Zarządzanie publiczne

Zarządzanie publiczne

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunki studiów

Zarządzanie publiczne – Uniwersytet Jagielloński 2021

Studia na kierunku zarządzanie publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zarządzanie publiczne znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • teoria organizacji
 • problemy współczesnego świata
 • wiedza o państwie
 • ekonomia i finanse
 • prawo
 • współczesne metody zarządzania organizacjami

 

Uniwersytet Jagielloński należy do grona najbardziej uznanych i prestiżowych polskich szkół wyższych. Każdego roku szeroka rzesza kandydatów marzy o tym, aby właśnie w murach tej uczelni zdobywać wyższe wykształcenie. Jakie kierunki wybierają? Na przykład Zarządzanie publiczne, prowadzone na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z obszaru nauk humanistycznych, rozwijanie kompetencji społecznych oraz nabycie umiejętności umożliwiających wykonywanie zadań z zakresu zarządzania i polityki publicznej w instytucjach społecznych, organizacjach publicznych, w szczególności na wszystkich szczeblach administracji rządowej i samorządowej, jak również organizacjach międzynarodowych, podmiotach ekonomii społecznej i organizacjach pozarządowych.

Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: teoria organizacji, problemy współczesnego świata, wiedza o państwie, ekonomia i finanse, prawo, współczesne metody zarządzania organizacjami, marketing i budowanie relacji z otoczeniem, etyka w sferze publicznej, socjologia, rachunkowość, kultura i antropologia organizacji, zarządzanie jakością. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Zarządzania publicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim będą mogli wykorzystać w administracji rządowej i samorządowej, instytucjach edukacyjnych, instytucjach ochrony zdrowia, agencjach państwowych, fundacjach, stowarzyszeniach.

Okres rekrutacji na studia to nierzadko czas wytężonych poszukiwań; kierunków, wydziałów, uczelni. Kandydaci na studia borykają się z wieloma wątpliwości, które dotyczą tego, czy wybrana uczelnia spełni ich oczekiwania edukacyjne.

 

Jakie ma Uniwersytet Jagielloński opinie?

Sylwia, studentka Zarządzania publicznego mówi:

„Uniwersytet Jagielloński to marzenie wielu młodych ludzi, którzy chcą studiować. Co jest magnesem, który tak mocno przyciąga do tej uczelni? Ogromny prestiż i szlachetna tradycja, która łączy się z nowoczesnością.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

ZARZĄDZANIE PUBLICZNE - ważne informacje

Zarządzanie publiczne studia Kraków

Zarządzanie publiczne studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim:

Absolwent kierunku Zarządzanie publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • przyczyn i skutków rozwoju współczesnej cywilizacji w kontekście lokalnym i globalnym,
 • istoty i dynamiki głównych współczesnych systemów społecznych, gospodarczych i politycznych,
 • sposobów zorganizowanego działania formalnych i nieformalnych grup i społeczeństw,
 • prawnych i finansowych aspektów działania organizacji,
 • tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości,
 • kierowania ludźmi w organizacji,
 • planowania i organizowania pracy samodzielnej i pracy zespołowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie publiczne:

Absolwent kierunku Zarządzanie publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • administracji rządowej i samorządowej,
 • instytucjach edukacyjnych,
 • instytucjach ochrony zdrowia,
 • agencjach państwowych,
 • fundacjach,
 • stowarzyszeniach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzania i marketingu wybrać

Studia na kierunku Zarządzanie publiczne - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzanie i marketing w Krakowie

UJ kierunki

Jakie są kierunki zarządzanie i marketing w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Zarządzanie i Komunikacji Społecznej UJ

Komentarze (0)