Stosunki międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie - kierunki studiów

Stosunki międzynarodowe – Społeczna Akademia Nauk w Warszawie 2021

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku stosunki międzynarodowe znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • funkcjonowanie Unii Europejskiej i procesy związane z integracją europejską
 • przygotowywanie i realizacja projektów finansowanych z UE
 • instytucje i procesy decyzyjne w Unii Europejskiej
 • kulturowe, historyczne i polityczne konteksty funkcjonowania zjednoczonej Europy
 • polityki wspólnotowe

 

Stosunki międzynarodowe to zagadnienie, które może wydawać się skomplikowane. Relacje, umowy, kontrakty, regulacje prawne – elementów tej dyscypliny jest bardzo wiele, jak również wiele może być uczestników, ponieważ w przestrzeni stosunków międzynarodowych funkcjonują nie tylko państwa, ale także organizacje międzynarodowe, partie polityczne, czy przedsiębiorstwa. Ze względu na dość szeroki obszar badań, nauka o stosunkach międzynarodowych jest dziedziną interdyscyplinarną, którą łączy w sobie takie dyscypliny jak: politologia, prawo, historia, ekonomia, geografia, socjologia, filozofia, a niekiedy nawet i psychologia. Chcąc dokładnie zgłębić ten temat, warto wybrać się na kierunek Stosunki międzynarodowe w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie. Tam prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Stosunki międzynarodowe w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie zakłada pozyskanie wiedzy, będącej połączeniem zagadnień z obszaru nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych, dzięki której możliwe jest zrozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej. Stosunki międzynarodowe w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie to nie tylko bogata wiedza teoretyczna, lecz również praktyczne umiejętności z zakresu negocjacji, dyplomacji czy prawa międzynarodowego.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: funkcjonowanie Unii Europejskiej i procesy związane z integracją europejską, przygotowywanie i realizacja projektów finansowanych z UE, instytucje i procesy decyzyjne w Unii Europejskiej, kulturowe, historyczne i polityczne konteksty funkcjonowania zjednoczonej Europy, polityki wspólnotowe, społeczeństwa i kultury Europy, funkcjonowanie przedsiębiorstw europejskich na rynku światowym.

Jak głosi oficjalna definicja, stosunki międzynarodowe to część stosunków społecznych dotycząca wzajemnych relacji między państwami oraz innymi organizacjami politycznymi, gospodarczymi i społecznymi. A w jaki sposób absolwenci kierunku mogą być częścią tych procesów? Mogą pracować w organizacjach i instytucjach europejskich, administracji państwowej i samorządowej, krajowych i zagranicznych organizacjach, przedstawicielstwach instytucji zagranicznych w Polsce, międzynarodowych korporacjach, służbie dyplomatycznej i konsularnej oraz placówkach inwestycyjno- handlowych RP.

Zdana matura i co dalej? Dokąd na studia? Podobnych pytań, osoby które poważnie zastanawiają się nad wyższą edukacją, zadają sobie setki. Oferty dydaktyczne rodzimych uczelni powiększają się, stają się coraz ciekawsze i niektórym niełatwo jest wybrać jedną, ostateczną przestrzeń kształcenia. Studia w Warszawie dają bardzo duży wybór, więc niektórym na pewno zakręci się w głowie od edukacyjnych propozycji. Ale skupmy się na omawianym kierunku.

 

Jakie ma Społeczna Akademia Nauk w Warszawie opinie?

Kamil, student Stosunków międzynarodowych mówi:

„Społeczna Akademia Nauk w Warszawie to uczelnia, w której odnajdzie się każdy, kto chce zdobyć solidne wykształcenie.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Stosunki międzynarodowe w Społecznej Akademii Nauk:

Absolwent kierunku Stosunki międzynarodowe w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • interpretacji i stosowania prawa w praktyce,
 • interpretacji zjawisk ekonomicznych i procesów gospodarczych,
 • stosowania metod pomiaru i analizy procesów ludnościowych,
 • systemów politycznych europejskich państw,
 • kontekstów funkcjonowania zjednoczonej Europy,
 • oceny zjawisk kulturalnych w aspekcie międzynarodowym,
 • mechanizmów ekonomicznych działających w sferze międzynarodowych stosunków gospodarczych,
 • zasad polityki zagranicznej,
 • prawa międzynarodowego publicznego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Stosunki międzynarodowe:

Absolwent kierunku Stosunki międzynarodowe w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • organizacjach i instytucjach europejskich,
 • administracji państwowej i samorządowej,
 • krajowych i zagranicznych organizacjach,
 • przedstawicielstwach instytucji zagranicznych w Polsce,
 • międzynarodowych korporacjach,
 • służbie dyplomatycznej i konsularnej,
 • placówkach inwestycyjno- handlowych RP.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia psychologiczne i społeczne wybrać

Studia na kierunku Stosunki międzynarodowe - wszystko co musisz wiedzieć

Studia psychologiczne i społeczne w Warszawie

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie kierunki

Jakie są kierunki psychologiczne i społeczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)