Teatrologia

Teatrologia

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunki studiów

Teatrologia – Uniwersytet Jagielloński 2021

Studia na kierunku teatrologia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku teatrologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • teatr tańca
 • przemiany tradycji teatru
 • teatr we współczesnej myśli humanistycznej
 • współczesne style inscenizacyjne i aktorskie
 • warsztat teatralny
 • teatry świata

 

Uniwersytet Jagielloński to nie tylko edukacyjna chluba Krakowa, ale i całego kraju. W murach uczelni uczy się ponad pięćdziesiąt tysięcy studentów, którzy wybierają ścieżki kształcenia zawarte w szesnastu wydziałach. Jakie kierunki widnieją w ofercie dydaktycznej? Na przykład Teatrologia, prowadzona na studiach drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Głównym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat sztuk przedstawiających i świata widowisk, szczególnie teatru. Studenci zagłębiają się w problematykę teorii dramatu i teatru, antropologii i socjologii teatru. Ponadto, uczą się łączyć znajomość spraw teatru z umiejętnościami wielokierunkowej promocji kultury i efektywnej jej orientacji we współczesnej rzeczywistości społeczno- kulturalnej.

Program nauczania składa się z takich przedmiotów, jak: teatr tańca, przemiany tradycji teatru, teatr we współczesnej myśli humanistycznej, współczesne style inscenizacyjne i aktorskie, warsztat teatralny, teatry świata, teatr muzyczny. A co po studiach? Absolwenci Teatrologii na Uniwersytecie Jagiellońskim znajdą zatrudnienie w instytucjach kultury, mediach.

Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności.

 

Jakie ma Uniwersytet Jagielloński opinie?

Ewa, studentka Teatrologii mówi:

„Teatr to moja największa pasja. Wybór Krakowa na miasto studiowania wydaje się wręcz oczywisty, bo to przecież najważniejsze miasto dla polskiego teatru. A skoro wybrałam Kraków na miejsce kształcenia, to naturalnym wyborem uczelni był Uniwersytet Jagielloński.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

TEATROLOGIA - ważne informacje

Teatrologia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Teatrologię na Uniwersytecie Jagiellońskim:

Absolwent kierunku Teatrologia na Uniwersytecie Jagiellońskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • kondycji współczesnego teatru,
 • kulturowego otoczenia instytucji artystycznej,
 • sprawnego poruszania się w różnorodnych kontekstach kulturowych,
 • scenicznej interpretacji dramatu.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Teatrologia:

Absolwent kierunku Teatrologia na Uniwersytecie Jagiellońskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach kultury,
 • mediach.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia artystyczne wybrać

Studia na kierunku Teatrologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia artystyczne w Krakowie

UJ kierunki

Jakie są kierunki artystyczne w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Polonistyki UJ

Komentarze (0)