnienia wielokulturowości
 • współczesna literatura światowa
 • socjologia kultury

 

Uniwersytet Jagielloński dał początek szkolnictwu wyższemu w naszym kraju. Obecnie jest uczelnią, która szczyci się średniowieczną tradycją a także liczbą ponad pięćdziesięciu tysięcy studentów. Jakie kierunki mogą wybierać? Na przykład Kulturoznawstwo międzynarodowe, prowadzone na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem nauki jest wykształcenie specjalistów w zakresie: głównych zagadnień teorii kultury, teorii procesów narodotwórczych, międzynarodowych stosunków kulturowych i politycznych, relacji inter-etnicznych, kultury przedsiębiorczości etnicznej, zagadnień wielokulturowości i pluralizmu kulturowego, etnicznego i politycznego we współczesnym świecie.

W programie nauczania widnieją następujące przedmioty: filozofia, główne tendencje w dziejach sztuki, religie świata, historia kina światowego, dzieje obyczajów, dzieje kultury starożytnej, geografia regionów, zagadnienia wielokulturowości, współczesna literatura światowa, socjologia kultury, metodologia badań kulturoznawczych, antropologia kultury popularnej, komunikacja międzykulturowa, język i kultura. Jaka przyszłość czeka absolwentów tego kierunku? Osoby, które ukończyły Kulturoznawstwo międzynarodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim znajdą zatrudnienie w wydawnictwach, redakcjach pism, rozgłośniach radiowych, stacjach telewizyjnych, ośrodkach kultury, galeriach, klubach, instytucjach upowszechniających i promujących kulturę, agencjach promocyjnych.

 

Opinie

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Jagielloński opinie? Kamil, student Kulturoznawstwa międzynarodowego mówi:

„Wiedziałem, że aby poznać kulturę, obyczaje i sztukę należy studiować na Uniwersytecie Jagiellońskim. Program studiów jest bardzo bogaty i co najważniejsze, bardzo ciekawy. Polecam wszystkim.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

KULTUROZNAWSTWO MIĘDZYNARODOWE - ważne informacje

Kulturoznawstwo międzynarodowe studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Kulturoznawstwo międzynarodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim:

Absolwent kierunku Kulturoznawstwo międzynarodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • współczesnej kultury audio- wizualnej,
 • metod analizy i interpretacji różnych wytworów kultury,
 • historii kultury i sztuki,
 • międzynarodowych stosunków gospodarczych w kontekście kulturowym,
 • antropologii kultury popularnej,
 • prawa autorskiego.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Kulturoznawstwo międzynarodowe:

Absolwent kierunku Kulturoznawstwo międzynarodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • wydawnictwach,
 • rozgłośniach radiowych,
 • stacjach telewizyjnych,
 • ośrodkach kultury,
 • instytucjach upowszechniających i promujących kulturę,
 • agencjach promocyjnych.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia humanistyczne wybrać

Studia na kierunku Kulturoznawstwo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia humanistyczne w Krakowie

UJ kierunki

Jakie są kierunki humanistyczne w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

Komentarze (0)