Psychologia

Psychologia

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie - kierunki studiów

Psychologia – Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie 2021

Studia na kierunku psychologia w Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie to studia jednolite, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie  stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku psychologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • pedagogika społeczna
 • psychologia społeczna
 • pedagogika specjalna
 • aksjologia pracy socjalnej
 • komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej
 • struktura i organizacja pomocy społecznej
 • metodyka pracy socjalnej

 

Jeśli interesuje kogoś odpowiedź na pytanie „dlaczego?”, to można założyć, że studia psychologiczne będą dobrym pomysłem. Człowiek zawsze pozostanie najciekawszym obiektem badań, a zaglądanie w jego wnętrze, emocje oraz mechanizmy kierujące jego zachowaniem najbardziej interesującym zagadnieniem. Świat się zmienia. A czy my również się zmieniamy? Ile osób, tyle rodzajów osobowości? A może każdy jest taki sam? Pytań związanych z człowiekiem jest bardzo wiele i nie wiadomo, ile jeszcze zostanie postawionych. Na ciekawych czeka kierunek Psychologia w Wyższej Szkole Humanistycznej w Szczecinie, gdzie prowadzony jest na jednolitych studiach magisterskich.

Kierunek Psychologia w Wyższej Szkole Humanistycznej w Szczecinie zakłada pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym i aplikacyjnym psychologii. Studenci uczą się metodologicznych podstaw diagnostyki psychologicznej, a w szczególności kompetentnie korzystać z gotowych narzędzi diagnostycznych oraz samodzielnie konstruować nowe narzędzia poprawne pod względem psychometrycznym. Ponadto, rozwijają umiejętność projektowania, realizowania i ewaluacji działań o charakterze aplikacyjnym.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania kierunku Psychologia w szczecińskiej WSH? Na przykład: psychologia procesów poznawczych, psychologia twórczości, biomedyczne podstawy zachowań ludzkich, psychopatologia, psychologia różnic indywidualnych, mechanizmy stresu i radzenia sobie ze stresem, psychologia pracy organizacji i zarządzania, arteterapia, psychologia międzykulturowa, psychologia narracyjna w terapii i praktyce psychologicznej.

Jak już wspomnieliśmy, człowiek to niezwykle interesujący obszar badań i obserwacji. Dlaczego reaguje w taki, a nie inny sposób? Co wywołuje w nim określone, nazwane emocje? Ciekawe ile pytań w życiu zawodowym zadaje sobie psycholog? A co dokładnie robi? Absolwenci Psychologii w Wyższej Szkole Humanistycznej w Szczecinie mogą pracować w placówkach leczenia zaburzeń psychicznych, oddziałach neurologicznych, szpitalach ogólnych i specjalistycznych, placówkach leczenia uzależnień, agencjach reklamowych, agencjach Public Relations, organizacjach pozarządowych.

Studia w Szczecinie to temat długi i szeroki. Edukacyjna mapa miasta jest niezwykle obszerna i dlatego niektórzy kandydaci na studia miewają kłopoty z podjęciem ostatecznej decyzji związanej ze swoim kształceniem.

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Humanistyczna w Szczecinie opinie?

Sylwia, studentka Psychologii mówi:

„Mój przepis na studia był prosty. Studiować w prestiżowej uczelni, w której można kształcić się pod okiem doświadczonych profesjonalistów. Dlatego wybrałam Wyższą Szkołę Humanistyczną.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Psychologię w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP:

Absolwent kierunku Psychologia w Wyższej Szkole Humanistycznej w Szczecinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • psychologii procesów poznawczych,
 • procesów powstawania emocji,
 • psychologii różnic indywidualnych,
 • diagnozowania sytuacji społecznej,
 • psychologii rozwoju człowieka w cyklu życia,
 • formułowania problemów i pytań diagnostycznych,
 • rozróżniania ilościowych i jakościowych zaburzeń procesów psychicznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Psychologia:

Absolwent kierunku Psychologia w Wyższej Szkole Humanistycznej w Szczecinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • placówkach leczenia zaburzeń psychicznych,
 • oddziałach neurologicznych,
 • szpitalach ogólnych i specjalistycznych,
 • placówkach leczenia uzależnień,
 • agencjach reklamowych,
 • agencjach Public Relations,
 • organizacjach pozarządowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia psychologiczne i społeczne wybrać

Studia na kierunku Psychologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia psychologiczne i społeczne w Szczecinie

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie kierunki

Jakie są kierunki psychologiczne i społeczne w Szczecinie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)