Archeologia

Archeologia

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - kierunki studiów

Archeologia – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2021

Studia na kierunku archeologia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku archeologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • prahistoria świata
 • historia i archeologia antycznych cywilizacji Egiptu i Bliskiego Wschodu
 • metody badawcze w archeologii
 • źródłoznawstwo archeologiczne
 • prahistoria ziem Polski
 • historia i archeologia starożytnej Grecji

 

Chyba każdy zgodzi się z przekonaniem, że warto znać swoją przeszłość. Człowiek bez choć najmniejszej wiedzy o przeszłości staje się do połowy zapisaną kartką. Jak kiedyś żyli ludzie? Jakie mieli zajęcia? Jakich używali przedmiotów? Pytań o dawne czasy można stawiać bardzo wiele. Na szczęście są ludzie, którzy chcą znaleźć na nie odpowiedź. Greckie „arche” i „logos” daje nam Archeologię, czyli naukę historyczną badająca przeszłość dawnych społeczeństw, głównie na podstawie wykopalisk. Taki kierunek kształcenia znajdziemy na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a prowadzony jest on na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat poszczególnych epok i okresów oraz poznanie metod i technik prac wykopaliskowych i dokumentacyjnych. Wiedza obejmuje także terminologię, teorie i metodologię nauk historycznych i społecznych, jak również zagadnienia z zakresu wybranych obszarów archeologii Europy i basenu Morza Śródziemnego. Co jeszcze? Studia to wiedza na temat współczesnych dokonań, ośrodków i szkół badawczych, zaawansowanych metod analiz i interpretacji źródeł archeologicznych, jak również na temat zjawisk społecznych zachodzących w społecznościach różnego typu. W ramach omawianego przez nas kierunku studenci odbywają coroczne ćwiczenia terenowe poświęcone technice prac poszukiwawczych i wykopaliskowych oraz dokumentowaniu źródeł archeologicznych.

Jak prezentuje się program nauczania? Zawiera on, między innymi, takie przedmioty, jak: prahistoria świata, historia i archeologia antycznych cywilizacji Egiptu i Bliskiego Wschodu, metody badawcze w archeologii, źródłoznawstwo archeologiczne, prahistoria ziem Polski, historia i archeologia starożytnej Grecji, popularyzacja i promocja dziedzictwa kulturowego, antropologia fizyczna, plastyka nowożytna Europy, muzealnictwo archeologiczne, antropogeneza, etnografia Słowian.

Niezwykle ryzykownym stwierdzeniem jest przekonanie, że wiemy już wszystko. Prawdopodobnie nikt nie wie ile jeszcze ciekawych rzeczy kryją przestrzenie. Odkrywanie historii to fascynujące zagadnienie, a także proces powiększania naszej wiedzy o przeszłości. No, dobrze – ale co dalej? Co robić z nabytymi na studiach umiejętnościami? Absolwenci Archeologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie znajdą zatrudnienie w służbach konserwatorskich, instytucjach kulturalnych, instytucjach samorządowych, branży turystycznej, administracji, muzeach. Co istotniejsze, polscy archeolodzy biorą udział w międzynarodowych programach badawczych w Europie, Afryce, Azji, Ameryce Północnej i Południowej, poczynając od paleolitu do czasów nowożytnych.

Kierunek studiów wybrany – Archeologia. Ale w której szkole wyższej się kształcić? Uczelnie w Warszawie to niekończący się łańcuch i niektórym podjęcie decyzji może sprawiać kłopoty. Jak sprawdzić czy uczelnia, którą jesteśmy zainteresowani spełni nasze edukacyjne oczekiwania?

 

Jakie ma Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie opinie?

Tomek, student Archeologii mówi:

„Studiowanie Archeologii to ciekawa przygoda. Studia inne niż wszystkie. Studiując zdobywa się praktyczne umiejętności, dzięki którym można zbadać co było kiedyś. To fascynujące. Wszystkim życzę takich studiów. Jeśli chcecie cieszyć się nauką, wybierzcie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

ARCHEOLOGIA - ważne informacje

Archeologia studia Warszawa

Archeologia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Archeologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego:

Absolwent kierunku Archeologia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zróżnicowania kulturowego,
 • oceniania i porównania cech kultur i przemian kulturowych od epoki kamienia po czasy nowożytne w obrębie poszczególnych regionów,
 • doboru właściwych narzędzi i technik badawczych,
 • wykorzystywania wiedzy źródłoznawczej,
 • muzealnictwa i ochrony zabytków,
 • konserwacji i dokumentacji zabytków archeologicznych,
 • metod interpretacji źródeł archeologicznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Archeologia:

Absolwent kierunku Archeologia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach samorządowych,
 • administracji,
 • służbach konserwatorskich,
 • instytucjach kulturalnych,
 • branży turystycznej,
 • muzeach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku archeologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja na studia stacjonarne drugiego stopnia, odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia historyczne wybrać

Studia na kierunku Archeologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia historyczne w Warszawie

UKSW kierunki

Jakie są kierunki historyczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW

Komentarze (0)