Filologia angielska

Filologia angielska

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - kierunki studiów

Filologia angielska – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi 2020/2021

Studia na kierunku filologia angielska na Społecznej Akademii Nauk w Łodzi to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku filologia angielska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Język obcy (do wyboru)
 • Wstęp do socjologii / Przedsiębiorczość (do wyboru)
 • Postawy prawa i ochrona własności intelektualnej
 • Technologie informacyjne 
 • Wstęp do językoznawstwa
 • Historia języka angielskiego
 • Wstęp do literaturoznawstwa
 • Historia literatury angielskiej
 • Historia literatury amerykańskiej
 • Kultura brytyjska
 • Kultura amerykańska
 • Historia Wielkiej Brytanii
 • Historia USA
 • Gramatyka opisowa
 • Gramatyka kontrastywna

 

Nie będzie przesadą stwierdzenie, że językiem angielskim posługuje się cały świat. W tym języku tworzone są publikacje naukowe, wszystkie określenia związane z nowymi technologiami pochodzą z języka angielskiego, a nawet największe przeboje muzyczne śpiewane są w tym języku. Angielski otacza nas z każdej strony i nawet jeśli tego nie chcemy, mamy z nim styczność każdego dnia. Ale warto poznać jego zasady i rozwinąć umiejętności w jego zakresie nie tylko dla zwykłej satysfakcji, lecz także na gruncie przyszłej drogi zawodowej. Znaczna większość ofert pracy, w różnych dziedzinach, posiada zapis informujący o wymaganiu znajomości języka angielskiego. Mówiąc krótko, bez niego ani rusza. Warto więc zainteresować się kierunkiem Filologia angielska, w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Filologia angielska w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi zakłada pozyskanie wiedzy o języku, literaturze i kulturze z zakresu języka angielskiego, a także nabycie umiejętności wykorzystywania tej wiedzy w praktyce. Program kształcenia sformułowany został według nowoczesnych standardów i daje możliwość zdobycia praktycznych umiejętności, wykraczających poza tradycyjne granice filologii, ponieważ studenci zapoznają się z językiem biznesu i marketingu, zasadami redagowania przekazów medialnych, czy też tłumaczenia dokumentów.

W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: wiedza o historii Wielkiej Brytanii i USA, sprawności zintegrowane, gramatyka praktyczna, tłumaczenia pisemne i konsekutywne, warsztat pracy tłumacza, przekład specjalistyczny, teoria przekładu, nauka emisji głosu, zagadnienia z zakresu kultury brytyjskiej i amerykańskiej, literaturoznawstwo, najnowsze technologie w dydaktyce języków obcych, metodyka nauczania języka angielskiego.

A co po studiach? Absolwenci Filologii angielskiej w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi mogą znaleźć zatrudnienie w instytucjach biznesowych, organizacjach pozarządowych, instytucjach kulturalnych i edukacyjnych, branży turystycznej, agencjach reklamowych, jednostkach administracji publicznej.

„Dokąd na studia?” – to jedno z najczęściej pojawiających się pytań wśród kandydatów, zwłaszcza gdy dotyczy tak popularnego kierunku jakim jest Filologia angielska. Która uczelnia będzie najlepsza? Która szkoła wyższa zapewni najlepsze wykształcenie i start w dorosłe życie? Podobnych pytań może być znacznie więcej.

 

Jakie ma Społeczna Akademia Nauk w Łodzi opinie?

Daria, studentka Filologii angielskiej mówi:

„Społeczna Akademia Nauk w Łodzi to najlepszy wybór. Tutaj najważniejsza jest praktyka i zdobywanie umiejętności, dzięki którym bez problemu odnajdziemy się na wymagającym rynku pracy. To świetna uczelnia, którą polecam każdemu, kto chce zdobyć nowoczesne wykształcenie.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Filologię angielską w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi:

Absolwent kierunku Filologia angielska w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • wykorzystywania języka w zakresie różnych rodzajów komunikacji językowej,
 • komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych,
 • interpretacji gramatycznej dowolnego tekstu,
 • zasad i reguł gramatycznych współczesnego języka,
 • języka biznesu i marketingu,
 • redagowania przekazów medialnych,
 • reguł tłumaczeń.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Filologia angielska:

Absolwent kierunku Filologia angielska w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach biznesowych,
 • organizacjach pozarządowych,
 • instytucjach kulturalnych i edukacyjnych,
 • branży turystycznej,
 • agencjach reklamowych,
 • jednostkach administracji publicznej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia filologiczne wybrać

Studia na kierunku Filologia angielska - wszystko co musisz wiedzieć

Studia filologiczne w Łodzi

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi kierunki

Jakie są kierunki filologiczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)