Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Politechnika Świętokrzyska - kierunki studiów

Zarządzanie i inżynieria produkcji – Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Współczesność wymusza na młodych ludziach rozwijanie konkretnych umiejętności. Jedną z najważniejszych i najczęściej poszukiwanych na rynku jest umiejętność zarządzania, ale dobrze jest, kiedy łączy się jeszcze ze szczegółowo określoną wiedzą – na przykład techniczną. Dlatego coraz popularniejszą dyscypliną kształcenia jest Zarządzanie i inżynieria produkcji, która zakłada wykształcenie specjalistów nowego typu, którzy potrafią łączyć nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie z wiedzą i umiejętnościami menedżerskimi. Gospodarka działające wedle reguł rynkowych potrzebuje pracowników zdolnych podejmować zadania, jakie wynikają z przeobrażeń związanych z racjonalizacją kosztów i technik produkcji. Właśnie dlatego tak istotne jest łączenie zadań i pełnienie podwójnej funkcji – inżyniera i menedżera. Czy studia w Kielcach odpowiadają tym potrzebom? Oczywiście, że tak. Zainteresowani kształceniem odnajdą kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji. A w której szkole wyższej? Na Politechnice Świętokrzyskiej, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy w obszarze inżynierii produkcji oraz nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu. Studenci nabywają umiejętności menedżerskich, jak również zdolności rozwiązywania zagadnień z wybranego zakresu inżynierii produkcji, w tym: projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych, nadzorowania obiektów i systemów zarządzania, doboru i szkolenia personelu, zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania kosztami i kapitałem, logistyki, czy też transferu technologii i innowacyjności. Zarządzanie i inżynieria produkcji na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach to kierunek, który prowadzony jest zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Program nauczania składa się, między innymi, z takich przedmiotów, jak: algorytmy i struktury danych, sieci i systemy operacyjne, projektowanie relacyjnych baz danych, modelowanie w inżynierii produkcji, przedsiębiorczość technologiczna, rozwój wyrobów w przedsiębiorstwie, nowoczesne technologie produkcyjne, nowoczesne technologie inżynierii powierzchni, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie marketingowe i badanie rynku, ocena przedsięwzięć inwestycyjnych, instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, modelowanie procesów logistycznych, gospodarka magazynowa, komercjalizacja nowych produktów.

Zajęcia realizowane w programie mają za zadanie przekazać wiedzę merytoryczną z zakresu mechaniki i budowy maszyn, wiedzy ekonomicznej i menedżerskiej, oraz obszarów zarządzania funkcjami technicznymi i organizacyjnymi, takimi jak: doskonalenie systemów produkcyjnych, eksploatacyjnych, systemów zarządzania, dobór i szkolenie personelu, zarządzanie kosztami, zarządzanie projektami, marketing, logistyka, zarządzanie finansami i inwestycjami rzeczowymi. Ponadto, mają rozwinąć w studentach zdolności pozwalające na organizowanie i prowadzenie prac badawczych i rozwojowych, w szczególności projektowanie i wdrażanie innowacji technologicznych i organizacyjnych. A gdzie można wykorzystać tak duży bagaż wiedzy? Absolwenci Zarządzania i inżynierii produkcji na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach znajdą zatrudnienie w biurach projektowych, jednostkach projektowo- wdrożeniowych, przedsiębiorstwach technologicznych, przedsiębiorstwach usługowych, przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Niejeden kandydat na studia bije się z myślami i zwyczajnie nie wie, w którym kierunku poprowadzić dalszą edukację. Wybór jest duży, poziom wysoki – w jaki sposób wybrać odpowiednią dla siebie uczelnię? Studia w Kielcach oferują wiele możliwości.

 

Jakie ma Politechnika Świętokrzyska w Kielcach opinie? 

Robert, student Zarządzania i inżynierii produkcji mówi:

„Politechnika Świętokrzyska to prestiżowa uczelnia, dzięki której można zdobyć świetne wykształcenie i zrobić poważny krok w dorosłość, w zawodową karierę. Bardzo polecam to miejsce. Jest naprawdę wyjątkowe.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie i inżynierię produkcji:

Absolwent kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • modelowania komputerowego w technice,
 • nowoczesnych metod analizy danych,
 • metod i technik planowania nowych i rozwoju istniejących wyrobów,
 • prototypowania wyrobów i wykonywania modeli stereograficznych,
 • uruchamiania i prowadzenia innowacyjnej działalności gospodarczej w oparciu o przedsięwzięcia technologiczne,
 • zasad tworzenia oraz analizy dokumentacji technicznej z elementami proekologicznego projektowania inżynierskiego i organizacyjnego,
 • procesu planowania finansowego w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
 • zasad i strategii finansowania działalności przedsiębiorstwa,
 • technicznych, finansowych i eksploatacyjnych aspektów stosowania urządzeń technicznych w liniach produkcyjnych,
 • zasad i narzędzi zarządzania gospodarką magazynową,
 • metod i narzędzi modelowania procesów logistycznych,
 • zarządzania procesem komercjalizacji nowych produktów i usług logistycznych.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji:

Absolwent kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach może znaleźć zatrudnienie w:

 • biurach projektowych,
 • jednostkach projektowo- wdrożeniowych,
 • przedsiębiorstwach technologicznych,
 • przedsiębiorstwach usługowych,
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Rekrutację studentów na pierwszy rok studiów drugiego stopnia przeprowadza się na podstawie złożonych dokumentów, gdy liczba kandydatów nie przekracza limitu miejsc. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych osób jest większa niż ustalony limit, rekrutacja jest przeprowadzana na podstawie konkursu, do którego brany jest pod uwagę – wynik ukończenia studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Świętokrzyska

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Zarządzani i inżynieria produkcji - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Kielcach

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Zarządzania i Modelowania Komputerowego

Komentarze (0)