Wzornictwo przemysłowe

Wzornictwo przemysłowe

Politechnika Świętokrzyska - kierunki studiów

Wzornictwo przemysłowe – Politechnika Świętokrzyska w Kielcach 2021

Kierunki studiów w Kielcach tworzą razem interesującą listę dyscyplin, które można obrać jako dziedziny kształcenia. W ich gronie istotne miejsce zajmuje wzornictwo przemysłowe, które cieszy się rosnącym zainteresowaniem. Czym dokładnie zajmuje się ta dyscyplina? Przede wszystkim projektowaniem wzorów wyrobów przeznaczonych do masowej produkcji, którego celem jest rozwijanie kultury materialnej społeczeństwa przez podnoszenie estetyki wytwarzanych przemysłowo przedmiotów codziennego użytku. Na płaszczyźnie rozwoju produkcji przemysłowej istnieje zawód projektanta przemysłowego, a sama dziedzina określana jest jako twórcza. Na tych, którzy zainteresowani są tym obszarem kształcenia czeka kierunek Wzornictw przemysłowe na Politechnice Świętokrzyskiej, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Istotą nauki jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do podejmowania i rozwiązywania problemów inżynierskich w zakresie pracy w charakterze projektanta wzornictwa przemysłowego. Osoby zgłębiające ten kierunek będą gotowe do podejmowania inżynierskich problemów z zakresu tworzenia nowych wzorów przemysłowych, opracowywania prototypów, projektowania produktu czy form przemysłowych, z uwzględnieniem elementów inżynierskich, sztuk projektowych oraz nauk ekonomicznych. Wzornictwo przemysłowe na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach zakłada rozwijanie różnych umiejętności i nabywanie wielu kompetencji. Ważne jest pozyskanie wiedzy w zakresie sztuk projektowych, nabycie zdolności posługiwania się sprzętem komputerowym, programami w zakresie projektowania, prototypowania, komunikacji wizualnej, technologii wytwarzania, prezentacji, obróbki i tworzenia grafiki, a także organizacji i zarządzania. Co jeszcze? Studenci zaznajamiają się z zagadnieniami z obszaru zarządzania, ekonomii i marketingu, dzięki którym będą potrafili zrozumieć sytuację rynkową oraz zachodzące na rynku procesy.

Studia na kierunku Wzornictwo przemysłowe na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach dzielą się na dwie specjalności: Inżynieria wzornictwa przemysłowego, Projektowanie form przemysłowych. A jakie przedmioty składają się na program nauczania? W harmonogramie widnieją takie zagadnienia, jak: rysunek techniczny, analiza matematyczna, geometria wykreślna, ochrona zabytków, rysunek odręczny, ochrona środowiska kulturowego, mechanika ogólna, modelowanie 3D, materiałoznawstwo, techniki wytwarzania, tworzywa sztuczne i kompozyty, historia architektury powszechnej, komputerowy zapis konstrukcji, projektowanie komunikacji wizualnej, techniki komputerowe w projektowaniu, wzornictwo przemysłowe i unikatowe.

Realizowane w programie zajęcia prowadzą do pozyskania różnych umiejętności oraz solidnego bagażu wiedzy. Młodzi projektanci wzornictwa przemysłowego posiadają wiedzę z obszaru przedmiotów podstawowych ogólnych i podstawowych technicznych, które potrzebne są do prawidłowej eksploatacji, utrzymania i odtwarzania oraz modernizacji istniejącego potencjału wytwórczego z uwzględnieniem elementów wzornictwa przemysłowego. Ponadto, posiadają niemały pierwiastek wiedzy artystycznej, co pozwala im inaczej patrzeć na zawodowe zagadnienia. Osoby, które studiują omawiany przez nas kierunek posiadają kwalifikacje pozwalające na zatrudnienie w biurach i działach projektowych dużych i średnich przedsiębiorstw w różnej branży, na przykład motoryzacyjnej, elektrotechnicznej, elektronicznej, czy mechanicznej, jak również w małych i mikro przedsiębiorstwach o profilu projektowym i wytwórczym. Mogą także rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Historia Politechniki Świętokrzyskiej sięga dokładnie 1965 roku, kiedy to utworzono Kielecko- Radomską Wieczorową Szkołę Inżynierską. Od tego czasu potencjał wzrastał, co w 1974 roku zaowocowało przekształceniem w uczelnię o obecnej nazwie. Jak o swojej szkole wyższej wypowiadają się sami studenci?

 

Jakie ma Politechnika Świętokrzyska w Kielcach opinie?

Dominika, studentka Wzornictwa przemysłowego mówi:

„Politechnika Świętokrzyska to prestiżowa uczelnia, w której uczą doświadczeni praktycy. Studiować tutaj to powód do dumy i duża satysfakcja.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Wzornictwo przemysłowe na Politechnice Świętokrzyskiej:

Absolwent kierunku Wzornictwo przemysłowe na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • stylów w sztuce, projektowaniu i związanych z nimi tradycjami twórczymi,
 • finansowych, marketingowych i prawnych aspektów związanych z wykonywaniem zawodu projektanta,
 • posługiwania się narzędziami warsztatu projektowego,
 • rysunku technicznego i odręcznego,
 • projektowania form przemysłowych,
 • technik komputerowych w projektowaniu,
 • projektowania przestrzennego,
 • technologii budowy maszyn,
 • zaawansowanych technik komunikacji wizualnej,
 • grafiki komputerowej,
 • makietowania.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Wzornictwo przemysłowe:

Absolwent kierunku Wzornictwo przemysłowe na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach może znaleźć zatrudnienie w:

 • biurach i działach projektowych przedsiębiorstw,
 • przedsiębiorstwach o profilu wytwórczym,
 • administracji i samorządach lokalnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku wzornictwo przemysłowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Świętokrzyska

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Wzornictwo przemysłowe - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Kielcach

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn

Komentarze (0)