Położnictwo

Położnictwo

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunki studiów

Położnictwo – Uniwersytet Jagielloński 2021

Studia na kierunku położnictwo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku położnictwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • psychologia
 • ochrona własności intelektualnej
 • zarządzanie
 • ekonomia
 • socjologia
 • prawo
 • funkcjonowanie instytucji europejskich

 

Uniwersytet Jagielloński to łącznie szesnaście wydziałów, w tym trzy o profilu medycznym. Jakie kierunki kształcenia można znaleźć w ich ofercie dydaktycznej? Na przykład Położnictwo, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest przygotowanie do samodzielnego wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw. Studenci nabywają umiejętności wykonywania świadczeń zdrowotnych wobec kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, kobiety rodzącej oraz położnicy i noworodka w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i profesjonalnej opieki położniczo- ginekologicznej. Położnictwo na Uniwersytecie Jagiellońskim to także pozyskanie umiejętności rozpoznawania i monitorowania ciąży prawidłowej, samodzielnego przyjęcia porodu siłami natury oraz wykrywania stanów odbiegających od normy u matki i dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu.

W programie nauczania zawarte są następujące przedmioty: fizjologia, podstawy opieki położniczej, filozofia i etyka zawodu położnej, biochemia i biofizyka, socjologia, psychologia, neonatologia i opieka neonatologiczna, zdrowie publiczne, embriologia i genetyka, anatomia, patologia, ginekologia i opieka ginekologiczna, badania naukowe w położnictwie, pedagogika, mikrobiologia i parazytologia, podstawowa opieka zdrowotna. A co po studiach? Absolwenci Położnictwa na Uniwersytecie Jagiellońskim znajdą zatrudnienie w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, szpitalach, klinikach, poradniach, domach pomocy społecznej.

 

Opinie

Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności. Jakie ma Uniwersytet Jagielloński opinie? Aneta, studentka Położnictwa mówi:

„Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim to najlepsze przygotowanie do zawodu, o którym się myśli i do którego się dąży. Nauka na tej uczelni to tak naprawdę pierwszy, na dodatek bardzo duży, krok do pracy zawodowej.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

POŁOŻNICTWO - ważne informacje

Położnictwo studia Kraków

Położnictwo studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Położnictwo na Uniwersytecie Jagiellońskim:

Absolwent kierunku Położnictwo na Uniwersytecie Jagiellońskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • anatomii,
 • zasad prawidłowego funkcjonowania tkanek i narządów człowieka,
 • interpretowania procesów fizjologicznych człowieka w stanie zdrowia z uwzględnieniem funkcji rozrodczych,
 • embriologii i genetyki,
 • przeprowadzania badania fizykalnego,
 • postępowania aseptycznego i antyseptycznego w pracy położnej,
 • wpływu środowiska na zdrowie człowieka,
 • mechanizmu działania leków,
 • technik położniczych i prowadzenia porodu,
 • ginekologii i opieki ginekologicznej,
 • pediatrii i pielęgniarstwa pediatrycznego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Położnictwo:

Absolwent kierunku Położnictwo na Uniwersytecie Jagiellońskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • szpitalach,
 • klinikach,
 • poradniach,
 • domach pomocy społecznej.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku położnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, język angielski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest średnia ze studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Położnictwo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Krakowie

UJ kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ

Komentarze (0)