Kryminologia

Kryminologia

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie - kierunki studiów

Kryminologia – Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie 2021

Studia na kierunku kryminologia w Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku kryminologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • komunikacja interpersonalna
 • psychologia społeczna
 • prawo karne i kodeks karny
 • rola medycyny sądowej w badaniach kryminalistycznych
 • ochrona danych osobowych
 • czynności operacyjno- rozpoznawcze

 

Słowo „kryminologia” pochodzi od łacińskiego „crimen” czyli przestępczość, a także „logos” czyli nauka. Elementy te łączą się w dziedzinę zajmującą się badaniem przestępstw i innych zjawisk dewiacyjnych w ich kontekście społecznym, zbieraniem informacji na temat sprawcy i ofiary czynu dewiacyjnego, wiedzą o przestępczości jako szczególnym fenomenie społecznym oraz o funkcjonowaniu społecznych mechanizmów kontroli. Brzmi interesująco? Jeśli tak, to warto zwrócić uwagę na kierunek Kryminologia. A w której uczelni? W Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Kryminologia w Wyższej Szkole Humanistycznej w Szczecinie zakłada wykształcenie specjalistów w zakresie rozwiązywania kluczowych problemów przestępczości i zjawisk dewiacyjnych, w ramach instytucji wymiaru sprawiedliwości, systemu penitencjarnego oraz innych służb mundurowych. Studenci pozyskują wiedzę na temat zjawiska przestępczości, rodzajów przestępstw, poznają ich etiologię oraz narzędzia służące do ich opisu. Na tej podstawie zostają przygotowani do skutecznego zapobiegania i zwalczania przestępczości, rozwiązywania problemów związanych z zagrożeniami współczesnego świata oraz współpracowania m.in. ze służbami mundurowymi, sądami i prokuraturą, agencjami detektywistycznymi i struktury bezpieczeństwa dużych jednostek organizacyjnych.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania kierunku Kryminologia w szczecińskiej WSH? Na przykład: komunikacja interpersonalna, psychologia społeczna, prawo karne i kodeks karny, rola medycyny sądowej w badaniach kryminalistycznych, ochrona danych osobowych, czynności operacyjno- rozpoznawcze, historia więziennictwa, bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwa państwa, profilowanie kryminalistyczne.

A co po studiach? Absolwenci Kryminologii w Wyższej Szkole Humanistycznej w Szczecinie znajdą zatrudnienie w policji, straży miejskiej, straży granicznej, placówkach prewencyjnych, agencjach detektywistycznych, prokuraturze, agencjach ochrony osób i mienia.

Uczelnie we Wrocławiu to temat na długie rozmowy, zatem jak pomóc sobie w znalezieniu najlepszej do studiowania omawianego przez nas kierunku?

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie opinie?

Patryk, student Kryminologii mówi:

„WSH to konkretna uczelnia z konkretnym programem kształcenia. Tutaj nie ma zajęć, które mają wypełnić plan zajęć. Uczymy się rzeczy ważnych, fundamentalnych dla przyszłych zawodów. Tak powinny wyglądać studia.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Kryminologię w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP:

Absolwent kierunku Kryminologia w Wyższej Szkole Humanistycznej w Szczecinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • podejmowania adekwatnych działań interwencyjnych w sytuacji kryzysowej,
 • określania czynników psychologicznych wpływających na zachowania przestępcze,
 • funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości,
 • stosowania prawidłowych procedur w postępowaniu śledczym i dochodzeniu,
 • identyfikowania przyczyn przestępstw i zachowań dewiacyjnych,
 • zasad ochrony danych osobowych,
 • psychologii penitencjarnej,
 • przestępczości nieletnich,
 • zarządzania kryzysowego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Kryminologia:

Absolwent kierunku Kryminologia w Wyższej Szkole Humanistycznej w Szczecinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • policji,
 • straży miejskiej,
 • straży granicznej,
 • placówkach prewencyjnych,
 • agencjach detektywistycznych,
 • prokuraturze,
 • agencjach ochrony osób i mienia.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia humanistyczne wybrać

Studia na kierunku Kryminologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia humanistyczne w Szczecinie

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie kierunki

Jakie są kierunki humanistyczne w Szczecinie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)