Elektrotechnika

Elektrotechnika

Elektrotechnika

08.02.2022

Elektrotechnika – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 2022

Studia na kierunku elektrotechnika na Politechnice Rzeszowskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku elektrotechnika w PRZ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku elektrotechnika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • geometria i grafika inżynierska
 • matematyka
 • metody numeryczne
 • teoria obwodów
 • automatyka i regulacja automatyczna
 • elektronika
 • materiałoznawstwo elektryczne

 

Całokształt zagadnień, które obejmuje elektrotechnika, dzieli się najogólniej na zagadnienia związane z wytwarzaniem, przesyłaniem i rozdzielaniem energii elektrycznej oraz związane z przetwarzaniem jej na inne rodzaje energii. Z rozwojem tej dziedziny nierozerwalnie wiąże się rozwój mechanizacji i automatyzacji procesów produkcyjnych, transportu, budownictwa oraz gospodarstwa domowego. Wniosek jest bardzo prosty. Warto studiować Elektrotechnikę. A gdzie? Na Politechnice Rzeszowskiej, gdzie prowadzona jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy w zakresie projektowania, konstrukcji, budowy i eksploatacji urządzeń, układów i systemów elektroenergetycznych. Studenci zaznajamiają się z problemami współczesnej energetyki dotyczącymi: nowoczesnych metod projektowania oświetlenia i instalacji elektrycznych, jakości energii elektrycznej, elektronicznego przetwarzania energii, gospodarki elektroenergetycznej, automatyki napędu, wykorzystania techniki mikroprocesorowej w procesie przetwarzania energii oraz sterowania napędami, efektywności energetycznej układów napędowych i rosnącej roli stosowania energooszczędnych maszyn, zagadnień ekologicznego wytwarzania i przesyłania energii. Elektrotechnika na Politechnice Rzeszowskiej to kierunek, który daje także możliwość opanowania wiedzy i umiejętności z zakresu zasad projektowania w różnych gałęziach przemysłu, programowania sterowników PLC maszyn i urządzeń oraz organizacji pracy robotów w gniazdach produkcyjnych, eksploatacji nowoczesnych systemów automatyki.

 

Nabywane umiejętności

W programie nauczania zawarte są następujące przedmioty: geometria i grafika inżynierska, matematyka, metody numeryczne, teoria obwodów, automatyka i regulacja automatyczna, elektronika, materiałoznawstwo elektryczne, mechanika i mechatronika, teoria pola elektromagnetycznego, technika wysokich napięć, bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych, prawo gospodarcze, sieci komputerowe, technika mikroprocesorowa, metody numeryczne w technice, pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych, metody obliczeniowe optymalizacji, sygnały diagnostyczne w układach napędowych, zarządzanie jakością, układy programowalne, gospodarka i zarządzanie w elektroenergetyce.

Pozyskiwana wiedza i rozwijane umiejętności prowadzą do prawidłowego posługiwania się metodami badawczymi, właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi, umożliwiającymi projektowanie i oprogramowanie zaawansowanych urządzeń lub systemów elektrycznych, jak również dają możliwość uczestniczenia w pracach badawczych i rozwojowych w obszarze elektrotechniki, w badaniach zjawisk związanych z przetwarzaniem energii elektrycznej. To wszystko wiąże się z tym, że absolwenci Elektrotechniki na Politechnice Rzeszowskiej będą mogli znaleźć zatrudnienie w firmach badawczo- rozwojowych, przemyśle wytwórczym, zespołach projektowych, czy przemyśle wydobywczym.

Postęp technologiczny sprawia, że omawiany przez nas kierunek kształcenia zyskuje coraz większą popularność wśród kandydatów na studia. W stolicy województwa podkarpackiego również.

 

Jakie ma Politechnika Rzeszowska opinie?

Kamil, student Elektrotechniki mówi:

„Wszystkich zapraszam na studia na Politechnice Rzeszowskiej. Tutaj nikt nie będzie się nudził. „

 

 

STUDIA W RZESZOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Rzeszowie

Studia w Rzeszowie

 

 

ELEKTROTECHNIKA - ważne informacje

Elektrotechnika studia Rzeszów

Elektrotechnika studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Elektrotechnikę na Politechnice Rzeszowskiej:

Absolwent kierunku Elektrotechnika na Politechnice Rzeszowskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • stosowania aparatu matematycznego do analizy i opisu obiektów i procesów technicznych,
 • pomiaru i określania wielkości fizycznych,
 • programowania klasycznego i obiektowego,
 • ekologicznego wytwarzania i przesyłania energii,
 • efektywności energetycznej układów napędowych,
 • tworzenia modeli obwodowych,
 • teorii pola elektromagnetycznego,
 • gospodarki elektroenergetycznej,
 • zasad działania układów elektronicznych i energoelektronicznych,
 • projektowania przemysłowych układów napędowych ze sterowaniem mikroprocesorowym,
 • eksploatacji nowoczesnych systemów automatyki.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Elektrotechnika:

Absolwent kierunku Elektrotechnika na Politechnice Rzeszowskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • firmach badawczo- rozwojowych,
 • przemyśle wytwórczym,
 • działach utrzymania ruchu,
 • zespołach projektowych,
 • przemyśle wydobywczym,
 • działach elektrycznych i energetycznych przedsiębiorstw.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku elektrotechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie ukończonych studiów wyższych; średnia ze studiów pierwszego stopnia.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Komentarze (0)