Design w biznesie

Design w biznesie

Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy - kierunki studiów

Design w biznesie – Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy 2021

Studia na kierunku design w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku design w biznesie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawy socjologii
 • podstawy komunikacji społecznej
 • grafika menedżerska i prezentacyjna
 • zarządzanie karierą
 • rachunkowość
 • finanse
 • zarządzanie projektami
 • badania marketingowe

 

Design kojarzony jest zazwyczaj z wzornictwem i sztuką użytkową. Ale współczesny świat coraz bardziej poszerza jego definicję i zakres egzystencji. Poszukiwanie innowacji, kreatywność, reagowanie na zmiany, wychodzenie naprzeciw potrzebom klienta – takie elementy kumuluje w sobie design w biznesie, który coraz mocniej dochodzi do głosu. Wiadomo, konkurencja na rynku rośnie, zatem należy się wyróżniać i charakteryzować czymś, co warte jest zapamiętania. Na czym to polega? Jak to działa? Na te pytania odpowiada kierunek Design w biznesie, w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Design w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy to innowacyjne połączenie pasji do projektowania z mierzalnymi efektami działalności biznesowej. Studenci uczą się kształtować wizerunek firmy, produkty i usługi, tworzyć innowacyjne rozwiązania w oparciu o zasady design thinking, projektować procesy sprzedaży, czy też budować unikalną formułę biznesu.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: podstawy socjologii, podstawy komunikacji społecznej, grafika menedżerska i prezentacyjna, zarządzanie karierą, rachunkowość, finanse, zarządzanie projektami, badania marketingowe, zarządzanie marką, historia designu, kształtowanie przestrzeni, struktury wizualne, trendy współczesnego designu, grafika komputerowa, komputerowe wspomaganie projektowania, fotografia, rysunek techniczny, kształtowanie klimatu barwnego. Każda realizowana specjalność charakteryzuje się zagadnieniami, na które kładzie się szczególny nacisk. Wśród nich wyróżnić można: nowoczesne technologie we wzornictwie, zachowania klienta, badania jakościowe i konsumenckie w Design Thinking, projektowanie modeli biznesowych, projektowanie aplikacji mobilnych, czy też organizowanie przestrzeni użytkowej.

Design w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy to całkiem szeroka przestrzeń, która stanowi odpowiedź na funkcjonowanie nowoczesnego biznesu. Studenci poznają procesy wpływające na zachowanie klientów podczas świadczenia usługi, ich reakcje na różne bodźce oraz działania związane z nabywaniem, pozyskiwaniem, stosowaniem i konsumpcją produktów. Ponadto, zaznajamiają się z zasadami tworzenia efektywnego zespołu w aspektach pracy i komunikacji, jak również tworzenia nowatorskich produktów i procesów usługowych opartych na wnikliwej analizie i problemów i potrzeb użytkowników. Z tak solidnym bagażem wiedzy i umiejętności, absolwenci omawianego przez nas kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie jako konsultanci biznesowi, pracownicy kreatywnej agencji interaktywnej i multimedialnej, specjaliści do spraw marketingu i PR, specjaliści do spraw promocji marki, programiści aplikacji mobilnych, czy też pracownicy działu multimediów w studiach projektowych i agencjach reklamowych.

Bydgoszcz to miasto przyjazne studentom, w którym można odnaleźć wiele interesujących ścieżek kształcenia. Przykład stanowi Design w biznesie, czyli innowacyjny kierunek, który można poznać studiując w omawianej przez nas uczelni.

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy opinie?

Sylwia, studentka Design w biznesie mówi:

„Wyższa Szkoła Bankowa prowadzi nowoczesne nauczanie, dostosowane do potrzeb i wymagań współczesnego biznesu, dlatego warto tutaj studiować, gdyż zdobywana wiedza wychodzi naprzeciw dzisiejszym oczekiwaniom.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Design w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy:

Absolwent kierunku Design w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zależności pomiędzy światem sztuki i biznesu,
 • marketingu i reklamy oraz innowacyjnych metod promocji i sprzedaży,
 • planowania i wdrażania produktów i usług,
 • zasad budowania sprawnego, interdyscyplinarnego zespołu,
 • technologicznych procesów wytwarzania produktów,
 • wykorzystywania środków masowego przekazu i nowoczesnych technologii w reklamie i badaniach rynku,
 • budowania i kształtowania marki,
 • dopasowania aranżacji przestrzeni do miejsca jej przeznaczenia.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Design w biznesie:

Absolwent kierunku Design w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy może znaleźć zatrudnienie w:

 • agencjach reklamowych,
 • pracowniach architektonicznych,
 • biurach projektowych,
 • agencjach marketingowych,
 • firmach budowlano- architektonicznych,
 • agencjach interaktywnych,
 • działach HR.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

 

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia artystyczne wybrać

Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy kierunki

Jakie są kierunki artystyczne w Bydgoszczy

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)