Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy - kierunki studiów

Bezpieczeństwo wewnętrzne – Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy 2021

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawy socjologii
 • bezpieczeństwo państwa
 • zarządzanie
 • teoria państwa i prawa
 • systemy polityczne i ekonomiczne państw
 • historia wojen i wojskowości
 • bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej

 

Bezpieczeństwo, podobnie jak wiele innych dyscyplin z zakresu nauk społecznych, nie posiada jednej, oficjalnej definicji. Najczęściej spotykamy się z tą, mówiącą, że bezpieczeństwo oznacza stan pewności, spokoju, zabezpieczenia oraz poczucia tego stanu, brak zagrożenia oraz ochronę przed niebezpieczeństwem. Z wielu badań przeprowadzonych w różnych krajach wynika, że bezpieczeństwo sytuuje się obok takich wartości jak sprawiedliwość społeczna, równość, życzliwość oraz szacunek dla tradycji. Jak długo nie rozmawialibyśmy o nim dojdziemy do wniosku, że niezwykle istotne jest kształcenie specjalistów w jego zakresie. Dlatego warto zwrócić uwagę na kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne, które oferuje Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy skierowany jest przede wszystkim do osób pragnących realizować się w służbach mundurowych lub administracji państwowej. Studenci uczą się jak walczyć z cyberprzestępczością, poznają tajniki kryminologii i kryminalistyki, zasady szacowania ryzyka, czy też zaznajamiają się z zasadami funkcjonowania administracji publicznej i instytucji Unii Europejskiej w zakresie zapewniania bezpieczeństwa. Co ważne, zajęcia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w WSB prowadzą przedstawiciele policji, straży miejskiej, administracji, sądownictwa, specjaliści z obszaru zarządzania kryzysowego i ratownictwa.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: podstawy socjologii, bezpieczeństwo państwa, zarządzanie, teoria państwa i prawa, systemy polityczne i ekonomiczne państw, historia wojen i wojskowości, bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej, prawo konstytucyjne, psychologia bezpieczeństwa, zwalczanie przestępczości, bezpieczeństwo społeczne, ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, bezpieczeństwo społeczności lokalnych i kształtowanie bezpiecznych przestrzeni, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, etyka zawodowa funkcjonariuszy publicznych, bezpieczeństwo teleinformatyczne i ochrona danych w Internecie, przymus bezpośredni i użycie broni palnej.

Mówiąc o kształceniu w ramach kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne należy wspomnieć o tym, że studenci WSB biorą udział w kursie strzeleckim przy wykorzystaniu profesjonalnej, krótkiej i długiej broni, realizują praktyki zawodowe i dyplomowe, które bazują na rzetelnie wypracowanym programie z partnerami biznesowymi, a także uczestniczą w zajęciach z inicjowania i prowadzenia własnego biznesu.

Jak widać po szerokim programie nauczania, w obszarze bezpieczeństwa potrzebni są specjaliści ze znajomością prawa i psychologii oraz umiejętnościami związanymi z zarządzaniem i komunikacją. Związane jest to, między innymi z tym, że dyscyplina bezpieczeństwa wewnętrznego poszerza swoje granice, powiększa zakres obowiązków i problemów badań. A jaką rolę w społeczeństwie będą pełnić absolwenci omawianego przez nas kierunku? Osoby, które ukończyły Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy będą mogły znaleźć zatrudnienie w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, siłach zbrojnych RP, przedsiębiorstwach z otoczenia sektora wojskowego, biurach detektywistycznych, służbach mundurowych.

Studia w Bydgoszczy to dobry pomysł. Ale jak dokładnie go zrealizować? Edukacyjna mapa miasta wypełniona jest szkołami wyższymi, zatem w jaki sposób wybrać tę jedną? Wybierając się na studia warto sprawdzić kilka rzeczy. Dobrze jest poznać program studiów, oferowane specjalności, a także to, jaką wiedzę i umiejętności one proponują. Co jeszcze? Należy szczerze odpowiedzieć sobie na pytanie jaka dyscyplina nas interesuje, aby nauka nie była drogą przez mękę, tylko prawdziwą przyjemnością.

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy opinie?

Miłosz, student Bezpieczeństwa wewnętrznego mówi:

„Wiedziałem, że jeżeli chcę studiować Bezpieczeństwo wewnętrzne, to tylko w Wyższej Szkole Bankowej. Tutaj zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy, jest wiele ciekawych specjalności do wyboru, a co najważniejsze kształcenie nastawione jest na rozwijanie umiejętności praktycznych.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Bankowej:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • głównych mechanizmów funkcjonowania człowieka w sytuacjach trudnych,
 • skutecznego komunikowania,
 • szacowania ryzyka w sytuacjach zagrożenia,
 • zarządzania ochroną danych osobowych i informacji niejawnych,
 • struktury i organizacji sił zbrojnych w Polsce,
 • struktury i kompetencji służb mundurowych,
 • zasad współpracy międzynarodowej,
 • psychologii osobowości,
 • identyfikowania symptomów przestępczości kryminalnej, gospodarczej i zorganizowanej,
 • analizowania zagrożeń przestępczością,
 • zabezpieczania dokumentów urzędowych.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy może znaleźć zatrudnienie w:

 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej,
 • siłach zbrojnych RP,
 • żandarmerii wojskowej,
 • przedsiębiorstwach z otoczenia sektora wojskowego,
 • biurach detektywistycznych,
 • służbach mundurowych.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wwnętrzne - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze w Bydgoszczy

Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy kierunki

Jakie są kierunki prawnicze w Bydgoszczy

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)