Inżynieria materiałowa

Inżynieria materiałowa

Inżynieria materiałowa

08.02.2022

Inżynieria materiałowa – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 2022

Studia na kierunku inżynieria materiałowa na Politechnice Rzeszowskiej to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia na kierunku inżynieria materiałowa w PRZ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku inżynieria materiałowa znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • chemia
 • grafika inżynierska
 • chemia materiałów
 • fizyka metali
 • mechanika
 • metody badania materiałów
 • obliczenia inżynierskie i statystyczne
 • materiały metaliczne

 

Materiały to wszystko, co nas otacza. Dzięki nim tworzy się produkty ułatwiające nam codzienne funkcjonowanie. Zatem, łatwo wywnioskować, że inżynieria materiałowa zajmuje się ich tworzeniem, obróbką i wykorzystaniem w niemalże każdej dziedzinie życia. To interdyscyplinarna nauka łącząca ze sobą między innymi fizykę, chemię i biologię. Struktura, właściwości, technologie wytwarzania, zastosowanie materiałów - o tym wszystkim dowiedzą się ci, którzy na kierunek kształcenia wybiorą Inżynierię materiałową. A znajdą ją na Politechnice Rzeszowskiej, gdzie prowadzona jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z różnych dziedzin, na przykład: chemii, fizyki oraz informatyki, jak również nauk o materiałach inżynierskich metalowych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych. Studenci poznają zagadnienia doboru materiałów inżynierskich do różnych zastosowań, technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów, metod kształtowania i badania struktury i własności materiałów oraz formułowania racjonalnych wniosków dotyczących stosowania materiałów inżynierskich w różnych produktach.

 

Nabywane umiejętności

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: chemia, grafika inżynierska, chemia materiałów, fizyka metali, mechanika, metody badania materiałów, obliczenia inżynierskie i statystyczne, materiały metaliczne, termodynamika techniczna, inżynieria jakości, termodynamika stopów, materiały kompozytowe i konstrukcje inteligentne, obróbka ubytkowa i spajanie, zintegrowane systemy zarządzania, prawo gospodarcze, planowanie eksperymentu i analiza wyniku, fizykochemia powierzchni, organizacja produkcji w inżynierii materiałowej.

Cywilizacja rozwija się, między innymi, dzięki tworzeniu nowych materiałów. Rozwój w tej dziedzinie ma bardzo duży wpływ na inne dyscypliny, chociażby takie jak medycyna, kosmonautyka, czy informatyka. Dlatego nieprzerwanie potrzebni są specjaliści w tym zakresie. A gdzie mogą oni pracować? Absolwenci Inżynierii materiałowej na Politechnice Rzeszowskiej znajdą zatrudnienie w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłowych, zapleczu badawczo- rozwojowym przemysłu, jednostkach doradczych i projektowych, przedsiębiorstwach obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania.

Okres poszukiwań odpowiedniej uczelni bywa męczący i powoduje wśród kandydatów na studia zagubienie i niepewność. A nie musi być to wcale tak trudne.

 

Jakie ma Politechnika Rzeszowska opinie?

Robert, student Inżynierii materiałowej mówi:

„Politechnice Rzeszowskiej wystawiam najwyższą ocenę. Tutaj każdy otrzymuje bardzo dobre warunki do zdobycia wykształcenia i bardzo cennych umiejętności. To uczelnia dla ambitnych.”

 

 

STUDIA W RZESZOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Rzeszowie

Studia w Rzeszowie

 

 

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA - ważne informacje

Inżynieria materiałowa studia Rzeszów

Inżynieria materiałowa studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Inżynierię materiałową na Politechnice Rzeszowskiej:

Absolwent kierunku Inżynieria materiałowa na Politechnice Rzeszowskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • przemian chemicznych i ich znaczenia w wytwarzaniu i kształtowaniu własności materiałów inżynierskich,
 • przetwórstwa i recyklingu materiałów,
 • doboru procesów technologicznych do wytwarzania i przetwórstwa materiałów,
 • metod badań materiałów,
 • interpretacji wyników badań i oceny błędów pomiarowych,
 • wykonywania analiz wytrzymałościowych elementów maszyn i układów mechanicznych,
 • procesów technologicznych kształtowania struktury materiałów i właściwości oraz formowania wyrobów.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Inżynieria materiałowa:

Absolwent kierunku Inżynieria materiałowa na Politechnice Rzeszowskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach przemysłowych,
 • zapleczu badawczo- rozwojowym przemysłu,
 • jednostkach doradczych i projektowych,
 • przedsiębiorstwach obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria materiałowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie ukończonych studiów wyższych; średnia ze studiów pierwszego stopnia.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Komentarze (0)