vistula warszawa kierunki studiów

O uczelni – Uczelnia Vistula w Warszawie

Akademia Finansów i Biznesu, czyli Uczelnia Vistula w Warszawie to nowoczesna uczelnia o międzynarodowym charakterze, stawiająca sobie za cel stałe unowocześnianie technologii studiów oraz dostosowywanie programów kształcenia do zmieniającego się świata. Charakterystyczną myślą, która przyświeca uczelni jest odczytywanie wyzwań przyszłości i wprowadzanie studentów i absolwentów do świata z solidnym bagażem nie tylko wiedzy z danego obszaru, lecz także umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do funkcjonowania w XXI wieku.

Uczelnia Vistula w Warszawie to uczelnia, która oferuje kształcenie w najpopularniejszych dyscyplinach, realizująca programy odpowiadając na zapotrzebowanie współczesności, jak również na bogate zainteresowania młodych, ciekawych świata ludzi. Oprócz prowadzonych kierunków kształcenia uczelnia proponuje rozwijanie i pogłębianie wiedzy w innych formach.

Studenci mogą uczestniczyć w licznych kołach naukowych, Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości, czy w publikowaniu własnych artykułów naukowych w Studenckich Internetowych Zeszytach Naukowych „A Vista”. Ponadto, dla nowych studentów przygotowany został specjalny program mentorski, którego zadaniem jest wspieranie i zachęcanie do pełnego wykorzystania możliwości rozwoju osobistego. Warto jeszcze wspomnieć o wielu projektach skierowanych do studentów, fundamentem których jest organizacja warsztatów, staży, czy innych form rozwijania kompetencji.

 

STUDIA

Uczelnia Vistula w Warszawie prowadzi kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Ponadto, prowadzi studia podyplomowe, a także studia online w tak popularnych dyscyplinach jak: ekonomia, zarządzanie oraz finanse i rachunkowość. Na tych, którzy są głodni wiedzy czeka również możliwość otwarcia przewodu doktorskiego, a ubiegać się o niego mogą kandydaci ze stopniem magistra lub równoważnym, którzy prowadzą lub zamierzają prowadzić własne badania naukowe i dalszą naukę.

Na baczniejszą uwagę zasługuje fakt, że znaczą część zajęć prowadzą nie tylko wykładowcy akademiccy, lecz także doświadczeni praktycy z wielu dziedzin, którzy chętnie dzielą się ze studentami swoją wiedzą, której zazwyczaj nie można odnaleźć w podręcznikach. Studia w Grupie Uczelni Vistula w Warszawie to nie tylko możliwość zdobycie wysokiej jakości wykształcenia, lecz także świetna możliwość nawiązania ciekawych relacji i międzynarodowych kontaktów, gdyż studenci i wykładowcy uczelni pochodzą z ponad 80 krajów.

 

WYKŁADOWCY

Nauka w Uczelnia Vistula oparta jest na mocnych fundamentach nowoczesnego kształcenia i prowadzenia nauki w taki sposób, aby pozyskana wiedza mogła być wykorzystana w sposób praktyczny. Nad realizacją planów czuwają wykładowcy, uznane grono praktyków, posiadające na swoim koncie wiele cenionych publikacji naukowych.

 

INFRASTRUKTURA

Siedziba Uczelni Vistuli w Warszawie mieści się przy ulicy Stokłosy 3, czyli na Ursynowie. Tym, którzy lubią liczby warto powiedzieć, że kampus uczelni ma 29 tysięcy metrów kwadratowych, a co jeszcze istotniejsze, dojazd na zajęcia pozbawiony jest wszelakich niedogodności, gdyż w odległości 150 metrów znajduje się stacja metra.

 

Uczelnia Vistula kierunki>

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Komentarze (0)