Kierunek finansowo-prawny

Kierunek finansowo-prawny

Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy - kierunki studiów

Kierunek finansowo- prawny – Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy 2021

Studia na kierunku finansowo prawnym w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku finansowo prawnym znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • rachunkowość zarządcza
 • standardy sprawozdawczości finansowej
 • postępowanie cywilne
 • prawo europejskie
 • ubezpieczenia gospodarcze dla przedsiębiorstw
 • systemy płatności elektronicznych
 • planowanie i budżetowanie w jednostkach gospodarczych

 

Współczesny biznes wymaga od osób wchodzących w jego przestrzeń wielu umiejętności. Dzisiaj nie wystarczy już charakteryzować się wąską wiedzą. Im więcej potrafimy, im szersze kwalifikacje posiadamy, tym lepiej odnajdziemy się na biznesowej mapie. Między innymi dlatego powstają kierunki kształcenia, w ramach których rozwijane są różnorodne umiejętności, a wiedza stanowi połączenie kilku dyscyplin. Przykładem jest Kierunek finansowo- prawny, który odnaleźć można w ofercie dydaktycznej Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy. Prowadzony jest on na studiach drugiego stopnia.

Kierunek finansowo- prawny w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy zakłada pozyskanie gruntownej wiedzy z dwóch obszarów: finansów i rachunkowości oraz prawa. W toku studiów studenci dowiadują się czym jest rachunek kosztów, na czym polega rachunkowość zarządcza, jakie są standardy sprawozdawczości finansowej, a także poznają przepisy prawa europejskiego i finansowego, zaznajamiają się z zasadami postępowania cywilnego i administracyjnego. Co istotne, zajęcia prowadzone są przez doświadczonych praktyków: księgowych, prawników, czy analityków finansowych.

Program nauczania zawiera, między innymi, takie przedmioty jak: rachunkowość zarządcza, standardy sprawozdawczości finansowej, postępowanie cywilne, prawo europejskie, ubezpieczenia gospodarcze dla przedsiębiorstw, systemy płatności elektronicznych, planowanie i budżetowanie w jednostkach gospodarczych, ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia za pracę i zasady ich ustalania, przestępstwa i wykroczenia skarbowe, optymalizacja podatkowa, gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego, prawo finansów publicznych, zintegrowane systemy ewidencyjne, rachunkowość budżetowa.

Kierunek finansowo- prawny w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy skierowany jest do osób pragnących pozyskać różnorodne umiejętności i wysokie kwalifikacje. Dzięki nauce można poznać nowoczesne techniki sprzedaży produktów bankowych i ubezpieczeniowych, nauczyć się analizować rynek produktów finansowych, wykorzystywać instrumenty pochodne do zarządzania ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie, czy też prowadzić dokumentację osobową pracowników. Z tak solidnym bagażem wiedzy absolwenci omawianego przez nas kierunku znajdą zatrudnienie w biurach rachunkowych, kancelariach doradztwa prawnego i podatkowego, izbach skarbowych, komórkach audytu wewnętrznego, instytucjach ubezpieczeniowych, firmach konsultingowych, placówkach bankowych.

Studia w Bydgoszczy to wyzwanie, gdyż miasto oferuje bardzo szeroką przestrzeń edukacyjną. Już na początku możemy napotkać niemałe kłopoty, bo gdy wybierzemy kierunek kształcenia, to będziemy musieli jeszcze podjąć decyzję związaną z uczelnią. Jak wybrać idealne miejsce do nauki?

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy opinie?

Milena, studentka Kierunku finansowo- prawnego mówi:

„Studiuję w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy, aby stać się specjalistą w swojej dziedzinie. Nauka tutaj pokazuje mi jak ważne jest posiadanie różnorodnych umiejętności we współczesnym biznesie. Dlatego zdobywamy szeroką wiedzę, aby być jak najlepszym graczem na rynku.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Kierunek finansowo- prawny w Wyższej Szkole Bankowej:

Absolwent Kierunku finansowo- prawnego w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zasad planowania finansowego w przedsiębiorstwie,
 • źródeł finansowania działalności przedsiębiorstwa,
 • prowadzenia dokumentacji osobowej pracowników,
 • interpretowania przepisów prawa materialnego i procesowego z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • stosowania procedur podatkowych z uwzględnieniem zasad postępowania podatkowego,
 • systemów podatkowych funkcjonujących w krajach Unii Europejskiej,
 • zasad przeprowadzania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • regulacji prawnych w zakresie procedury budżetowej,
 • mechanizmów związanych z konsolidacją sprawozdań finansowych,
 • wykorzystywania zintegrowanych systemów ewidencyjnych,
 • nowoczesnych technik sprzedaży produktów bankowych i ubezpieczeniowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po Kierunku finansowo- prawnym:

Absolwent Kierunku finansowo- prawnego w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy może znaleźć zatrudnienie w:

 • izbach i urzędach skarbowych,
 • instytucjach ubezpieczeniowych,
 • placówkach bankowych,
 • działach finansowo- księgowych przedsiębiorstw,
 • firmach konsultingowych,
 • działach analiz finansowych,
 • biurach rachunkowych,
 • kancelariach podatkowych,
 • administracji publicznej.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia prawnicze w Bydgoszczy

Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy kierunki

Jakie są kierunki prawnicze w Bydgoszczy

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)