Inżynieria chemiczna i procesowa

Inżynieria chemiczna i procesowa

Inżynieria chemiczna i procesowa

08.02.2022

Inżynieria chemiczna i procesowa – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 2022

Studia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa na Politechnice Rzeszowskiej to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa w PRZ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • chemia ogólna i nieorganiczna
 • mechanika techniczna i maszynoznawstwo
 • komputerowa grafika inżynierska
 • metrologia i miernictwo przemysłowe
 • chemia fizyczna
 • statystyka i opracowanie wyników
 • chemia analityczna

 

Inżynieria chemiczna i procesowa to jeden z najbardziej istotnych obszarów techniki, obok budowy maszyn, budownictwa i elektrotechniki, który zajmuje się procesami dotyczącymi przemian substancji i energii w skali przemysłowej w celu otrzymania produktów o pożądanych właściwościach, tak aby zmaksymalizować zysk, a także sprostać wymogom ochrony środowiska. Osoby studiujące takie kierunek nie narzekają na brak ofert na rynku pracy, a co za tym idzie nie bardzo wiedzą na czym polega nuda. Zainteresowani nauki powinni zwrócić uwagę na kierunek Inżynieria chemiczna i procesowa, oferowany przez Politechnikę Rzeszowską, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy, będącej połączeniem nauk matematyczno- przyrodniczych oraz technicznych. Studenci uczą się interpretować i opisywać zjawiska i procesy inżynierii chemicznej i procesowej oraz poznają zasady i prawa leżące u podstaw tej dyscypliny. Poznają zasady bilansowania masy, składników, energii i pędu, prawa kinetyki procesowej, prawa równowag, zasady planowania i przeprowadzania badań, korzystania z przyrządów pomiarowych, czy też reguły oceny ekonomicznej przedsięwzięć inwestycyjnych i eksploatacji procesów.

 

Nabywane umiejętności

W programie nauczania zawarte są następujące przedmioty: chemia ogólna i nieorganiczna, mechanika techniczna i maszynoznawstwo, komputerowa grafika inżynierska, metrologia i miernictwo przemysłowe, chemia fizyczna, statystyka i opracowanie wyników, chemia analityczna, analiza instrumentalna, materiały inżynierskie, modelowanie przepływów metodami CFD, technologia chemiczna, dyfuzyjne procesy rozdziału, inżynieria procesów oczyszczania ścieków, inżynieria zrównoważonych procesów przemysłowych, inżynieria środowiska, reaktory chemiczne, automatyka przemysłowa, inżynieria bioprocesowa.

Zapewne wiele osób zastanawia się czym dokładnie zajmuje specjalista inżynierii chemicznej i procesowej. Do jego zadań należy opracowywanie konstrukcji urządzeń i aparatów, instalowanie systemu komputerowego do sterowania produkcją oraz uruchamianie i zatrzymywanie procesu produkcyjnego. Oprócz tego, muszą zadbać o to, aby wszystkie procesy przebiegały bezpiecznie, wydajnie i oszczędnie oraz tak, aby ich niekorzystny wpływ na środowisko był jak najmniejszy. A gdzie pracują tacy specjaliści? Wielu z nich pracuje w tradycyjnych gałęziach przemysłu chemicznego: nawozów sztucznych lub petrochemii. Jednak dobra znajomość i rozumienie procesów chemicznych oraz fizycznych umożliwia podjęcie pracy w przemyśle farmaceutycznym, metalurgicznym, wytwarzania energii, spożywczym, biotechnologicznym czy włókienniczym. Ponadto, absolwenci Inżynierii chemicznej i procesowej mogą rozpocząć samodzielną działalność gospodarczą.

Studia w Rzeszowie to powiększający się z każdym rokiem wachlarz edukacyjnych możliwości. Coraz większy wybór kierunków kształcenia może stanowić problem. Jak to możliwe? Niektórzy kandydaci mogą mieć trudność z wyborem pośród wielu interesujących dziedzin. Jeśli ostatecznie zdecydowaliśmy się na kierunek o nazwie Inżynieria chemiczna i procesowa, to należy jeszcze podjąć decyzję o wyborze uczelni.

 

Jakie ma Politechnika Rzeszowska opinie?

Daria, studentka Inżynierii chemicznej i procesowej mówi:

„Mój pomysł na studia był prosty. Studiować ciekawy, perspektywiczny kierunek na cenionej uczelni. Dlatego jestem na Politechnice Rzeszowskiej, jednej z najlepszych uczelni w kraju.”

 

 

STUDIA W RZESZOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Rzeszowie

Studia w Rzeszowie

 

 

INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA - ważne informacje

Inżynieria chemiczna i procesowa studia Rzeszów

Inżynieria chemiczna i procesowa studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Inżynierię chemiczną i procesową na Politechnice Rzeszowskiej:

Absolwent kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa na Politechnice Rzeszowskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • związków chemicznych i wiązań chemicznych,
 • oceny reaktywności związków nieorganicznych,
 • zasad projektowania procesów i aparatów,
 • technik obliczeniowych i symulacyjnych,
 • przenoszenia i bilansowania masy, pędu i energii,
 • analizy przemian i obiegów termodynamicznych,
 • programowania strukturalnego,
 • inżynierii środowiska.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa:

Absolwent kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa na Politechnice Rzeszowskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • przemyśle chemicznym,
 • przemyśle farmaceutycznym,
 • przemyśle spożywczym,
 • biurach projektowych,
 • firmach konsultingowych,
 • przemyśle biotechnologicznym,
 • przemyśle wytwarzania energii,
 • przemyśle włókienniczym.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Komentarze (0)