Logistyka

Logistyka

Logistyka

14.12.2022

Logistyka – Politechnika Morska w Szczecinie 2022

Studia na kierunku logistyka w Politechnice Morskiej w Szczecinie to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia na kierunku logistyka w PM
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 192
 • studia niestacjonarne I stopnia: 64

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

studia niestacjonarne: 2800 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku logistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • inżynieria systemów i analiza systemowa
 • metrologia
 • procesy produkcyjne
 • towaroznawstwo
 • finanse i rachunkowość
 • logistyka zaopatrzenia
 • logistyka produkcji
 • projektowanie procesów
 • infrastruktura logistyczna

 

Logistyka obejmuje cały proces łańcucha dostaw i jej zadaniem jest planowanie i kontrolowanie skutecznego i efektywnego przepływu towarów, usług i informacji powiązanych z towarem, w całej produkcji, dystrybucji i wszystkich etapach ich dostarczania, od początkowych dostawców komponentów do końcowych odbiorców produktów. Co oczywiste, funkcjonuje ona również na morzu i zawiera w sobie zagadnienia przemysłu i transportu morskiego, technologii informacji logistycznej, obsługi statków i portów, przeładunki, czy ochronę środowiska morskiego. Na tych, którzy chcieliby wypłynąć na szerokie wody edukacji w tym zakresie czeka kierunek Logistyka w Politechnice Morskiej w Szczecinie, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych oraz podstaw nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania, a także nabycie umiejętności menedżerskich. Studenci zagłębiają się w zasady projektowania systemów i procesów logistycznych, zarządzania specjalistycznymi funkcjami logistycznymi oraz procesami logistycznymi w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych.

Poprzez realizowane ścieżki dydaktyczne studenci rozwijają różnorodne umiejętności. Wśród nich wyróżnić można: organizowanie i realizowanie operacyjnej działalności, zarządzanie kosztami i kapitałem, projektowanie baz danych, administrowanie systemami informatycznymi, zarządzanie zintegrowanym łańcuchem dostaw. Program nauczania kierunku Logistyka składa się, między innymi, z takich przedmiotów jak: inżynieria systemów i analiza systemowa, metrologia, procesy produkcyjne, towaroznawstwo, finanse i rachunkowość, logistyka zaopatrzenia, logistyka produkcji, projektowanie procesów, infrastruktura logistyczna, ekonomika transportu, automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych, usługi portowe, nowoczesne terminale kontenerowe, bazy i hurtowanie danych, optymalizacja procesów logistycznych, prawo transportowe, telematyka w logistyce, polityka transportowa, transport i spedycja w handlu międzynarodowym.

Logistyk to zawód, który cieszy się sporą popularnością i powodzeniem na rynku. Sektor rozwija się, otwiera nowe możliwości, jak również stawia nowe wymagania przed tymi, którzy chcieliby zostać jego istotną częścią. Logistyka wydaje się dziedziną uniwersalną, szeroką, gdyż korzystamy z niej każdego dnia, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Absolwenci tego kierunku kształcenia będą mogli znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach logistycznych, jednostkach projektowych i doradczych, firmach przeładunkowych, turystyce wodnej, portach morskich.

Studia w Szczecinie to temat, o którym można długo dyskutować, a miejsca pozyskiwania wiedzy wymieniać bez końca. Dlatego niektórzy kandydaci na studia mogą poczuć się zagubieni i zdezorientowani i podjęcie decyzji o wyborze uczelni stanie się twardym orzechem do zgryzienia. Co robić? Po pierwsze, zdecydować się na kierunek kształcenia. Jeśli takowy został wybrany i padło na Logistykę, to warto prześwietlić szkołę wyższą, która w swojej ofercie dydaktycznej przedstawia obraną przez nas dziedzinę, na dodatek w szerszym jej rozumieniu.

 

Jakie ma Politechnika Morska w Szczecinie opinie?

Wiktor, student Logistyki mówi:

„Studia w Politechnice Morskiej w Szczecinie to coś więcej niż nauka i zaliczanie egzaminów. To początek pewnej drogi życiowej. Formowanie pewnego stylu życia. Jeśli ktoś nie chce nudzić się na studiach, to powinien wybrać tę uczelnię.”

 

 

STUDIA W SZCZECINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Szczecinie

Studia w Szczecinie

 

 

LOGISTYKA - ważne informacje

Logistyka studia Szczecin

Logistyka studia

Logistyka studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Logistykę w Politechnice Morskiej w Szczecinie:

Absolwent kierunku Logistyka w Politechnice Morskiej w Szczecinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zarządzania procesem produkcyjnym oraz usługami,
 • zarządzania łańcuchem dostaw,
 • zarządzania kosztami, finansami i kapitałem,
 • nowoczesnego transportu ładunków,
 • technicznej infrastruktury transportowej,
 • doboru personelu,
 • organizacji przewozów towarowych i pasażerskich,
 • normalizacji i zarządzania jakością,
 • projektowania procesów gospodarczych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Logistyka:

Absolwent kierunku Logistyka w Politechnice Morskiej w Szczecinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • przedsiębiorstwach logistycznych,
 • jednostkach projektowych i doradczych,
 • firmach przeładunkowych,
 • turystyce wodnej,
 • portach morskich.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kryterium rekrutacyjnym w przypadku studiów II stopnia jest ocena ukończenia studiów I stopnia.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Morska w Szczecinie

Komentarze (0)