Biogospodarka

Biogospodarka

Biogospodarka

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Biogospodarka – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Biogospodarka z każdym rokiem zyskuje na znaczeniu, lecz jeszcze nie wszyscy wiedzą co dokładnie kryje się za tym terminem. Jest to interdyscyplinarna gałąź gospodarki, którą można w dużym przybliżeniu określić jako zrównoważone wykorzystanie biologicznych zasobów odnawialnych w celu tworzenia dóbr i usług. Światowa gospodarka zmienia charakter swojego rozwoju i zmierza w kierunku intensyfikacji produkcji przy jednoczesnym zrównoważonym wykorzystywaniu surowców naturalnych, szerokim stosowaniu technologii sprzyjających ochronie środowiska oraz odnawialnych źródeł energii. Brzmi interesująco? Jeśli tak, to warto skierować swoją uwagę na kierunek Biogospodarka, na Politechnice Rzeszowskiej, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy, która obejmuje aktualne zagadnienia inżynierskie oraz najnowsze rozwiązania technologiczne i osiągnięcia naukowe związane z biogospodarką z uwzględnieniem uregulowań prawnych i podstaw ekonomii i logistyki bioproduktów. Studenci zaznajamiają się z problemami z obszaru wykorzystania technologii przemysłowych do produkcji, przechowywania, transportu i przetwórstwa produktów pochodzenia naturalnego, inżynierii i aparatury procesowej, inżynierii środowiska i gospodarki odpadami, wytwarzania biopaliw i bioenergetyki. Biogospodarka na Politechnice Rzeszowskiej jest kierunkiem prowadzonym wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku Biogospodarka na Politechnice Rzeszowskiej skierowane są do osób o szerokich zainteresowaniach w zakresie nauk przyrodniczych i ekonomicznych, którzy chcą studiować poza tradycyjnym systemem, ograniczonym do jednej dyscypliny akademickiej. W programie nauczania znajdziemy takie przedmioty jak: ekonomia, ochrona środowiska, podstawy konstrukcji inżynierskich, prawo gospodarcze dla przedsiębiorców, biologia, chemia bioorganiczna, komputerowa grafika inżynierska, mechanika płynów, normalizacja i systemy zarządzania jakością, oczyszczanie i odnowa wody, statystyka inżynierska, podstawy termodynamiki bioprocesowej, alternatywne źródła energii, biotechnologia przemysłowa, inżynieria procesowa, aparatura procesowa, biopolimery i polimery biodegradowalne, projektowanie procesów technologicznych, gleboznawstwo i agroekologia, techniki pomiarowe w gospodarce komunalnej, podstawy rachunkowości dla przedsiębiorców.

Realizowane na kierunku zajęcia mają za zadanie wykształcić inżyniera przygotowanego do rozwiązywania problemów związanych z gospodarką materiałami pochodzenia naturalnego oraz eksploatacją i projektowaniem urządzeń, procesów i systemów niezbędnych w biogospodarce. Co za tym idzie, absolwent Biogospodarki na Politechnice Rzeszowskiej znajdzie zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących odnawialne zasoby naturalne, przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją, magazynowaniem, transportowaniem i dystrybucją i przetwarzaniem bioproduktów, przedsiębiorstwach zajmujących się recyklingiem i odzyskiem energii, laboratoriach analitycznych, laboratoriach badawczych, laboratoriach diagnostycznych, administracji państwowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych.

Studia w Rzeszowie to przestrzeń, która oferuje coraz więcej innowacyjnych kierunków kształcenia. Co się z tym wiąże, uczelnie proponujące nowoczesne dziedziny to dobry pomysł na zdobycie wysokiej jakości wykształcenia.

 

Jakie ma Politechnika Rzeszowska opinie?

Weronika, studentka Biogospodarki mówi: 

„Po co idzie się na studia? Aby zdobyć wykształcenie. Wykształcenie nowoczesne, ważne i potrzebne. Dlatego trzeba studiować w uczelniach, które otwierają innowacyjne kierunki. Taką uczelnią jest Politechnika Rzeszowska.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Biogospodarkę na Politechnice Rzeszowskiej:

Absolwent kierunku Biogospodarka na Politechnice Rzeszowskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • realizacji procesów produkcyjnych i technologicznych przetwarzania odnawialnych zasobów naturalnych i ich wykorzystania do produkcji żywności, wyrobów przemysłowych, energii i biopaliw,
 • biotechnologii, inżynierii i technologii chemicznej,
 • inżynierii środowiska,
 • zasad zrównoważonego gospodarowania surowcami naturalnymi,
 • tworzenia i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • systemów zarządzania jakością w gospodarce.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Biogospodarka:

Absolwent kierunku Biogospodarka na Politechnice Rzeszowskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących odnawialne zasoby naturalne,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją, magazynowaniem, transportowaniem i dystrybucją i przetwarzaniem bioproduktów,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się recyklingiem i odzyskiem energii,
 • laboratoriach analitycznych,
 • laboratoriach badawczych,
 • laboratoriach diagnostycznych,
 • administracji państwowej i samorządowej,
 • organizacjach pozarządowych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Komentarze (0)