Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunki studiów

Pielęgniarstwo – Uniwersytet Jagielloński 2021

Studia na kierunku pielęgniarstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pielęgniarstwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • anatomia
 • biochemia i biofizyka
 • filozofia i etyka zawodu pielęgniarki
 • genetyka
 • fizjologia
 • pedagogik
 • promocja zdrowia
 • psychologia
 • zdrowie publiczne

 

Uniwersytet Jagielloński to łącznie szesnaście wydziałów, w tym trzy o profilu medycznym. Jakie kierunki kształcenia można znaleźć w ich ofercie dydaktycznej? Na przykład Pielęgniarstwo, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Głównym celem kształcenia jest pozyskanie wielu umiejętności, w gronie których wymienić można: udzielanie świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, czy też wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.

W programie nauczania zawarte są następujące przedmioty: anatomia, biochemia i biofizyka, filozofia i etyka zawodu pielęgniarki, genetyka, fizjologia, pedagogika, promocja zdrowia, psychologia, zdrowie publiczne, badania fizykalne, dietetyka, interna i pielęgniarstwo internistyczne, opieka paliatywna, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, radiologia, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, ratownictwo medyczne. A co po studiach? Absolwenci Pielęgniarstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim znajdą zatrudnienie w przychodniach, szpitalach, zakładach opiekuńczo- leczniczych, domach pomocy społecznej, szkołach.

 

Opinie

Nauka na studiach powinna prowadzić do realizacji marzeń. Jeżeli chcemy studiować Pielęgniarstwo, warto zadać pytanie: Jakie ma Uniwersytet Jagielloński opinie? Weronika, studentka Pielęgniarstwa mówi:

„Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim to studia praktyczne, z których wynosi się konkretne umiejętności. Jestem przekonana, że w trakcie studiów na tej uczelni zostanę najlepiej przygotowana do zawodu, o którym myślę od dawna.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

PIELĘGNIARSTWO - ważne informacje

Pielęgniarstwo studia Kraków

Pielęgniarstwo studia

Pielęgniarstwo studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pielęgniarstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim:

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • anatomii,
 • zasad prawidłowego funkcjonowania tkanek i narządów człowieka,
 • interpretowania procesów fizjologicznych człowieka w stanie zdrowia,
 • rozpoznawania podstawowych zaburzeń fizjologicznych,
 • interpretowania dostępnych wyników w badaniu fizykalnym,
 • dokumentowania przeprowadzonego badania,
 • identyfikowania podstawowych procesów zachodzących w żywym organizmie,
 • identyfikowania dziedziczenia cech sprzężonych z płcią,
 • czynników warunkujących zdrowie publiczne,
 • oceny stanu zdrowia ludności na podstawie danych epidemiologicznych i demograficznych,
 • przechowywania leków, krwi i środków krwiozastępczych,
 • wyjaśniania psychologicznych uwarunkowań zdrowia i choroby.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pielęgniarstwo:

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • przychodniach,
 • szpitalach,
 • zakładach opiekuńczo- leczniczych,
 • hospicjach,
 • domach pomocy społecznej,
 • żłobkach,
 • szkołach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, język angielski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest wynik testu.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Pielęgniarstwo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Krakowie

UJ kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ

Komentarze (0)