Chemia

Chemia

Chemia

03.02.2022

Chemia – Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie 2022

Chemia to jedna z tych dyscyplin, której powinno postawić się pomnik, ponieważ bez postępu w jej zakresie nie można byłoby mówić o postępie w ogóle. Spotykamy się z nią każdego dnia i trudno wyobrazić sobie, że nagle zabrakłoby specjalistów, którzy prowadziliby nowe badania i eksperymenty. Na tych, którzy chcieliby zostać tymi ekspertami czeka kierunek Chemia, na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Studia na kierunku chemia w UWM
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień chemii, opartej na podstawach nauk matematyczno- przyrodniczych. Znaczna część zajęć to laboratoria i ćwiczenia mające na celu rozwijanie samodzielnego, kreatywnego myślenia jak również nabycie umiejętności praktycznego zastosowania poznanej wiedzy. Chemia na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie jest kierunkiem prowadzonym wyłącznie w trybie studiów stacjonarnych.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: chemia ogólna, matematyka, obliczenia chemiczne, podstawy chemii analitycznej, podstawy chemii fizycznej, diagnostyka chemiczna, podstawy analizy instrumentalnej, biochemia, metody separacyjne, informacja patentowa, toksykologia, walidacja metod analitycznych, gospodarowanie odczynnikami chemicznymi, zanieczyszczenia produktów rolno- spożywczych, chemiczny monitoring środowiska, chemia surowców roślinnych, metody oceny biopaliw, chemia żywności, podstawy chemii leków.

A co po studiach? Absolwenci Chemii na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie znajdą zatrudnienie w specjalistycznych laboratoriach chemicznych, laboratoriach biochemicznych, laboratoriach ochrony środowiska, zakładach branży rolno- spożywczej.

 

Opinie

Studia w Olsztynie dają szerokie możliwości edukacyjne, dlatego w mieście tym każdy zainteresowany zdobyciem wiedzy powinien znaleźć coś dla siebie. W zakresie omawianej przez nas dziedziny także. Wybierając Chemię warto wiedzieć, która uczelnia zapewni najlepsze przygotowanie do życia zawodowego. Jakie ma Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie opinie? Magda, studentka Chemii mówi:

„Na uczelni odnalazłam się bez kłopotów. UWM to miejsce dla ludzi ciekawych świata i chętnych do nauki. To także miejsce, w którym rozwijają się prawdziwe talenty. Studiowanie tutaj to duży prestiż.”

 

 

STUDIA W OLSZTYNIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Olsztynie

Studia w Olsztynie

 

 

CHEMIA - ważne informacje

Chemia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Chemię na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie:

Absolwent kierunku Chemia na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • wykorzystywania praw przyrody w technice i życiu codziennym,
  • posługiwania się metodami matematycznymi,
  • interpretacji zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie ożywionej,
  • opisu właściwości pierwiastków i związków chemicznych,
  • bezpiecznego postępowania z chemikaliami,
  • utylizacji odpadów chemicznych,
  • zasad zrównoważonego rozwoju,
  • aparatury i inżynierii chemicznej,
  • modelowania i projektowania procesów technologicznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Chemia:

Absolwent kierunku Chemia na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może znaleźć zatrudnienie w:

- laboratoriach chemicznych,

- laboratoriach biochemicznych,

- laboratoriach ochrony środowiska,

- zakładach branży rolno- spożywczej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku chemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Komentarze (0)