Stypendia vistula uczelnia warszawa

Stypendia – Uczelnia Vistula w Warszawie

Chyba każdy zdaje sobie sprawę z tego, że wysokiej jakości wykształcenie kosztuje. Dlatego Grupa Uczelni Vistula wychodzi naprzeciw studentom, oferując im wsparcie w obniżeniu wszelakich wydatków związanych z nauką. Tym wsparciem jest bogaty system stypendialny.

Program stypendialny uczelni podzielony jest na kilka sektorów: stypendia socjalne, stypendia rektora, stypendia specjalne, zapomogi. Czym się one charakteryzują?

 

Stypendium socjalne

przysługuje studentom zarówno studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, niezależnie od wieku, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Studenci mogą otrzymać stypendium także z tytułu zamieszkania w domu studenckim, lub innym miejscu, jeżeli codzienny dojazd na zajęcia uniemożliwia, bądź znacznie utrudnia naukę.

 

Stypendium rektora

to rodzaj nagradzania za wysokie osiągniecia. Mogą je otrzymać studenci, którzy uzyskują wysoką średnią ocen, lub mogą pochwalić się sukcesami naukowymi, sportowymi, bądź artystycznymi.

 

Stypendium specjalne z tytułu niepełnosprawności

kierowane jest do osób, które posiadają orzeczenie o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie równoważne.

 

Zapomoga

jak sama nazwa wskazuje, to pomoc, którą może otrzymać osoba, która z przyczyn losowych znalazła się w trudnej sytuacji materialnej.

 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Komentarze (0)